UJI

Concurs de disseny del logotip del X Aniversari de l'Olimpíada Espanyola d'Economia

Última modificació: 08/01/2018 | Font: FCJE

L'Associació Olimpíada Espanyola d'Economia convoca el concurs d'idees per al disseny del logotip destinat a ser la identitat visual corporativa del X Aniversari de l'Olimpíada Espanyola d'Economia durant el curs 2017-2018, que podrà reproduir-se en qualsevol suport físic o multimèdia que requerisca la identificació de l'Olimpíada.

Participants
El Concurs té caràcter universal, podent participar qualsevol persona resident en territori espanyol.
Cada participant podrà presentar un màxim de dues propostes.
Cap membre del Jurat podrà participar en el Concurs.
 
Terminis
La recepció dels treballs quedarà oberta a partir de la presentació pública de la present convocatòria i podran ser lliurats fins al dia 13 de desembre de 2017.
 
Els treballs s'enviaran a:
Associació Olimpíada Espanyola d'Economia
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la UNED
Passeig de la Senda del Rei, nº 11
28040, Madrid.
 
https://sites.google.com/site/asociacionolimpiadaeconomia/concurso-ideas
Informació proporcionada per: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques