UJI

Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural

Última modificació: 24/05/2018 | Font: SCP

L'actual Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural es va crear l'any 2006 i procedeix de l'antic Departament de Ciències Experimentals, creat als inicis de la Universitat Jaume I.

El professorat que pertany al departament imparteix docència als graus en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, en Química, en Medicina i en Infermeria. També imparteixen docència als màsters oficials de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes, de Cooperació al Desenvolupament (Pla 2015), de Traducció Medicosanitària (Pla 2013) i de Protecció Integrada de Cultius (Pla 2013).

En general, les línies d'investigació del Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural estan orientades a la reducció de l'impacte ambiental de l'agricultura i a la millora de la qualitat. La manera d'abordar aquest problema és múltiple i els grups utilitzen diverses plantes model, microorganismes i insectes i apliquen diferents aproximacions bioquímiques, de biologia molecular, i cromatogràfiques. S'estudia l'efecte dels diversos tipus d'estrès biòtic i abiòtic sobre la fisiologia, bioquímica, metabolòmica, genòmica i paràmetres de qualitat de les plantes. Els grups d'investigació obtenen subvencions mitjançant projectes obtinguts en convocatòries públiques competitives i firmen contractes i convenis amb empreses privades del sector agrari. Actualment, els grups d'investigació que estan en funcionament són: Bioquímica i Biotecnologia, Ecofisiologia i Biotecnologia, Maneig Integrat de Plagues Agrícoles, Millora de la Qualitat Agroalimentària, Metabolic Integration and Cell Signaling, i Crop Protection and Molecular Biology.

    • Associació universitària per un nou model de societat que respecte els límits biofísics del planeta i la justícia social

Contacte

Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural
Av. Vicent Sos Baynat, s/n
E-12071 Castelló de la Plana. Espanya (Spain)
Tel. +34 964 728102
Fax +34 964 728216
Adreça electrònica: adm-camn@uji.es

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions