Quina finalitat té?

16/10/2015 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Bústia UJI de consultes, queixes, suggeriments i felicitacions té com a finalitat primordial donar resposta a les consultes plantejades per les i els usuaris així com canalitzar les queixes, suggeriments i felicitacions respecte al funcionament de l'UJI per tal de millorar aquells procediments que ho necessiten.

D'una banda, permet una comunicació ascendent per part de la persona usuària; d'una altra, aporta visions de la gestió realitzada per la institució des del punt de vista de la persona usuària i finalment l'anàlisi dels comentaris realitzats permet elaborar propostes de millora als diferents serveis / oficines / unitats.

Alguns dels seus objectius són:

  • Unificar els canals mitjançant els quals les persones usuàries poden plantejar peticions
  • Canalitzar les peticions de les persones que tenen o volen tenir relació amb l'UJI i fer-les arribar a òrgans responsables de la direcció de la Universitat.
  • Analitzar els punts forts i febles dels diferents serveis / oficines / unitats administratives des de la visió de les persones usuàries.
  • Constituir-se com un instrument per a la millora de la qualitat de les prestacions de l'UJI a les persones usuàries.
Informació proporcionada per: InfoCampus