UJI

Informació personal

ESCRIG OLMEDO, ELENA
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • Coordinador/a d'Estades en Pràctiques
 • Secretari/ària d'institut interuniversitari
 • Membre del grup d'investigació SOGRES-MF - Sostenibilitat de les Organitzacions i Gestió de la Responsabilitat Social – Mercats Financers
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT SOCIAL I PAU
 • JC1153DD - (964 387145)
 • eescrig@uji.es
 • Ressenya Personal

  Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses (2007, UJI). Màster Oficial en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (2008, UJI-UNED). Doctora Internacional per la Universitat Jaume I de Castelló, dins del Programa Oficial Sostenibilitat de les Organitzacions (2013, UJI) i Premi Extraordinari de Doctorat de Ciències Econòmiques i Empresarials del curs 2013/2014. Actualment és professora Ajudant Doctor del Departament de Finances i Comptabilitat de la Universitat Jaume I de Castelló.

  En aquests moments la seva recerca està centrada en l'anàlisi de les Finances Sostenibles i la Inversió Socialment Responsable.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Elena Escrig Olmedo


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 10:00 13:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 10:00 13:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Elena Escrig Olmedo


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  FC1035 - PR1 Dijous 15:00 17:00 12-09-2019 07-11-2019
  FC1035 - PR1 Dijous 13:01 14:00 21-11-2019 21-11-2019
  FC1035 - PR1 Dijous 13:00 15:00 03-10-2019 31-10-2019
  FC1035 - TE1 Dijous 13:01 14:00 14-11-2019 14-11-2019
  FC1035 - TE1 Dijous 13:00 15:00 12-09-2019 07-11-2019
  FC1035 - TU1 Dijous 13:01 15:00 28-11-2019 28-11-2019
  FC1035 - TU1 Dijous 14:00 17:00 14-11-2019 21-11-2019
  FC1035 - TU1 Dijous 13:00 16:00 12-12-2019 12-12-2019
  FC1045 - TU1 Divendres 13:00 15:00 13-12-2019 20-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1003 - LA4 Divendres 11:01 13:00 06-03-2020 15-05-2020
  AE1003 - LA4 Divendres 11:00 12:00 22-05-2020 22-05-2020
  AE1003 - TE2 Divendres 09:00 11:00 24-01-2020 24-04-2020
  AE1003 - TU2 Dimecres 13:00 14:00 13-05-2020 13-05-2020
  EC1003 - LA4 Divendres 11:00 12:00 22-05-2020 22-05-2020
  EC1003 - LA4 Divendres 11:01 13:00 06-03-2020 15-05-2020
  EC1003 - TE2 Divendres 09:00 11:00 24-01-2020 24-04-2020
  EC1003 - TU2 Dimecres 13:00 14:00 13-05-2020 13-05-2020
  FC1003 - LA4 Divendres 11:00 12:00 22-05-2020 22-05-2020
  FC1003 - LA4 Divendres 11:01 13:00 06-03-2020 15-05-2020
  FC1003 - TE2 Divendres 09:00 11:00 24-01-2020 24-04-2020
  FC1003 - TU2 Dimecres 13:00 14:00 13-05-2020 13-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  EC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa) Grau en Economia
  FC1003 - Matemàtica de les Operacions Financeres (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1035 - Gestió de Tresoreria Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1045 - Auditoria Operativa Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1048 - Prácticas Externas Grado en Finanzas y Contabilidad
  FC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Finanzas y Contabilidad
  SRQ005 - Medi Ambient Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Pla de 2017)
  SRQ006 - Finances Sostenibles Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Pla de 2017)
  SRQ009 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Pla de 2017)
  SRQ012 - Dimensions de la Responsabilitat Social Corporativa Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa (Pla de 2017)