panoramica UJI

Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

FUERTES FUERTES, ILUMINADA
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • Secretari/ària de facultat
 • Vocal
 • Representant CIT
 • Coordinador/a d'Accions per al Desplegament del Pla Estratègic
 • Finance, Accounting and Economics Social Dimensions
 • INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
 • JC1146DD - (964 387138)
 • ifuertes@uji.es
 • Ressenya Personal

  Iluminada Fuertes Fuertes és Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de València (1992), Màster en Assessoria Fiscal i Comptable pel *CEU Sant Pablo (1993) i Doctora en Direcció d'empreses per la Universitat Jaume I (2001). Actualment és Professora Titular en el Departament d'Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat Jaume I.

  Ha orientat la seua investigació cap a l'estudi de les normes internacionals de comptabilitat pública i actualment, com a membre de l'Institut de Desenvolupament Local, cap a aspectes relacionats amb la dimensió social de l'economia, com l'anàlisi del capital social (les xarxes i la confiança social) i el seu paper en les dinàmiques de desenvolupament territorial i social. Ha liderat i participat en diferents projectes d'investigació competitius. Els resultats de la seua investigació han sigut defensats en diferents congressos i es troben publicats en diverses revistes de caràcter nacional i internacional.  

  La seua experiència docent és multidisciplinària i abasta l'àmbit de la comptabilitat i de la cooperació. Imparteix matèries comptables (comptabilitat financera, pública, fiscal) en diverses titulacions de grau i en el Màster de Gestió Financera i Comptabilitat Avançada. També imparteix assignatures relacionades amb la cooperació,  la *gobernanza i el desenvolupament en el Màster Interuniversitari de Cooperació al Desenvolupament.

  En l'àrea de la gestió universitària, ha sigut tutora Erasmus, coordinadora de programes d'intercanvi del grau de Finances i Comptabilitat, Vocal del Consell Assessor de Cooperació, Coordinadora de la comissió de doctorat del Màster Interuniversitari de Cooperació al Desenvolupament i membre de la seua comissió gestora. Actualment és Secretària de l'Institut de Desenvolupament Local adscrit a la UJI.

  Horari Actual  Horari de tutories de Iluminada Fuertes Fuertes


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 13:00 14:30 11-09-2017 13-10-2017
  Dimecres 13:00 14:30 11-09-2017 30-09-2017
  Dilluns 14:00 15:00 01-10-2017 27-10-2017
  Dilluns 14:00 15:00 16-10-2017 27-10-2017
  Dilluns 13:00 14:30 28-10-2017 24-01-2018
  Dimecres 13:00 14:30 28-10-2017 24-01-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 10:30 13:30 25-01-2018 31-07-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Iluminada Fuertes Fuertes


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DA0201 - TE1 Dimarts 09:00 11:00 12-09-2017 19-12-2017
  FC1025 - PR1 Dimecres 09:00 11:00 13-09-2017 15-11-2017
  FC1025 - PR1 Dimecres 08:00 11:00 04-10-2017 25-10-2017
  FC1025 - PR2 Dimecres 11:01 14:00 04-10-2017 25-10-2017
  FC1025 - PR2 Dimecres 11:00 13:00 13-09-2017 15-11-2017
  FC1025 - PR3 Dimecres 15:00 17:00 13-09-2017 15-11-2017
  FC1025 - PR3 Dimecres 15:01 18:00 04-10-2017 25-10-2017
  FC1025 - PR4 Dimecres 17:00 19:00 13-09-2017 15-11-2017
  FC1025 - PR4 Dimecres 18:00 21:00 04-10-2017 25-10-2017
  FC1025 - TE1 Dimarts 11:01 14:00 17-10-2017 17-10-2017
  FC1025 - TE1 Dimarts 11:00 13:00 12-09-2017 10-10-2017
  FC1025 - TE2 Dilluns 19:00 20:00 16-10-2017 23-10-2017
  FC1025 - TE2 Dilluns 15:00 17:00 11-09-2017 23-10-2017

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  IN1137 - PR1 Dijous 08:00 10:00 19-04-2018 19-04-2018
  IN1137 - PR1 Dimarts 08:00 10:00 17-04-2018 24-04-2018
  IN1137 - PR1 Dimecres 08:00 10:00 25-04-2018 25-04-2018
  IN1137 - PR1 Divendres 08:00 10:00 20-04-2018 20-04-2018

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DA0201 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  FC1025 - Comptabilitat Financera Avançada Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1048 - Prácticas Externas Grado en Finanzas y Contabilidad
  FC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Finanzas y Contabilidad
  IN1137 - Cooperació per al Desenvolupament Grau en Infermeria

  Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16