UJI

ORIENTA'T

Última modificació: 27/03/2019 | Font: USE

L’orientació és una activitat de la Unitat de Suport Educatiu dirigida a tot l’estudiantat de la Universitat Jaume I amb la finalitat d’ajudar-los en el moment que hagen de prendre diferents tipus de decisions durant la seua estada a la Universitat..

La Unitat de Suport Educatiu disposa d’un equip de professionals que està sempre a disposició de l’estudiantat i li donarà resposta a la seua demanda en el termini màxim d’una setmana. Depenent del tipus de consulta o problemàtica presentada per l’estudiant, l’USE dirigeix cap a accions complementàries per a que la orientació siga el més integral possible i es convertisca en un instrument afavoridor de la presa de decisions.

Si ets estudiant i tens qualsevol dubte en temes d’orientació acadèmica com continuació d’estudis, canvi de carrera, simultaneïtat d’estudis, ... demana cita i PARLEM.

Contacte: Esther Climent Tormos

Tel. 964387092 - orienta@uji.es 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu