UJI

Programa d'Acció Tutorial Universitari (PATU) per a alumnat de primer curs

Última modificació: 25/07/2019 | Font: USE

 

Formulari inscripció PATU

 

Des de la Unitat de Suport Educatiu es porta a terme un Programa d'Acció Tutorial Universitari (PATU) utilitzant una tutoria mixta, és a dir, una tutoria entre iguals amb el suport del professor tutor. El programa es dirigeix i es presenta a tot l'alumnat de primer i la participació és voluntària. 

 

A la universitat molts estudiants dels útlims cursos poden ser recursos molt importants al procés d'acció tutorial. El professor tutor s'ajuda d'un grup d'alumnes tutors per a arribar, d'una forma més eficaç i eficient, a un major nombre d'estudiants. 

 

Aquesta modalitat de tutoria: 

Es basa en una relació personal d'igualtat, donat que alumne tutor i alumne tutoritzat són estudiants de la mateixa titulació i de la mateixa universitat. 

L'alumne tutor assessora des de l'experiència que ha viscut o està vivint. 

Entre l'alumne tutor i l'alumne tutoritzat hi ha una total absència de formalismes i es caracteritza per l'espontaneïtat en el tracte. 

Disposar d'un company tutor, experiementat i coneixedor d'una situació similar és una important ajuda per situar millor als nous universitaris en l'espai i en el temps que han de começar a viure. 

 

En aquesta modalitat tutorial participen: els tècnics d’orientació de la USE, els professors tutors, els alumnes tutors i els alumnes tutoritzats.Tant el professorat com l’alumnat tutor es formen en emprenedoria, amb la idea de fomentar la seua creativitat i la seua capacitat innovadora. A partir d'aquesta formació, són capaços d'anar sensibilitzant a l'alumnat de primer en la importància d'innovar i emprendre.

 

Entre els objectius que es pretenen aconseguir amb el programa, cal destacar:

Facilitar la incorporació de l’estudiantat nou vingut a la Universitat Jaume I.

Proporcionar recursos per a l’aprenentatge autònom i la implicació en la participació dins de la Universitat Jaume I.

Identificar aquells aspectes que puguen estar interferint en el desenvolupament acadèmic dels estudiants i canalitzar-los.

Informar sobre aspectes organitzatius i de funcionament de la Universitat Jaume I

 

Contacte: Esther Climent Tormos

Tel. 964387092 - orienta@uji.es

 

 

 

 

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu