Pràctiques externes

08/09/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Pràctiques Integradas de Clínica Mèdica i Mèdic-quirúrgica (PE). Guia docent 

Pràctiques Integradas de Clínica Obstètrica i Ginecològica (PE). Guia docent 

Pràctiques Integrades d'Atenció Primària (PE).Guia docent 

Pràctiques Integrades de Pediatria Hospitalària i Atenció Primària (PE). Guia docent

Pràctiques en Unitats de Salut Mental i Psiquiatria (PE). Guia docent 

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Les pràctiques tutelades (PE), no només han de tenir aprovat el 90% dels ECTS de formació bàsica (FB) i obligatòria (OB) sinó també els mòduls 1 i 2.

- Mòdul 1: Morfologia, estructura i funció del cos humà

- Mòdul 2: Medicina social, habilitats de comunicació i iniciació a la recerca

Consulta les entitats cooperadores.

 

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

1.     Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.

2.     Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.

3.     Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/erplus2017/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.
 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)
 

Informació proporcionada per: InfoCampus