UJI

Proves d’aptitud per a l’homologació de títols estrangers

Última modificació: 18/06/2018 | Font: FCJE

LLICENCIATURA EN DRET

RESULTATS PRIMERA CONVOCATORIA

 

Realització de les proves:

Primera convocatòria :

Data:  dimecres 17 de gener de 2018
Hora: 10.00 h
Lloc: Seminari JAA206AA. Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, planta segona al costat de la Sala de Graus

Segona convocatòria:

Data:  dijous 21 de juny de 2018
Hora: 10.00 h
Lloc: JAA206AA. Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. Seminari al costat de la Sala de Graus, planta segona.

Composició del Tribunal:

President: Fernando Juan Mateu (Professor de Dret Mercantil)
Secretari: Antonio Fayos Gardó (Professor de Dret Civil)
Vocals: 
Antonio Fernández Hernández (Professor de Dret Penal)
Ana Beltrán Montoliu (Professora de Dret Processal)
Diego González Ortiz (Professor de Dret Financer i Tributari)

Format d'examen:

L'examen consistirà en dues preguntes escrites per a cadascuna de les matèries contemplades en la resolució del Ministeri que indique la persona interessada en el moment de la realització de la prova.

Se sol·licitarà l'original del document identificatiu presentat en la instància (passaport, NIE, etc.), així com l'original de la resolució definitiva del Ministeri d'Educació i Ciència.

 

Castelló, 4 de desembre de 2017

 

Informació proporcionada per: Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques