Bústia UJI

03/03/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir
  • Exposeu la vostra consulta, queixa, suggeriment o felicitació sobre qualsevol aspecte de la Universitat.
  • La vostra sol·licitud serà atesa tan prompte com siga possible.
  • Manual Bústia UJI.
Cal que seleccioneu un tipus

Trieu el vostre perfil: Estudiantat PTGAS PDI-PI Altres

Si voleu rebre resposta indiqueu la via.

M'han informat que l’Oficina d’Informació i Registre de l’UJI durà a terme el tractament de les meues dades personals d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679.

Informació bàsica sobre protecció de dades

  • Si ens voleu aportar qualsevol comentari relatiu al funcionament de la Bústia UJI, adreçeu-vos a Bustia UJI.
  • Les peticions de la Bústia UJI no tenen, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu, i la seua interposició no paralitza els terminis que estableix la normativa vigent i tampoc condiciona l'exercici de les restants accions o drets que puguen exercir les persones interessades
Informació proporcionada per: InfoCampus (Oficina d'Informació i Registre)