14/03/2022 | Test
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En els equips d’ús compartit per diversos usuaris, cal extremar les precaucions i seguir una sèrie de consells de seguretat. És convenient que consulteu el document Riscos de seguretat en equips d’ús comú.