Suport a estudiants - Servei

Última modificació: 07/04/2017 | Font: USE

Contracte obligacions

A començament del curs acadèmic és important que et poses en contacte amb nosaltres per tal de valorar les teues necessitats i establir les accions de suport corresponents.

En eixe moment signarem el “contracte d’obligacions” mútues entre l’estudiant i el tècnic del Pla d’Atenció a la Diversitat-PAD.

El contracte és el pacte entre:

Els tècnics del PAD de donar el suport establert per a l’estudiant
El compromís de l’estudiant de contactar al llarg del curs i respondre a les peticions que es generen des del PAD.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16