Pla d’estudis

30/09/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Primer curs

Biologia (FBB)

Bioquímica (FBB)

Genètica Humana (OB)

Recursos Informàtics i Documentació (FB)

Anglès per a Mèdics (FB)*

Anatomia General, Embriologia i Histologia General (FBB)

Fisiologia General (FBB)

Aparell Locomotor (OB)

Aparell Digestiu i Nutrició (OB)

Segon curs

Bioestadística (FBB)

Psicologia Mèdica (FBB)

Bioètica i Professionalisme (FB)

Sistema Nerviós i Òrgans dels Sentits (OB)

Aparell Cardiorespiratori i Renal (OB)**

Aparell Genitourinari-Endocrinologia- Sistema Immune (OB)

Pràctiques en Centre de Salut. Integració Bàsica/Clínica (OB)

Antropologia i Evolució. Història de la Medicina (FB)

Tercer curs

Farmacologia General (OB)

Microbiologia i Parasitologia General (OB)

Anatomia Patològica (OB)

Introducció a la Cirurgia (OB)

Estudi per la Imatge (OB)

Epidemiologia i Salut Pública (OB)**

Patologia General (OB)

Medicina Familiar i Comunitària (OB)

Optativa 1 (OP)

Cuart curs

Malalties Cardiocirculatòries i Nefrourològiques (OB)**

Malalties Respiratòries i Otorrinolaringologia (OB)

Malalties Infeccioses (OB)**

Malalties Sanguínies, Hematopoiètiques i Oncològiques (OB)**

Toxicologia i Medicina Legal (OB)

Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica I (OB)

Medicina Obstètrica i Ginecològica (OB)

Optativa 2 (OP)

Cinquè curs

Malalties de l’Aparell Digestiu i Endocrinològiques (OB)**

Malalties Neurològiques i Oftalmològiques (OB)**

Malalties de l’Aparell Locomotor, del Sistema Immune i de la Pell (OB)**

Medicina d’Urgències, Emergències i Malaltia Crítica (OB)

Psiquiatria (OB)

Pediatria i Neonatologia (OB)

Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica II (OB)

Optativa 3 (OP)

Sisè curs

Pràctiques Integrades de Clínica Mèdica i Medicoquirúrgica (PE)2

Pràctiques Integrades de Clínica Obstètrica i Ginecològica (PE)2

Pràctiques Integrades d’Atenció Primària (PE)2

Pràctiques Integrades de Pediatria Hospitalària i Atenció Primària (PE)2

Pràctiques en Unitats de Salut Mental i Psiquiatría (PE)2

Treball de Final de Grau (TFG)1**

Optatives

Investigació de Resultats en Salut i Farmacoeconomia

Fonaments Físics de les Tecnologies Mèdiques Actuals

Divulgació Pública per a Professionals de la Salut

Anestesiologia i Terapèutica del Dolor

Estereologia

Biotecnologia

Medicina Esportiva

Neuropsicologia

Hàbits de Salut

Cures Pal·liatives

Medicina Física i Rehabilitació

Sociologia de la Salut

Pràctiques Psicològiques Basades en l’Evidència

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en www.sia.uji.es.

1Per a cursar l'assignatura Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 90% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB), obligatòries (OB) i pràctiques externes (PE).

2Per a cursar les assignatures de Pràctiques Externes (PE) cal haver superat el 90% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB)  i tenir aprovats els mòduls I i II.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera. 

Informació proporcionada per: InfoCampus