Estructura. Departament de Biologia, Bioquímica i Ciències Naturals

03/03/2022 | BBiCN
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Administració del departament

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Direcció Arbona Mengual, Vicente TC1321DD 9401 arbona@uji.es
Secretaria Sánchez Bel, Paloma TC1332DD 9413 pbel@uji.es
Administatiu/Administrativa Alonso Barberan, Eva TC1301DA 8148 alonsoe@uji.es

Altre Personal d'Administració i Serveis

Càrrec Nom Despatx Extensió Email
Tecnic de Laboratori Meroño de Larriva, Querubina TD1313SD 9463 larriva@uji.es
Tecnic de Laboratori Troncho Fabregat, Pilar TIN011SD 7291 troncho@uji.es
Tecnic de Laboratori Vilar Vilar, María Lourdes TD1313SD 9464 vilarm@uji.es

Personal Docent i Investigador

Area: Bioquímica i Biologia Molecular

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Arbona Mengual, Vicente Professor/a Titular d'Universitat TC1321DD 9401 arbona@uji.es
Cerezo García, Miguel Professor/a Titular d'Universitat TC1325DD 9405 cerezo@uji.es
Flors Herrero, Víctor Catedràtic/a d'Universitat TC1326DD 9406 flors@uji.es
Gamir Felip, Jordi Personal investigador distingit (Programa GenT doctor/a amb experiència internacional GV) TC1332DD 9412 jgamir@uji.es
Gómez Cadenas, Aurelio Catedràtic/a d'Universitat TC1322DD 9402 cadenas@uji.es
Izquierdo Zandalinas, Sara Personal investigador postdoctoral (Programa Ramón y Cajal) TC1237DD 8101 sizquier@uji.es
Pastor Fuentes, María Victoria Professor/a Contractat/da Doctor/a TC1334DD 9417 pastorm@uji.es
Rambla Nebot, José Luis Personal investigador postdoctoral (Programa Juan de la Cierva-incorporació Pla estatal) TC1237DD 8101 jorambla@uji.es
Sánchez Bel, Paloma Professor/a Titular d'Universitat TC1332DD 9413 pbel@uji.es

Area: Cristal.lografia i Mineralogia

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Meseguer Costa, Sergio Professor/a Associat/da Laboral TC1320DD 9400 smesegue@uji.es

Area: Fisiologia Vegetal

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Camañes Querol, Gemma Professor/a Titular d'Universitat TC1335DD 9419 camanes@uji.es
Fernández Crespo, Emma Professor/a Associat/da Laboral TC1344DD 9416 ecrespo@uji.es
García Agustín, Pilar Catedràtic/a d'Universitat TC1327DD 9407 garciap@uji.es
Liu Xu, Luisa Personal investigador en formació (Programa FPU Pla Estatal) TC1332DD 9412 lliu@uji.es
Liu Xu, Luisa Personal investigador en formació (Programa FPU Pla Estatal) TC1344DD 9416 lliu@uji.es
Scalschi, Loredana Maria Professor/a Associat/da Laboral TC1344DD 9416 scalschi@uji.es
Vicedo Jover, Begonya Professor/a Titular d'Universitat TC1324DD 9404 bvicedo@uji.es

Area: Producció Vegetal

Nom Càrrec Despatx Extensió Email
Balfagón Sanmartín, Damián Personal investigador postdoctoral (Ajudes Margarita Salas per a la formació de joves doctors/es) TC1329DL 9409 balfagon@uji.es
Cañizares Ramos, Eva Investigador/a TC1329DL 9409 ecanizar@uji.es
Cruz Miralles, Joaquín Professor/a Associat/da Laboral TC1108DL 8041 cruzj@uji.es
Cruz Miralles, Joaquín Tècnic/a Superior d'Investigació TC1108DL 8041 cruzj@uji.es
Hurtado Ruiz, Monica Asunción Professor/a Titular d'Universitat TC1116DD 8039 mhurtado@uji.es
Jaques Miret, Josep Anton Catedràtic/a d'Universitat TC1115DD 8038 jacas@uji.es
López Climent, María Fernanda Professor/a Contractat/da Doctor/a TC1333DD 9414 mcliment@uji.es
Pérez Clemente, Rosa María Professor/a Titular d'Universitat TC1323DD 9403 rclement@uji.es
Roselló Ripollés, Salvador Antonio Catedràtic/a d'Universitat TC1234DR 8098 rosello@uji.es
Segarra Medina, Clara Investigador/a TC1329DL 9409 cmedina@uji.es
Terán Calle, Fátima Personal investigador en formació (Programa FPI Pla Estatal) TC1238DD 8102 teran@uji.es
Vives Peris, Vicente Personal investigador postdoctoral (Programa propi UJI) TC1237DD 8101 vvives@uji.es