UJI

Programa d'Acció Tutorial Universitari (PATU) per a alumnat de primer curs

Última modificació: 18/05/2020 | Font: USE

Vols ser alumnat tutor el proper curs 2020/2021?

Si ets una persona compromesa i amb ganes d'implicar-te a l'UJI, prepara el teu currículum i presenta'l, segons s'indica a la convocatòria, abans de les 14 h del 25 de març de 2020.

- Convocatòria del Programa Acció Tutorial Universitari (PATU)

- Sol·licitud

Llista provisional de persones admeses i excloses per a ser alumnat tutor al PATU el pròxim curs 2020/2021

Esmena de sol·licituds: fins al 22 d'abril de 2020.

 

Llista provisional de persones seleccionades i en llista d'espera per a ser Alumnat Tutor el proper curs 2020/2021

Llista definitiva de persones seleccionades i en llista d'espera per a ser alumnat tutor el proper curs 2020/2021

 

Des de la Unitat de Suport Educatiu es porta a terme un Programa d'Acció Tutorial Universitari (PATU) utilitzant una tutoria mixta, és a dir, una tutoria entre iguals amb el suport del professorat tutor. El programa es dirigeix i es presenta a tot l'alumnat de primer i la participació és voluntària. 

 

A la universitat, molts estudiants dels útlims cursos poden ser recursos molt importants al procés d'acció tutorial. El professorat tutor s'ajuda d'un grup d'alumnat tutor per arribar, d'una forma més eficaç i eficient, a un major nombre d'estudiants. 

 

Aquesta modalitat de tutoria: 

  • Es basa en una relació personal d'igualtat, donat que l'alumnat tutor i l'alumnat tutoritzat són estudiants de la mateixa titulació i de la mateixa universitat. 
  • L'alumnat tutor assessora des de l'experiència que ha viscut o està vivint. 
  • Entre l'alumnat tutor i l'alumnat tutoritzat hi ha una total absència de formalismes i es caracteritza per l'espontaneïtat en el tracte. 
  • Disposar d'un company o companya tutor, experimentat i coneixedor d'una situació similar és una important ajuda per situar millor als nous universitaris en l'espai i en el temps que han de començar a viure. 

 

En aquesta modalitat tutorial participen: les tècniques d’orientació de l'USE, el professorat tutor, l'alumnat tutor i l'alumnat tutoritzat. Tant el professorat com l’alumnat tutor es formen en emprenedoria, amb la idea de fomentar la seua creativitat i la seua capacitat innovadora. A partir d'aquesta formació, són capaços de sensibilitzar a l'alumnat de primer en la importància d'innovar i emprendre.

 

Entre els objectius que es pretenen aconseguir amb el programa, cal destacar:

  • Facilitar la incorporació de l’estudiantat nou vingut a la Universitat Jaume I.
  • Proporcionar recursos per a l’aprenentatge autònom i la implicació en la participació dins de la Universitat Jaume I.
  • Identificar aquells aspectes que puguen estar interferint en el desenvolupament acadèmic dels i de les estudiants i canalitzar-los.
  • Informar sobre aspectes organitzatius i de funcionament de la Universitat Jaume I

 

Contacte: Esther Climent Tormos

Tel. 964387092 - orienta@uji.es

 

 

 

 

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu