Recurs d'imatge 2023 estudis

Graus
Curs 2023-2024

Arts i Humanitats Estudis Anglesos
240 CRÈDITS
70 PLACES
Arts i Humanitats Història i Patrimoni
240 CRÈDITS
50 PLACES
Arts i Humanitats Humanitats: Estudis Interculturals
Arts i Humanitats Traducció i Interpretació
240 CRÈDITS
95 PLACES
Ciències Bioquímica i Biologia Molecular
Ciències Química
240 CRÈDITS
70 PLACES
Ciències de la Salut Infermeria
240 CRÈDITS
120 PLACES
Ciències de la Salut Medicina
360 CRÈDITS
85 PLACES
Ciències de la Salut Psicologia
240 CRÈDITS
180 PLACES
Ciències Socials i Jurídiques Administració d'Empreses
240 CRÈDITS
185 PLACES
Ciències Socials i Jurídiques Administració d'Empreses i Dret (Doble grau)
Ciències Socials i Jurídiques Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Ciències Socials i Jurídiques Comunicació Audiovisual
240 CRÈDITS
90 PLACES
Ciències Socials i Jurídiques Criminologia i Seguretat
240 CRÈDITS
90 PLACES
Ciències Socials i Jurídiques Dret
240 CRÈDITS
155 PLACES
Ciències Socials i Jurídiques Economia
240 CRÈDITS
80 PLACES
Ciències Socials i Jurídiques Finances i Comptabilitat
240 CRÈDITS
140 PLACES
Ciències Socials i Jurídiques Gestió i Administració Pública
Ciències Socials i Jurídiques Mestre o Mestra d'Educació Infantil
Ciències Socials i Jurídiques Mestre o Mestra d'Educació Primària
Ciències Socials i Jurídiques Periodisme
240 CRÈDITS
90 PLACES
Ciències Socials i Jurídiques Publicitat i Relacions Públiques
Ciències Socials i Jurídiques Relacions Laborals i Recursos Humans
Ciències Socials i Jurídiques Turisme
240 CRÈDITS
75 PLACES
Enginyeria i Arquitectura Arquitectura Tècnica
240 CRÈDITS
60 PLACES
Enginyeria i Arquitectura Disseny i Desenvolupament de Videojocs
Enginyeria i Arquitectura Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural
Enginyeria i Arquitectura Enginyeria Elèctrica
240 CRÈDITS
80 PLACES
Enginyeria i Arquitectura Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes
Enginyeria i Arquitectura Enginyeria en Tecnologies Industrials
Enginyeria i Arquitectura Enginyeria Informàtica
240 CRÈDITS
90 PLACES
Enginyeria i Arquitectura Enginyeria Mecànica
240 CRÈDITS
80 PLACES
Enginyeria i Arquitectura Enginyeria Química
240 CRÈDITS
60 PLACES
Enginyeria i Arquitectura Intel·ligència Robòtica
240 CRÈDITS
30 PLACES
Enginyeria i Arquitectura Matemàtica Computacional
240 CRÈDITS
30 PLACES
Enginyeria i Arquitectura Programa EURUJI-Estudis Internacionals d'Enginyeria

Dobles Títols Internacionals

Dobles Títols

Doble Títol Simultani

Amb Atribucions Professionals

Segell de Qualitat

Interuniversitari

Presencial

Híbrid

Virtual