UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

PATUEL NAVARRO, ALEJANDRO
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat - Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • JC2109DD - (964 728651)
 • patuel@uji.es
 • Ressenya Personal

  Alejandro Patuel Navarro. Data de naixement, 17 de Gener de 1955. (València)

  Llicenciat en Dret per la Universitat de València

  El 1985 ingrés en el cos d'inspectors de Treball i Seguretat Social

  Durant 1986 i 1987, inspector de Treball i SS a Girona

  De 1987 a 2005, ITSS a Castelló

  De 2005 a 2012, director territorial de la ITSS a la Comunitat Valenciana

  De 2012 a l'actualitat ITSS a Castelló

  Professor associat del departament de Dret del Treball de l'UJI, des de la creació de la Universitat.


  Horari Actual


  Horari de tutories de Alejandro Patuel Navarro


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 09:30 12:00 10-09-2019 23-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 09:30 12:00 24-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Alejandro Patuel Navarro


  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  ED0926 - LA1 Dijous 12:15 14:15 23-01-2020 21-05-2020
  ED0926 - PR1 Dijous 12:15 14:15 23-01-2020 21-05-2020
  ED0926 - TE1 Dijous 09:45 11:45 23-01-2020 21-05-2020
  ED0926 - TU1 Dimecres 16:00 16:45 29-01-2020 20-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  ED0926 - Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals en Edificació Grau en Arquitectura Tècnica
  RL0947 - Trabajo de Final de Grado Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
  SIS011 - Àmbit Jurídic de la Prevenció Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla de 2013)

  Publicacions


  Capítols de llibre


  • La administración pública y la política preventiva
  • Alejandro Patuel Navarro. Curso sobre Prevención de Riesgos Laborales. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 1998. ISBN 8480212470. Científic.

  Ponències a congressos


  • Responsabilidades, infracciones y sanciones
  • María Amparo Garrigues Giménez, Alejandro Patuel Navarro. Lecciones sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.VII Congreso Nacional de Derecho del trabajo y de la Seguridad Social. Valladolid (Espanya). 24-05-1996. Científic. 1997. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480211261.