Pla d’estudis

08/07/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Primer curs:

Fonaments Matemàtics Aplicats a l’Edificació I (FBB)

Fonaments Físics Aplicats a l’Edificació I (FBB)

Geometria Descriptiva Aplicada a les Construccions Arquitectòniques (FBB)

Materials de Construcció I: Fonaments (FB)

Anglès (FB)*

Mètodes Numèrics i Estadística (FBB)

Fonaments Físics Aplicats a l’Edificació II (FBB)

Estructures I: Mecànica i Resistència de Materials (FB)

Expressió Gràfica Aplicada a les Construccions Arquitectòniques I (FB)**

Construcció I: Fonaments (OB)**

Segon curs:

Administració d’Empreses (FBB)

Expressió Gràfica Aplicada a les Construccions Arquitectòniques II (OB)**

Materials de Construcció II: Conglomerants i Conglomerats (OB)

Estructures II: Estructures en Edificació (OB)

Construcció II: Estructures de Formigó (OB)

Dret de l’Edificació (FB)

Estructures III: Formigó Armat i Fonamentacions (OB)

Construcció III: Estructures d’Acer i Fusta (OB)**

Materials de Construcció III: Metalls, Fustes i Mixtos (OB)

Topografia i Replantejaments Aplicats a les Construccions Arquitectòniques (OB)

Tercer curs:

Construcció IV: Cobertes i Murs (OB)**

Construcció V: Façanes i Particions (OB)**

Instal·lacions de Fluids (OB)

Instal·lacions Electrotècniques (OB)

Gestió i Control de la Qualitat en Edificació (OB)**

Projectes Tècnics en Edificació I (OB)**

Gestió de Recursos Humans i Tècnics en Edificació (OB)**

Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals en Edificació (OB)

Gestió Econòmica de les Obres d’Edificació (OB)**

Gestió del Procés de Producció en Edificació (OB)

Quart curs:

Projectes  II. Conservació i Manteniment (OB)

Gestió Urbanística i Financera, Valoracions i Taxacions (OB)

Iniciativa Empresarial (OB)**

Projecte de Final de Grau (TFG)1**

Pràctiques Externes (PE)1

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

OPTATIVES

Materials Ceràmics de Revestiment (OP)

Exercici Professional (OP)

Sistemes Avançats de Representació Gràfica Arquitectònica (OP)

Rehabilitació Energètica en Edificació (OP)

Gestió de Projectes Internacionals (OP)*

Diagnosi i Intervenció en Edificis Existents (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Projecte de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Informació proporcionada per: InfoCampus