UJI
  • UJI
  • Teletreball

Teletreball

Última modificació: 31/03/2020 | Font: SCP

Imatge teletreball

Mentres dure l'estat d'alarma i mantenint com a principis bàsics la preservació de la salut de la nostra comunitat universitària i la col·laboració en la contenció col·lectiva del contagi, a partir del dia 23 el PDI impartirà la seua docència en línia i l'activitat d'investigació i gestió presencials limitarà a la mínima imprescindible per a assegurar aquelles funcions que es consideren essencials.

En conseqüència, se suprimeix el control horari i es procurarà que la major part de les activitats es realitzen per teletreball, d'acord amb els plans de treball de cada unitat administrativa o acadèmica.

En aquesta pàgina trobareu les instruccions adptades així con recomanacions i informació respecte al teletreball.

Instruccions

Exercicis treball saludable

Encara que treballes a casa cal que no oblides hàbits que et permetan mantindre't en forma.

El programa «Treball saludable», impulsat pel Vicerectorat de Campus i Vida Saludable, el Servei d’Esports i el programa UJI Hàbitat Saludable, t'ofereix uns vídeos de ginmàstica suau, amb aquesta finalitat.

Eines informàtiques i manuals

Per al teletreball, cal tenir en compte que, tot i que desenvoluparàs les teues tasques quasi com si estigueres a l'UJI, els documents, tant en paper com electrònics, que estiguen només disponibles al teu despatx/equip d'escriptori no seran accessibles.

Per tant, a escala procedimental, hauries de modificar els teus hàbits de treball, de manera que els documents crítics per al servei estigueren al «disc X» o, en el seu defecte, al servei d'emmagatzematge en el núvol corporatiu (Google Drive); ací pots guardar també els documents accessoris. Cada dia, abans d'abandonar l'UJI, guarda els documents en algun d'aquests serveis.

Guies i manuals:

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions