Equipament i connectivitat

14/03/2022 | Test
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Equip compartit

Riscos de seguretat en equips d'ús comú.

Seguretat en dispositius mòbils i equips personals

Principis i recomanacions per a l'ús de dispositius personals.

Instal·lació d'aplicacions

Recomanacions per a la utilització de software i aplicacions.

Xarxa privada virtual (VPN)

Per accedir a dades sensibles s’aconsella utilitzar la VPN, ja que proporciona una connexió més segura i privada. És una eina que permet accedir als serveis tecnològics de l'UJI des de fora del campus.

Connexió a escriptori remot

Infraestructura que permet connectar-se a un equip de forma remota. Això significa, per exemple, que permet usar els programes, arxius i recursos de xarxa de l'ordinador del treball des del dispositiu de casa.

Normativa d'ús de la xarxa informàtica

Detall de la normativa d'ús de la xarxa informàtica de l'UJI.