Recurs d'imatge detall index

IREDISE - Grup d'innovació educativa Investigacions i Reflexions sobre l’Ensenyament del Disseny dintre del nou marc del Espai Europeu d’Educació Superior
Grups d'innovació educativa

Dep. d'Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny

Centre d'estudis: Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals