UJI

UJI-Voluntària

Última modificació: 11/09/2020 | Font: OCDS

És el programa de voluntariat propi de la Universitat Jaume I, que ofereix la possibilitat a tots els membres de la comunitat universitària (estudiantat, PAS i PDI), de poder participar activament en la consecució d'una societat més justa, i poder ajudar a aquelles persones o col·lectius més necessitats.

Subprogrames

 • Suport a estudiantat amb necessitats educatives especials
 • Suport i integració escolar
 • Suport a persones majors i depenents
 • Voluntariat esportiu
 • Programa Ensenyem la Universitat
 • Suport a ONGs.  "Taps d'esperança" (ubicació caixes "Taps d'esperança") Taps que es poden reciclar
 • Voluntariat lingüístic
 • Programa MENTOR
 • Programa Ambaixadors de l'UJI
 • Voluntariat mediambiental (Eixides reforestació 2018)
 • Voluntariat en igualtat i prevenció de la violència
 • Protocol universitari
 • Pisos solidaris
 • Voluntariat europeu i de tercers països 
 • Voluntariat en salud
 • Voluntariat Pro bono

 

Els serveis de la UJI que col·laboren amb el Programa són els següents:

 • Servei d'Esports
 • Servei de Llengües i Terminologia
 • Unitat de Suport Educatiu (USE)
 • Oficina de Relacions Internacionals (ORI)
 • Servei de Comunicacions i Publicacions (SCP)
 • Unitat d'Igualtat
 • Fundació Isonomia

 

Video explicatiu UJI-Voluntària

 

Guia UJI-Voluntària

Díptic

Fitxa d'alta

 

 

Fires UJI-Voluntària

Aquestes fires estan pensades com un espai de trobada, d'agraïment i de creació de noves vies de col·laboració entre les entitats que formen part d'UJI-Voluntària i la Universitat Jaume I. Es venen celebran des de 2012.

L'última va tindre lloc el 2 d'octubre de 2019.

 

8ª Fira UJI-Voluntària