Última modificació: 05/04/2016 | Font: CEPFC

Marketing i Comunicació en la Indústria Musical

Nom
Marketing i Comunicació en la Indústria Musical
Codi
C16059
Direcció
David Hernández Beltrán
Dirigit a
Graduats en Periodisme, Comunicació Audiovisual o Publicitat i Relacions Públiques; persones amb estudis superiors de música o arts escèniques; titulats en Turisme i Direcció i Administració d'Empreses; iniciats i professionals del sector de la música (amb o sense titulació universitària) que es vulguen capacitar per gestionar el màrqueting i la comunicació d'esdeveniments i projectes musicals (promotors, tècnics de cultura a l'administració pública, propietaris o gerents de sales o espais per a música en directe, mànagers, artistes i bandes, periodistes, publicitaris, professionals d'agències de màrqueting i comunicació, professionals de festivals ...) són els principals destinataris del curs.
Dates de realització
del 21 d'octubre al 17 de desembre de 2016. Divendres de 16 a 20:30h i dissabte de 10 a 14:30h.
Hores
120
Modalitat
Presencial
Requisits
Llicenciats, graduats, diplomats, enginyers, enginyers tècnics, músics, artistes, iniciats i professionals de la indústria musical amb o sense titulació universitària
Matrícula
Centre d'Estudis de Postgrau i Formació Continuada
Adreça electrònica: centrepostgrau@uji.es
Tel.: 964 387 230

Import: 1.100 euros

Procediment de matrícula:
a) Cal introduir totes les dades sol·licitades a la preinscripció on line, entrant en https://goo.gl/ObZMir
b) Revisar el correu electrònic el 3 d’octubre a partir de les 14h.
c) La matrícula es formalitzarà quan es pague l’import de matrícula.
Dates de preinscripció: fins el 30 de setembre
Data d’admissió: 3 d’octubre es comunicarà l’admissió mitjançant un correu electrònic.
Termini de pagament de la matrícula: del 3 al 7 d’octubre.
El 3 d’octubre s’enviarà un correu electrònic amb el link per poder pagar amb targeta bancària.
Import de matrícula: 1.100 euros.
Descripció
El curs sobre Màrqueting i Comunicació a la Indústria Musical és impartit per professors experts de la Universitat Jaume I de Castelló, reconeguts professionals de la indústria musical i artistes amb l'objectiu de posar a disposició de l'alumnat els coneixements i capacitats en les àrees de màrqueting, comunicació, promoció i gestió de comunitats.

El curs pretén garantir l'alumnat els següents coneixements i competències:
- Comunicació i màrqueting online aplicat a la música.
- Gestió de comunitats en xarxes socials a l'entorn de la música.
- El gabinet de comunicació especialitzat en música.
- Comunicació i promoció d'un festival de música, amb la participació de responsables del FIB, Arenal Sound, Rototom Sunsplash i Trovam!.
- La comunicació i la promoció d'espais de música en directe, amb la responsable de comunicació i branding de la Sala Apolo de Barcelona.
- Classes magistrals amb artistes: Juan Manuel Latorre (Vetusta Morla) i Carlotta Cosials (Hinds).
- Treball final: elaboració d'un pla de màrqueting i comunicació sobre un projecte musical.

Certificació: Certificat del Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada d’un curs de formació continuada de 120 hores. Aquest curs compta amb el reconeixement de 2 crèdits ECTS en graus impartits per la UJI.
Metodologia
El curso consta de una metodología teórico-práctica, con el objetivo de combinar el rigor teórico y profesional con el conocimiento directo y la aplicación de las estrategias y herramientas para una eficiente labor en el campo del marketing y la comunicación musical.

El programa de contenidos del curso está basado en un método práctico de aprendizaje, reforzado con Master Class impartidas por artistas.

Una metodología que potencia la participación directa del estudiante en el desarrollo de un proyecto final, tutelado por los directores del curso y bajo la supervisión del doctor en Business Management y profesor de Administración de Empresas y Marketing de la UJI Luis Martínez Cháfer.

Sesiones magistrales de profesionales y expertos de reconocido prestigio con un enfoque eminentemente práctico.

Workshops: Talleres prácticos para aplicar los conocimientos a casos reales.

Proyecto final de curso: La asimilación de los contenidos se completará con la realización de un trabajo final individual por parte del alumnado, preferiblemente aplicado a un proyecto real, que será defendido en clase durante la última sesión del curso.
Avaluació
L'avaluació final estarà composta de dos apartats:
- 50%. Avaluació contínua, tenint en compte l'assistència a classe, així com la resolució de casos i exercicis pràctics que plantegen els professors.
- 50%. Avaluació del projecte final de curs, que correspondrà en un 60% a la qualificació que faça el tutor i en un 40% a la valoració de la seua presentació a classe, en un tribunal composat pels directors del curs, Vicente Martínez i David Hernández.

Per a l'obtenció del títol del Curs sobre Màrqueting i Comunicació a la Indústria Musical l'alumne haurà de complir dos requisits:
- Assistir al 80% de les sessions com a mínim.
- Presentar i superar l'avaluació del Projecte Final de Curs.
Informació
INFORMACIÓ ACADÈMICA:
David Hernández Beltran, beltrand@uji.es

INFORMACIÓ ADMINISTRATIVA:
Centre d'Estudis de Postgrau i Formació Continuada
Adreça electrònica: centrepostgrau@uji.es
Tel.: 964 387 230

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16