UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

LARA ORTIZ, MARÍA LIDÓN
 • Professor/a Ajudant/a Doctor/a Tipus II
 • Dep. de Dret Públic - Dret Administratiu
 • Secretari/ària de departament
 • Membre del grup d'investigació INNOVAP - Dret Públic i Innovació
 • JC2210DD - (964 728677)
 • mlara@uji.es
 • Ressenya Personal

  María Lidón Lara Ortiz és Professora Ajudant Doctor. Llicenciada en Dret per la Universitat Jaume I de Castelló (1992-1996), i Doctora en Dret per la mateixa Universitat, la seva Tesi Doctoral va ser qualificada amb Excel·lent Cum Laude per unanimitat i premiada amb el Primer Premi per a Tesis Doctorals 2017 per l'Institut Nacional d'Administració Pública. És Màster per la Universitat de Lleida (2011-2012), i premi extraordinari de la seva promoció. Va cursar estudis a l'Escola de Pràctica Jurídica de l'Iltre. Col·legi d'Advocats de Castelló (2008-2009), homologat pel Consell General de l'Advocacia Espanyola, (equivalent als actuals Màster en Advocacia), i va superar les proves del CGAE, obtenint el Certificat d'Aptitud Professional en 2009.

  La seva activitat investigadora ha estat dirigida sobretot a la regulació bancària i a la protecció civil, havent presentat més de 30 ponències nacionals i internacionals i participant en un total de 9 projectes d'investigació. Ha dirigit i coordinat diferents Jornades i Seminaris.

  Compta amb més de 20 publicacions científiques recollides en editorials de reconegut prestigi professional, ha estat directora i coordinadora de dues monografies.

  En l'àmbit de la innovació docent ha participat com a membre investigador de 13 projectes de millora educativa, i ha estat directora de dos d'ells, un dels quals va ser premiat amb el Premi d'Innovació Educativa del Banc de Santander - Universitat Jaume I, en 2018, per la direcció i execució del projecte "Millora metodològica per a l'elaboració de treballs de final de grau en el grau en Turisme", actiu durant el curs 2016/2017.

  Compte en aquest àmbit amb diverses publicacions nacionals i internacionals, a més d'haver presentat nombroses ponències en congressos d'innovació docent.


  Horari Actual


  Horari de tutories de María Lidón Lara Ortiz


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:30 14:30 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:00 13:00 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de María Lidón Lara Ortiz


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DR1010 - TE3 Dilluns 11:15 12:15 28-09-2020 18-01-2021
  DR1010 - TE3 Dimarts 09:15 11:15 29-09-2020 12-01-2021

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DR1010 - TE3 Dilluns 11:00 13:00 08-02-2021 24-05-2021
  DR1010 - TE3 Dimarts 13:00 14:00 09-02-2021 25-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  CS1043 - Prácticas Externas Grado en Criminología y Seguridad
  DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret) Grau en Dret
  DR1052 - Trabajo de Final de Grado Grado en Derecho
  SRJ002 - Formació per a la Pràctica Administrativa Màster Universitari en Advocacia
  SRJ010 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Advocacia