UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

BUDÍ ORDUÑA, VICENTE
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Economia - Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • Vocal
 • Director/a de càtedra
 • Direcció de projecte tipus V
 • Director/a d'institut interuniversitari
 • Coordinador/a del grup d'investigació REALD - Economia Regional i Desenvolupament Local / IIDL
 • Director/a de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
 • JC1257DD - (964 387171)
 • budi@uji.es
 • Ressenya Personal

  Professor Titular d'Universitat de l'àrea de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica i investigador de l'Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL). Actualment ocupa el càrrec de Director de l'IIDL.
  Doctor en Economia per la Universitat Jaume I, Llicenciat en Econòmiques per la Universitat de València i Master of Art in Economics pel CORE de la Université Catholique du Louvain (Bèlgica).

  Realitza treballs com a tècnic assessor en processos de promoció econòmica local, polítiques actives d'ocupació i plans estratègics de turisme a l'entorn provincial. És director del grup de recerca en Economia Regional i Desenvolupament Local; responsable de redacció del Pla d'Acció Territorial de l'àrea funcional de Castelló; coordina el projecte de col·laboració universitària en polítiques actives d'ocupació per a la província, i participa en el desenvolupament de la Càtedra UJI-AVANT (antidespoblament).

  Dins de les seves línies de treball i recerca estan els temes relacionats amb l'estructura productiva industrial, i amb el procés de creació i transmissió de coneixement tècnic al districte industrial de la ceràmica. Ha publicat treballs sobre les repercussions comercials i sobre l'activitat productiva del transport marítim combinat de curta distància (SSS). Ha participat en diversos projectes de cooperació internacional al desenvolupament en països de Llatinoamèrica.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia) Grau en Administració d'Empreses
  EC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia) Grau en Economia
  EC1048 - Prácticas Externas Grado en Economía
  EC1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Economía
  FC1004 - Introducció a la Microeconomia (Economia) Grau en Finances i Comptabilitat
  GA1226 - Polítiques de Desenvolupament Local i Regional Grau en Gestió i Administració Pública
  GA1240 - Bones Pràctiques en el Desenvolupament Local Grau en Gestió i Administració Pública
  RL0905 - Principis d'Economia (Economia) Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  TU0943 - Prácticas Externas Grado en Turismo
  TU0944 - Trabajo de Final de Grado Grado en Turismo  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • El distrito industrial de la cerámica. Claves de la competitividad de la economía de Castelló
  • Ana María Fuertes Eugenio, Aurelia Bengochea Morancho, Joan Serafí Bernat Martí, Vicente Budí Orduña, Celesti Gimeno Broch, Juan José Rubert Nebot, Emilio Tortosa Ausina. 2005. Autoria. Científic. ISBN 8468952850. Castelló. Ed. Fundación Dávalos-Fletcher.

  Capítols de llibre


  • Línea estratégica medioambiental
  • Jorge Hermosilla Pla, José María García Álvarez Coque, Vicente Budí Orduña, María Luisa Alamá Sabater. Estrategia Avant 20-30: Plan estratégico valenciano antidespoblamiento. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2021. ISBN 9788491333760. Científic.

  • Línea estratégica económica. Estructura general
  • Vicente Budí Orduña, María Luisa Alamá Sabater, José María García Álvarez Coque, Jorge Hermosilla Pla, Ghaleb Fansa. Estrategia Avant 20-30: Plan estratégico valenciano antidespoblamiento. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2021. ISBN 9788491333760. Científic.

  • Estratègies per a l'ocupació desenvolupades des dels pactes territorials. Metodologia aplicada i adaptació al context de la COVID-19
  • Jorge Hermosilla Pla, Nuria Grané Teruel, Vicente Budí Orduña, Antonio Martinez Puche, José Miguel Giner Pérez, María Luisa Alamá Sabater, Ghaleb Fansa, Juan José Rubert Nebot. Estratègies per a l'ocupació des del territori valencià. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2020. ISBN 9788491333395. Científic.

  • Estrategias para el empleo desarrolladas desde los pactos territoriales. Metodología aplicada y adaptación al contexto COVID-19
  • Jorge Hermosilla Pla, Nuria Grané Teruel, Vicente Budí Orduña, Antonio Martinez Puche, José Miguel Giner Pérez, María Luisa Alamá Sabater, Ghaleb Fansa, Juan José Rubert Nebot. Estrategias para el empleo desde el territorio valenciano. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2020. ISBN 9788491333388. Científic.

  • Territorios Inteligentes. Sectores Innovadores. Innovación Territorial en el Sector Cerámico. Castellón
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña. La Innovación Territorial y el Empleo en la Comunidad Valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2020. ISBN 9788491333104. Científic.

  • Territoris Intel·lients, Sectors Innovadors. Innovació Territorial en Turisme d'Interior: Els Ports de Morella i el Maestrat
  • Vicente Budí Orduña, Luis Callarisa Fiol. La Innovació Territorial i L'ocupació en la Comunitat Valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2020. ISBN 9788491333128. Científic.

  • Territorios Inteligentes, Sectores Innovadores. Innovación Territorial en Turismo de Interior: Els Ports de Morella y el Maestrat
  • Vicente Budí Orduña, Luis Callarisa Fiol. La Innovación Territorial y el Empleo en la Comunidad Valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2020. ISBN 9788491333104. Científic.

  • Territorios Inteligentes, Sectores Innovadores. La Agricultura de interior: El Cultivo del Olivo y la Producción de Aecite en la Provincia de Castellón
  • Vicente Budí Orduña, Juan José Rubert Nebot. La Innovación Territorial y el Empleo en la Comunidad Valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2020. ISBN 9788491333104. Científic.

  • Territoris intel·ligents, sectors innovadors. Innovació Territorial en el Sector Ceràmic. Castelló
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña. La Innovació Territorial i L'ocupació en la Comunitat Valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2020. ISBN 9788491333128. Científic.

  • Territoris Intel·ligents, Sectors Innovadors. L'Agricultura d'Interior: El Cultiu de l'Olivera i la Producció d'Oli a la Província de Castelló
  • Vicente Budí Orduña, Juan José Rubert Nebot. La Innovació Territorial i L'ocupació en la Comunitat Valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2020. ISBN 9788491333128. Científic.

  • Anàlisi de la indústria i l'ocupació en les àrees funcionals: Els ports-Baix Maestrat
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña. La indústria valenciana. Una visió territorial del mercat laboral. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263478. Científic.

  • Estratègies d'ocupació aplicades al territori. Àrea funcional Els Ports-Baix Maestrat
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Estratègies Territorials i Ocupació Valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263454. Científic.

  • Valoració dels projectes experimentals en el territori valencià convocatòries 2016 i 2017
  • Miguel Antequera, Jose Vicente Aparicio, Ernest Cano, Ghaleb Fansa, Juan Ramón GAllego, Jorge Hermosilla, Sandra Mayordomo, Josep Vicent Pitxer, José Miguel Giner Pérez, Antonio Martínez Puche, María Jesús Santa María Beneyto, María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Seguiment i avaluació projectes experimentals pacte territorial per a l'ocupació castelló nord
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Seguiment i avaluació projecte experimental pacte territorial per al desenvolupament local i l'ocupació plana alta nord
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Seguiment i avaluació projectes experimentals pacte territorial per a l'ocupació (pate) de la mancomunitat espadán-mijares (MEM)
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Estratègies d'ocupació aplicades al territori àrea funcional de Castelló
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Estratègies Territorials i Ocupació Valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263454. Científic.

  • Metodologia per a elaboració dels documents d'estratègies d'ocupació aplicades al territori
  • Vicente Budí Orduña, María Luisa Alama Sabater. Estratègies Territorials i Ocupació Valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263454. Científic.

  • Seguiment i avaluació dels projectes experimentals mancomunitat intermunicipal alt palància
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Seguiment i avaluació projectes experimentals pacte territorial per a l'ocupació (pacte) de la plana baixa
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Anàlisi de la indústria i l'ocupació en les àrees funcionals: Castelló
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña. La indústria valenciana. Una visió territorial del mercat laboral. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263478. Científic.

  • Seguiment i avaluació dels projectes experimentals pacte territorial per al desenvolupament local i l'ocupació maestrat litoral
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Seguiment i avaluació projectes experimentals consorci municipis ceràmics (pacte ceràmic)
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Seguiment i avaluació dels projectes experimentals castellócrea consorci pacte local per l'ocupació de castelló, ajuntament de castelló
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Projectes Experimentals i Territori Valencià. Evaluació de polítiques públiques de Labora. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263461. Científic.

  • Seguimiento y evaluación de los proyectos experimentales pacto territorial para el empleo Castelló nord
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Seguimiento y evaluación proyecto experimental consorcio municipis ceràmics (pacte ceràmic)
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Seguimiento y evaluación proyecto experimental pacto territorial para el empleo (pate) de la plana baixa
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Seguimiento y evaluación proyecto experimental pacto territorial para el desarrollo local y el empleo plana alta nord
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Estrategias de empleo aplicadas al territorio área funcional de Castelló
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña. Estrategias territoriales y empleo valenciano. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263423. Científic.

  • Seguimiento y evaluación de los proyectos experimentales empleabilidad en el alto palancia con perspectiva de género mancomunidad intermunicipal alto palancia
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Seguimiento y evaluación de los proyectos experimentales castellócrea consorcio pacto local por el empleo de Castelló, ajuntament de Castelló
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Seguimiento y evaluación de los proyectos experimentales pacto territorial para el desarrollo local y el empleo maestrat litoral
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Valoración de los proyectos experimentales en el territorio valenciano convocatorias 2016 y 2017
  • Miguel Antequera, Jose Vicente Aparicio, Ernest Cano, Ghaleb Fansa, Juan Ramón Gallego, Jorge Hermosilla, Sandra Mayordomo, Josep Vicent Pitxer, José Miguel Giner Pérez, Antonio Martínez Puche, María Jesús Santa María beneyto, María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Análisis de la industria y el empleo en las áreas funiconales: Castelló
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña. La industria valenciana: Una visión territorial del mercado laboral. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263447. Científic.

  • Análisis de la industria y el empleo: áreas funcionalel de Els Ports-Baix Maestrat
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña. La industria valenciana: Una visión territorial del mercado laboral. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263447. Científic.

  • Seguimiento y evaluacón proyecto experimental pacto territorial para el empleo (pate) de la mancomunidad espadán mijares (imem)
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Manuel Cantavella Jordá, Juan José Rubert Nebot. Proyectos experimentales y territorio valenciano: evaluación de políticas públicas. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263430. Científic.

  • Estrategias de empleo aplicadas al territorio. Área funcional els ports-baix maestrat
  • Vicente Budí Orduña, María Luisa Alama Sabater, Juan José Rubert Nebot, Manuel Cantavella Jordá. Estrategias territoriales y empleo valenciano. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263423. Científic.

  • Metodología de las estrategias territoriales para la provincia de Castellón
  • Vicente Budí Orduña, María Luisa Alama Sabater. Estrategias territoriales y empleo valenciano. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2019. ISBN 9788448263423. Científic.

  • Áreas Funcionales: mercado laboral y tendencias de futuro. Áreas Funcionales de Els Ports-Baix Maestrat, de Castellón y del Valle del Palancia
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña. La formación profesional en la Comunitat Valenciana, situación y directrices: visión territorial. Ed. Dualiza Bankia. 2019. ISBN 9788409105205. Científic.

  • Castelló Nord
  • Vicente Budí Orduña. Territori i ocupació. El desenvolupament territorial i el mercat laboral valencià. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2018. ISBN 9788448262457. Científic.

  • El Valle del Palancia
  • Juan Ramón Gallego Bono, Ernest Cano Cano, Josep V. Pitxer i Campos, Vicente Budí Orduña. Territori i ocupació. El desenvolupament territorial i el mercat laboral valencià. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2018. ISBN 9788448262457. Científic.

  • Els Ports-Baix Maestrat
  • Vicente Budí Orduña, María Luisa Alama Sabater, Juan José Rubert Nebot. Territori i ocupació. El desenvolupament territorial i el mercat laboral valencià. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2018. ISBN 9788448262457. Científic.

  • Castelló
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Juan José Rubert Nebot. Territori i ocupació. El desenvolupament territorial i el mercat laboral valencià. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2018. ISBN 9788448262457. Científic.

  • Municipis Ceràmics
  • Vicente Budí Orduña. Territori i ocupació. El desenvolupament territorial i el mercat laboral valencià. Valencia (Espanya). Ed. Generalitat Valenciana. 2018. ISBN 9788448262457. Científic.

  • Logistic Chain Election: Economic and Legal Reasons
  • Vicente Budí Orduña, Lorena Sales. High-Performance Logistics. Berlin. Ed. Erich Schmidt Verlag. 2009. ISBN 9783503120482. Científic.

  • Pràctiques de laboratori experimental en les assignatures A09 (Microeconomia I), A24 (Microeconomia II), A46 (Economia del canvi tecnològic), i A48 (Economia industrial).
  • Adriana Gabriela Breaban, Gerardo Vicente Sabater Grande, Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego, Miguel Ginés Vilar, Nikolaos Georgantzis, Vicente Budí Orduña. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Introducció de pràctiques de laboratori experimental en l’assignatura A24 microeconomia ii.
  • Adriana Gabriela Breaban, Daniel Navarro Martínez, Gerardo Vicente Sabater Grande, Iván José Barreda Tarrazona, María Aurora García Gallego, Miguel Ginés Vilar, Nikolaos Georgantzis, Vicente Budí Orduña. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Impacto del TMCD en la optimización de la cadena logística
  • Vicente Budí Orduña, María Lorena Sales Pallarés. Estudios sobre derecho y economía del transporte: reforma y liberalización. Madrid. Ed. Editorial Tecnos. 2009. ISBN 9788430948475. Científic.

  • EL DISTRITO DE LA CERÁMICA DE CASTELLÓN
  • Vicente Budí Orduña. LOS DISTRITOS INDUSTRIALES. ALMERIA. Ed. Cajamar. 2008. ISBN 9788495531407. Científic.

  • Planificación estratégica local y análisis territorial
  • Vicente Budí Orduña. De la economía global al desarrollo local. El alcance de la intervención de los agentes de empleo y desarrollo local. València. Ed. Universitat de València. 2008. ISBN 9788437070308. Científic.

  • The Impact of SSS on the Spanish Ceramics Sector: Optimizing the Logistic Chain
  • María Lorena Sales Pallarés, Vicente Budí Orduña, Achim Puetz. Key Factors for Successful Logistics. Services, Transportation Concepts, IT and Management Tools. Berlin. Ed. Erich Schmidt Verlag. 2007. ISBN 9783503106004. Científic.

  • Innovación y competitividad - DINÁMICA DE INNOVACIÓN EN DISTRITOS INDUSTRIALES
  • Vicente Budí Orduña. La economía regional ante la globalización. Universidad de Alicante. Ed. Universitat d'Alacant. 2006. ISBN 8479088753. Científic.

  • Aproximación al Distrito Industrial de la Cerámica de Castellón
  • Vicente Budí Orduña, Carlos Abel Molina Puertas. La economía regional en el marco de la nueva economía. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2003. ISBN 8480214333. Científic.

  Ponències a congressos


  • La innovación territorial en la industria de la Comunitat Valenciana
  • Vicente Budí Orduña. Avalem Territori 2021. Eslida (Espanya). 21-09-2021. Docent. 2021.

  • Industria Cerámica en Castellón
  • Vicente Budí Orduña. Avalem Territori 2021. Eslida (Espanya). 21-09-2021. Docent. 2021.

  • La innovación territorial en la industria de la Comunitat Valenciana
  • Vicente Budí Orduña. Avalem Territori- 2021. Eslida (Espanya). 21-09-2021. Docent. 2021.

  • Citricultura de la Plana
  • Vicente Budí Orduña. Avalem Territori 2021. Utiel (Espanya). 14-09-2021. Docent. 2021.

  • Los proyectos experimentales
  • Vicente Budí Orduña, María Luisa Alamá Sabater. Avalem Territori-2021. Benicarló (Espanya). 27-07-2021. Docent. 2021.

  • Resultados y aprendizajes del proyecto Avalem Territori
  • Vicente Budí Orduña. Avalem Territori-2021. Castellnovo (Espanya). 15-06-2021. Docent. 2021.

  • Innovación territorial: efectos sobre el cultivo de olivos milenarios
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Juan José Rubert Nebot. XLV Reunión de Estudios Regionales: Respuesta de las regiones periféricas ante los cambios sociales, tecnológicos y climáticos / VI Jornades Valencianes d'estudis Regionals. Castellón de la Plana (Espanya). 20-11-2019. Científic. 2019. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409151585.

  • Explaining Valencian Laponia. Quantitavie and qualitative approaches to rural depopulation
  • María Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Jose María García Alvarez-Coque, Honorat Roig Tierno. XLIV Reunión de Estudios Regionales - V Jornades Valencianes d'Esudis Regionals - International Conference on Regional Science. Valencia (Espanya). 21-11-2018. Científic. 2018. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788409056040.

  • Efectos territoriales del acaparamiento de recursos medioambientales
  • María Lorena Sales Pallarés, Vicente Budí Orduña. XLIII Reunión de Estudios Regionales / International Conference on Regional Science. Sevilla (Espanya). 15-11-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 9788469765685.

  • Nuevos modos de transporte y cambio en el modelo turístcio
  • Maria Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña. XLIII Reunión de Estudios Regionales / International Conference on Regional Science. Sevilla (Espanya). 15-11-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 9788469765685.

  • Avalem territori. Pactos por el empleo
  • Maria Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña, Juan José Rubert Nebot. XLIII Reunión de Estudios Regionales / International Conference on Regional Science. Sevilla (Espanya). 15-11-2017. Científic. 2017. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 9788469765685.

  • Spatial analysis of tourist expenditures at local level in Spain: the case of Valencian Community
  • Maria Luisa Alama Sabater, Andrés Artal Tur, Vicente Budí Orduña. I Workshop d'Economía Valenciana. Valéncia (Espanya). 04-11-2016. Científic. 2016.

  • Determinación del impacto de los nuevos aeropuertos turísticos mediterráneos en las cuentas regionales
  • Maria Luisa Alama Sabater, Vicente Budí Orduña. XLII Reunión de Estudios Regionales International Conference on Regional Science: 30 years of integration in Europe from the regional perspective: past lessons and future challenges. Santiago de Compostela (Espanya). 16-11-2016. Científic. 2016. Ed. Universidade de Santiago de Compostela. ISBN 9788461755066.

  • Aspectos Jurídicos y Económicos en la Elección de un Modo de Transporte Multimodal
  • Vicente Budí Orduña, María Lorena Sales Pallarés. XXXV Reunión de Estudios Regionales. València. 26-11-2009. Científic. 2009.

  • La Creación y Transmisión de Conocimiento en las Empresas de los Distritos Industriales a partir de la Comunidad de Técnicos e Ingenieros
  • Vicente Budí Orduña. XXXV Reunión de Estudios Regionales. València. 26-11-2009. Científic. 2009.

  • La Economía Social y la Crisis Alimentaria
  • Vicente Budí Orduña, Ana María Fuertes Eugenio. 5º Colóquio Ibérico de Cooperativismo e Economia Social. Santarém (Portugal). 10-07-2009. Científic. 2009.

  • Patrones de difusión del conocimiento en el interior de distritos industriales: el caso del distrito cerámico
  • Vicente Budí Orduña, Francesc Xavier Molina Morales. Jornada de Distritos Industriales / Cluster. Cuenca. 08-05-2009. Científic. 2009.

  • Entrepreneurial initiative and regional development, european comparisons. The Ceramics cluster in Castelló de la Plana (Spain)
  • Vicente Budí Orduña, Francesc Xavier Molina Morales. Seminaire annuel 2H2S. ( 7º Seminario internacional). Castelló de la Plana. 21-09-2008. Científic. 2008.

  • Impacto del TMCD sobre el sector cerámico español: cálculo para la optimización de la cadena logística
  • María Lorena Sales Pallarés, Vicente Budí Orduña. 1er Congreso de Logística y Gestión de la Cadena de Suministro: Logística Integral: factor estratégico en la competitividad. Zaragoza. 12-09-2007. Científic. 2007. Ed. Fundación Zaragoza Logistics Center. ISBN 9788461190218.

  • Especialización económica y mercado laboral en el Alto Palancia
  • Vicente Budí Orduña. Las Comarcas de Interior: Una Perspectiva Demográfica.. Segorbe (Espanya). 26-10-2001. Científic. 2007. Ed. Instituto de Cultura del Alto Palancia. ISBN 9788493164836.

  • Impacto de los nuevos usos del puerto de Castellón en el distrito industrial de la cerámica
  • Vicente Budí Orduña. II Congreso Internacional de Transporte: Hacia un transporte más seguro, sostenible y eficiente. Castellón de la Plana. 03-05-2006. Científic. 2006.

  • INDUSTRIA CERÁMICA Y MERCADO EUROPEO DE DERECHOS DE EMISIÓN
  • Aurelia Bengochea Morancho, Vicente Budí Orduña. IX CONGRESO MUNDIAL DE LA CALIDAD DEL AZULEJO Y DEL PAVIMENTO CERÁMICO. Castellón. 12-02-2006. Científic. 2006. Ed. Actúa Comunicación. ISBN 8495931176.

  • Objetivos de reducción de emisiones en la Unión Europea: repercusiones en la industria cerámica
  • Vicente Budí Orduña. VIII Encuentro de Economía Aplicada. Murcia. 16-06-2005. Científic. 2005.

  • Dinámica de innovación en distritos industriales
  • Vicente Budí Orduña. III Jornadas Valencianas de Estudios Regionales "La economía regional ante la globalización". Alicante. 27-01-2005. Científic. 2005.

  • Kyoto y Göteborg: implicaciones para el distrito cerámico de Castellón
  • Aurelia Bengochea Morancho, Vicente Budí Orduña. XXXI Reunión de Estudios Regionales. Madrid (Universidad de Alcalá). 17-11-2005. Científic. 2005. Ed. Asociación Española de Ciencia Regional (AECR). ISBN 8468938459.

  • Kioto: retos y oportunidades para la industria cerámica de Castellón
  • Aurelia Bengochea Morancho, Vicente Budí Orduña. VII Congreso Nacional de Economía - Europa en una economía global. Estrategias para el siglo XXI. A Coruña. 28-09-2005. Científic. 2005. Ed. Gesbiblo (Colexio da Coruña). ISBN 8497451219.

  • El distrito industrial como centro innovador: El distrito de la cerámica de Castellón
  • Vicente Budí Orduña, Ana María Fuertes Eugenio. XXIX Reunión de Estudios Regionales "Competitividad regional en la Unión Europea ampliada". Santander. 27-11-2003. Científic. 2003. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 8481023604.

  • Difusión del conocimiento en distritos industriales. El distrito de la cerámica de Castellón
  • Vicente Budí Orduña. XXVIII Reunión de Estudios Regionales "Desarrollo sostenible en la Europa de las Regiones". Murcia. 27-11-2002. Científic. 2002. Ed. Universidad de Murcia. ISBN 8460760138.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • La Economía Social y la Crisis Alimentaria
  • Vicente Budí Orduña, Ana María Fuertes Eugenio. Escola Superior de Gestao e Tecnologia de Santarém. 10-07-2009.

  • La elección del modo de transporte intermodal: consideraciones jurídico-económicas
  • Vicente Budí Orduña. Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. 04-03-2009.

  • La Dinámica de Innovación en los distritos industriales
  • Vicente Budí Orduña. Universidad Tecnologica Metropolitana. 30-09-2005.

  Comités de congresos


  • Vicente Budí Orduña. Els ports emprèn jove. La Mata, Castello. (Espanya). 23-07-2020. Docent.

  • Vicente Budí Orduña, María Luisa Alama Sabater, María Raquel Agost Felip, Sonia Agut Nieto, Jacinto Balaguer Coll, María Teresa Balaguer Coll, Víctor del Corte Lora, Iluminada Fuertes Fuertes, Eduardo Jiménez Fernández, Luis Martínez Cháfer, María Teresa Martínez Fernández, Francesc Xavier Molina Morales, Jesús Peiró Palomino, Juan José Rubert Nebot. XLV Reunión de Estudios Regionales - VI Jornades Valencianes d'Esudis Regionals - International Conference on Regional Science. Castelló (Espanya). 20-11-2019. Científic.

  • Vicente Budí Orduña. XLIV Reunión de Estudios Regionales - V Jornades Valencianes d'Esudis Regionals - International Conference on Regional Science. Valencia (Espanya). 21-11-2018. Científic.

  • Andrés Arnau Paradís, Vicente Budí Orduña, Miguel Ginés Vilar, Joan Antoni Martín Montaner, Francesc Xavier Molina Morales. II workshop d'economia valenciana. castellón (Espanya). 20-10-2017. Científic.

  Edició de monogràfic


  • La elección del modo de transporte intermodal: consideraciones jurídico-económicas
  • Vicente Budí Orduña, María Lorena Sales Pallarés. 2008. Científic. ISSN 1887-3464.