Espais de descans, espai d'estudi adaptat i productes de suport

07/03/2023 | UDD
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les Facultats i l'ESTCE disposen d'Espai de Descans equipat amb mobiliari que permet realitzar una pausa durant la jornada acadèmica. Pot utilitzar-lo qualsevol membre de la comunitat universitària que per causa mèdica necessita fer pauses de descans. Cal autorització l’accés des de la Unitat de Diversitat i Discapacitat

L'Espai d'Estudi Adaptat es troba a l'edifici de la biblioteca.  Cabina d’estudi d’accés prioritari per estudiants amb necessitats educatives especials

La Unitat de Diversitat i Discapacitat disposa d’un banc de productes de suport que ajuden a millorar la qualitat de vida acadèmica de l’estudiantat. Els productes que disposem són: programes informàtics específics (zoom text, etc.), gravadores, faristol, sintetitzador de veu, ordinador portàtil, equipo FM, etc

Informació proporcionada per: Unitat de Diversitat i Discapacitat