UJI

Informació personal

BLASCO FRAGA, CRISTINA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • HC2S31DD - (964 729294)
 • cblasco@uji.es
 • Ressenya Personal

   

  Cristina Blasco Fraga treballa com a professora associada al Departament d'Educació. Àrea: Teoria i Història de l'Educació.

  A-Titulacions

  Diplomada en professorat d' E.G.B.
  Llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació.
  Estudis de Doctorat. Programa: 11.510 Investigació aplicada als àmbits evolutius, educatius, socials i metodològics de la psicologia RD 778/1998.

  B-Mòdul docent
  Compromís amb la docència:
  Projectes USE: 4 projectes i 1 curs,  a la Universitat Jaume I  (4 anys).
  Altres projectes: 2 projectes "Formació del Professorat en Centres. Incorporació al PEC dels eixos transversals: educació ambiental, educació per la pau i la solidaritat, Educació del patrimoni cultural ". "Treball per projecte en primària: la seua pràctica a l'aula".
  Docència en valencià:
  a) A la Universitat Jaume I, durant els últims 4 anys.
  b) Diploma de Mestre en Valencià, emès per la Conselleria de Cultura, Educació i esport.
  c) Obtenció del grau Superior C2 emès per la "Junta Qualificadora de coneixements en Valencià".

  C- Adequació de la activitat laboral al perfil de la plaça

  Experiència professional extrauniversitària vinculada a l'àrea de coneixement en Educació durant 18 anys.

  D- Formació
  Impartició de cursos de formació universitària no reglada:
  Tutora de pràctiques durant 3 cursos acadèmics.

  E-Informàtica
  Curs "Moodle: Ferramenta per a la formació a Distància", a través de la Conselleria d'Educació i Cultura de València.
  Curs "Moodle: entorn virtual d'aprenentatge», a través de la Conselleria d'Educació i Cultura de València

  F-Gestió
  Coordinadora durant 4 cursos acadèmics.


   
  Links

  Investigació


  Horari Actual


  Horari de tutories de Cristina Blasco Fraga


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 18:00 19:30 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 18:00 19:30 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Cristina Blasco Fraga


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  MI1809 - TE2 Dimarts 19:30 21:30 28-01-2020 19-05-2020
  MI1809 - TU3 Dijous 19:30 21:30 23-01-2020 21-05-2020
  MI1809 - TU4 Dilluns 19:30 21:30 27-01-2020 18-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  MI1025 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1039 - Prácticum II Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil
  MI1809 - Història de l'Educació (Història) Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)
  MI1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Infantil (Plan de 2018)
  MP1026 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1039 - Prácticum II (Educación Primaria) Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria
  MP1847 - Prácticum I Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria (Plan de 2018)