UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

RUBERT NEBOT, JUAN JOSÉ
 • Professor/a Titular d'Escola Universitària
 • Dep. d'Economia - Economia Aplicada
 • Representant CIT
 • Direcció de projecte tipus V
 • JC1210DD - (964 728597)
 • rubert@uji.es

 • Horari Actual  Horari de docència de Juan José Rubert Nebot


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DR1005 - LA1 Divendres 12:30 14:00 02-10-2020 18-12-2020
  DR1005 - LA2 Divendres 12:30 14:00 16-10-2020 08-01-2021
  DR1005 - LA3 Divendres 16:00 17:30 02-10-2020 18-12-2020
  DR1005 - LA4 Divendres 16:00 17:30 16-10-2020 08-01-2021
  DR1005 - PR1 Dijous 08:30 10:00 01-10-2020 07-01-2021
  DR1005 - PR2 Dijous 08:30 10:00 08-10-2020 14-01-2021
  DR1005 - PR3 Dijous 16:30 18:00 01-10-2020 07-01-2021
  DR1005 - PR4 Dijous 16:30 18:00 08-10-2020 14-01-2021
  DR1005 - TE1 Dijous 10:00 11:30 01-10-2020 14-01-2021
  DR1005 - TE1 Divendres 11:30 12:30 02-10-2020 15-01-2021
  DR1005 - TE2 Dijous 15:00 16:30 01-10-2020 14-01-2021
  DR1005 - TE2 Divendres 15:00 16:00 02-10-2020 15-01-2021
  EC1035 - LA1 Dijous 13:00 15:00 19-11-2020 26-11-2020
  EC1035 - PR1 Dijous 13:00 15:00 01-10-2020 12-11-2020
  EC1035 - TE1 Dimarts 13:00 15:00 29-09-2020 24-11-2020
  EC1035 - TU1 Dijous 13:00 14:30 03-12-2020 03-12-2020
  EC1035 - TU1 Dimarts 13:00 14:30 01-12-2020 01-12-2020

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1017 - LA1 Dijous 10:45 12:45 25-02-2021 06-05-2021
  AE1017 - LA10 Dilluns 08:45 10:45 22-02-2021 03-05-2021
  AE1017 - LA2 Dijous 08:45 10:45 25-02-2021 06-05-2021
  AE1017 - LA7 Divendres 10:45 12:45 19-02-2021 07-05-2021
  AE1017 - LA8 Divendres 08:45 10:45 19-02-2021 07-05-2021
  AE1017 - LA9 Dilluns 10:45 12:45 22-02-2021 03-05-2021
  AE1017 - TU2 Dijous 08:45 10:45 27-05-2021 27-05-2021
  AE1017 - TU3 Dijous 10:45 12:45 27-05-2021 27-05-2021
  EC1017 - LA1 Dijous 10:45 12:45 25-02-2021 06-05-2021
  EC1017 - LA10 Dilluns 08:45 10:45 22-02-2021 03-05-2021
  EC1017 - LA2 Dijous 08:45 10:45 25-02-2021 06-05-2021
  EC1017 - LA7 Divendres 10:45 12:45 19-02-2021 07-05-2021
  EC1017 - LA8 Divendres 08:45 10:45 19-02-2021 07-05-2021
  EC1017 - LA9 Dilluns 10:45 12:45 22-02-2021 03-05-2021
  EC1017 - TU2 Dijous 08:45 10:45 27-05-2021 27-05-2021
  EC1017 - TU3 Dijous 10:45 12:45 27-05-2021 27-05-2021
  FC1017 - LA1 Dijous 10:45 12:45 25-02-2021 06-05-2021
  FC1017 - LA10 Dilluns 08:45 10:45 22-02-2021 03-05-2021
  FC1017 - LA2 Dijous 08:45 10:45 25-02-2021 06-05-2021
  FC1017 - LA7 Divendres 10:45 12:45 19-02-2021 07-05-2021
  FC1017 - LA8 Divendres 08:45 10:45 19-02-2021 07-05-2021
  FC1017 - LA9 Dilluns 10:45 12:45 22-02-2021 03-05-2021
  FC1017 - TU2 Dijous 08:45 10:45 27-05-2021 27-05-2021
  FC1017 - TU3 Dijous 10:45 12:45 27-05-2021 27-05-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1017 - Economia Espanyola i Mundial Grau en Administració d'Empreses
  DR1005 - Principis d'Economia (Economia) Grau en Dret
  EC1017 - Economia Espanyola i Mundial Grau en Economia
  EC1035 - Economia Regional i Urbana Grau en Economia
  EC1048 - Prácticas Externas Grado en Economía
  FC1017 - Economia Espanyola i Mundial Grau en Finances i Comptabilitat
  TU0943 - Prácticas Externas Grado en Turismo

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Turismo y disponibilidad de recursos hídricos: el caso de Benidorm
  • Ana María Fuertes Eugenio, Aurelia Bengochea Morancho, Juan José Rubert Nebot. PAPERS DE TURISME. Num. 26. pp. 29-47. 1999. Científic.

  Llibres


  • El distrito industrial de la cerámica. Claves de la competitividad de la economía de Castelló
  • Ana María Fuertes Eugenio, Aurelia Bengochea Morancho, Joan Serafí Bernat Martí, Vicente Budí Orduña, Celesti Gimeno Broch, Juan José Rubert Nebot, Emilio Tortosa Ausina. 2005. Autoria. Científic. ISBN 8468952850. Castelló. Ed. Fundación Dávalos-Fletcher.

  • La economía regional en el marco de la nueva economía
  • Juan José Rubert Nebot, Ana María Fuertes Eugenio. 2003. Edició. Científic. ISBN 8480214333. Castelló. Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Seguiment i avaluació dels projectes experimentals castellócrea consorci pacte local per l'ocupació de castelló, ajuntament de castelló
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Seguiment i avaluació projectes experimentals consorci municipis ceràmics (pacte ceràmic)
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Seguiment i avaluació projectes experimentals pacte territorial per a l'ocupació castelló nord
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Seguiment i avaluació projectes experimentals pacte territorial per a l'ocupació (pacte) de la plana baixa
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Seguiment i avaluació dels projectes experimentals pacte territorial per al desenvolupament local i l'ocupació maestrat litoral
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Seguiment i avaluació projectes experimentals pacte territorial per a l'ocupació (pate) de la mancomunitat espadán-mijares (MEM)
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Seguiment i avaluació projecte experimental pacte territorial per al desenvolupament local i l'ocupació plana alta nord
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Estratègies d'ocupació aplicades al territori àrea funcional de Castelló
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Estratègies Territorials i Ocupació Valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263454. Científic.

  • Estratègies d'ocupació aplicades al territori. Àrea funcional Els Ports-Baix Maestrat
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Estratègies Territorials i Ocupació Valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263454. Científic.

  • Seguiment i avaluació dels projectes experimentals mancomunitat intermunicipal alt palància
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Valoració dels projectes experimentals en el territori valencià convocatòries 2016 i 2017
  • Miguel Antequera, Jose Vicente Aparicio, Ernest Cano, Ghaleb Fansa, Juan Ramón GAllego, Jorge Hermosilla, Sandra Mayordomo, Josep Vicent Pitxer, José Miguel Giner Pérez, Antonio Martínez Puche, María Jesús Santa María Beneyto, María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Seguimiento y evaluacón proyecto experimental pacto territorial para el empleo (pate) de la mancomunidad espadán mijares (imem)
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Seguimiento y evaluación proyecto experimental pacto territorial para el empleo (pate) de la plana baixa
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Seguimiento y evaluación de los proyectos experimentales pacto territorial para el empleo Castelló nord
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Seguimiento y evaluación de los proyectos experimentales empleabilidad en el alto palancia con perspectiva de género mancomunidad intermunicipal alto palancia
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Seguimiento y evaluación de los proyectos experimentales castellócrea consorcio pacto local por el empleo de Castelló, ajuntament de Castelló
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Seguimiento y evaluación de los proyectos experimentales pacto territorial para el desarrollo local y el empleo maestrat litoral
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Seguimiento y evaluación proyecto experimental pacto territorial para el desarrollo local y el empleo plana alta nord
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Valoración de los proyectos experimentales en el territorio valenciano convocatorias 2016 y 2017
  • Miguel Antequera, Jose Vicente Aparicio, Ernest Cano, Ghaleb Fansa, Juan Ramón Gallego, Jorge Hermosilla, Sandra Mayordomo, Josep Vicent Pitxer, José Miguel Giner Pérez, Antonio Martínez Puche, María Jesús Santa María beneyto, María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Seguimiento y evaluación proyecto experimental consorcio municipis ceràmics (pacte ceràmic)
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Estrategias de empleo aplicadas al territorio. Área funcional els ports-baix maestrat
  • Vicente Budí Orduña, María Luisa Alama Sabater, Juan José Rubert Nebot, Manuel Cantavella Jordá. Estrategias territoriales y empleo valenciano. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263423. Científic.

  • Els Ports-Baix Maestrat
  • Vicente Budí Orduña, María Luisa Alama Sabater, Juan José Rubert Nebot. Territori i ocupació. El desenvolupament territorial i el mercat laboral valencià. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2018. ISBN 9788448262457. Científic.

  • Alt Millars
  • Juan José Rubert Nebot. Territori i ocupació. El desenvolupament territorial i el mercat laboral valencià. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2018. ISBN 9788448262457. Científic.

  • Castelló
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Juan José Rubert Nebot. Territori i ocupació. El desenvolupament territorial i el mercat laboral valencià. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2018. ISBN 9788448262457. Científic.

  • Técnicas de análisis regional - LOS LÍMITES DE LA CIUDAD REAL. EL CASO DEL ÁREA URBANA DE CASTELLÓ
  • Juan José Rubert Nebot, Natividad Casalta Martí. La economía regional ante la globalización. Universidad de Alicante. Ed. Universitat d'Alacant. 2006. ISBN 8479088753. Científic.

  • Sistema de ciudades
  • Juan José Rubert Nebot. La provincia de Castellón. Castelló. Ed. Diputació de Castelló. 1999. ISBN 9788489944046. Científic.

  • El sistema de ciudades como elemento vertebrador del arco mediterráneo español. El caso de la provincia de Castelló en el contexto valenciano
  • Juan José Rubert Nebot. Estrategias territoriales ante la UE del siglo XXI. Zaragoza. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). 1998. ISBN 8484979741. Científic.

  • La demanda de recursos hídricos en el litoral de Benidorm: Efectos de la localización turística de un parque temático
  • Ana María Fuertes Eugenio, José Miguel Albert Ortiz, Aurelia Bengochea Morancho, Juan José Rubert Nebot. Mundialización, Innovación y Arco Mediterráneo. Valencia. Ed. Universitat Politècnica de València; Asociación Española de Ciencia Regional. 1997. ISBN 8484988597. Científic.

  Ponències a congressos


  • Avalem territori. Pactos por el empleo
  • Maria Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Juan José Rubert Nebot. XLIII Reunión de Estudios Regionales / International Conference on Regional Science. Sevilla (Espanya). 15-11-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 9788469765685.

  • LOS LÍMITES DE LA "CIUDAD REAL": EL CASO DEL ÁREA URBANA DE CASTELLÓ
  • Juan José Rubert Nebot, Natividad Casalta Martí. III JORNADAS VALENCIANAS DE ESTUDIOS REGIONALES "LA ECONOMÍA REGIONAL ANTE LA GLOBALIZACIÓN". ALICANTE. 27-01-2005. Científic. 2005.

  • Los límites de lo urbano. Delimitaciones alternativas del área urbana de Castellón
  • Juan José Rubert Nebot. XXXI REUNION DE ESTUDIOS REGIONALES - Autonomías y descentralización: debate y perspectivas. Alcalá de Henares. 17-11-2005. Científic. 2005. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 8468938459.

  • Distrito Industrial de la Cerámica desde la perspectiva urbana: presente y futuro del Área Urbana de Castellón
  • Ana María Fuertes Eugenio, Juan José Rubert Nebot. Impactos Regionales de la Integración Europea. Valencia. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Associació Valenciana de Ciència Regional. ISBN 846991278X.

  • El sistema de ciudades como elemento vertebrador del Arco Mediterráneo Español. El caso de la provincia de Castellón en el contexto valenciano
  • Juan José Rubert Nebot. XXIV Reunión de Estudios Regionales. "Estrategias territoriales ante la Unión Europea del siglo XXI". Zaragoza. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 8484979741.

  • El Agua como factor limitativo del crecimiento del sector turístico de la Comunidad Valenciana
  • Ana María Fuertes Eugenio, José Miguel Albert Ortiz, Aurelia Bengochea Morancho, Juan José Rubert Nebot. Conferencia Mediterránea del Agua. Valencia - España. 22-05-1997. Científic. 1997.

  • La demanda de recursos hídricos en el litoral de Benidorm: Efectos de la localización turística de un parque temático
  • José Miguel Albert Ortiz, Aurelia Bengochea Morancho, Ana María Fuertes Eugenio, Juan José Rubert Nebot. Actas de la XXIII Reunión de Estudios Regionales. Valencia (Espanya). 01-01-1997. Científic. 1997. Ed. Universitat Politècnica de València; Asociación Española de Ciencia Regional. ISBN 8484988597.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • ¿Crisis económica o crisis de identidad?
  • Juan José Rubert Nebot. Uned-Vila-real (Espanya). 02-11-2012.

  • ¿Por qué cuesta tanto amar la política?
  • Juan José Rubert Nebot. UNED Vila-real (Espanya). 07-10-2010.

  • Economia Valenciana
  • Juan José Rubert Nebot. Uned Vila.real (Espanya). 07-10-2007.

  Comités de congresos


  • Vicente Budí Orduña, María Luisa Alama Sabater, María Raquel Agost Felip, Sonia Agut Nieto, Jacinto Balaguer Coll, María Teresa Balaguer Coll, Víctor del Corte Lora, Iluminada Fuertes Fuertes, Eduardo Jiménez Fernández, Luis Martínez Cháfer, María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales, Jesús Peiró Palomino, Juan José Rubert Nebot. XLV Reunión de Estudios Regionales - VI Jornades Valencianes d'Esudis Regionals - International Conference on Regional Science. Castelló (Espanya). 20-11-2019. Científic.

  • Ana María Fuertes Eugenio, Juan José Rubert Nebot. II Jornadas Valencianas de Estudios Regionales. " La Economía Regional en el marco de la Nueva Economía". Castelló. 18-10-2001. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Juan José Rubert Nebot. 2019 ECONOMÍA AGRARIA Y RECURSOS NATURALES.

  Apunts docents


  • Economía valenciana. (A50, B69, C46, D47, 432) Libro de prácticas
  • Carlos Abel Molina Puertas, Juan José Rubert Nebot, María de los Angeles Ares Vázquez, María Luisa Más Vilata. 1999. Ref. cs-93-1999.