UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

JURADO YANINI, LUIS
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Economia - Fonaments de l'Anàlisi Econòmica
 • JC1218DD - (964 728605)
 • jurado@uji.es
 • Ressenya Personal

  DADES ACADÈMICS

  • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (Universitat de València, 1994)
  • Doctor en Economia (Universitat de València, 2003). Tesi presentada: “Análisis de las posibilidades de empleo en zonas rurales desfavorecidas. El caso del País Valenciano”. Qualificació: excel·lent cum laude.

   

  CONEIXEMENTS D’IDIOMES

  • Cicle Superior d’Anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes (5 cursos complets)
  • Certificate in Advanced English (University of Cambridge)
  • Coneixement mitjà de Valencià (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià)

   

   

  EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

  • He participat en l’elaboració d’estudis de caràcter laboral per a la Generalitat Valenciana, des de 1.997 fins 2.003, mitjançant conveni entre la Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç i entitas socials. Els estudis en què he participat són els següents:

   

  • “Análisis de la problemática del empleo rural y evaluación de las acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través de los Planes de Acción en el Medio Rural (PAMER)” (1.997)
  • “Evolución del paro y la contratación en la Comunidad Valenciana” (1.998)
  • “El sector turístico valenciano” (1.999)
  • “Empleo informal y economía sumergida en áreas urbanas marginales” (2.000)
  • “Estudio de los mercados de trabajo comarcales para los orientadores laborales del Servicio Valenciano de Empleo y Formación” (2.001)
  • “Evaluación de las medidas del Acuerdo Valenciano para el Empleo y la Formación” (2.001)
  • “Eficacia de los pactos territoriales a favor del empleo en España y en la Unión Europea” (2002)
  • “Sociedad de la información, nueva economía y teletrabajo” (2003)

   

   

  EXPERIÈNCIA DOCENT

  Des del curs 2006-2007 soc professor associat del Departament d’Economia de la Universitat Jaume I, amb docència a les següents assignatures:

   

  Curs 2006-2007

  Introducció a la Economia

  Economia Industrial

  Cursos 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 2001-2012:

  Economia del Treball

  Curs 2012-2013:

  Macroeconomia

  Curs 2013-2014:

  Introducció a la Macroeconomia

  Macroeconomia

  Curs 2014-2015:

  Macroeconomia

   

   

   

   

  PUBLICACIONS

  Sóc coautor del programa d’intervenció en educació secundària “Las maquilas: un fenómeno de la globalización”, publicat per la fundació Pau i Solidaritat, València, 2.003

   

  “Cal fer quelqom front a la globalització?”, article en col·laboració, en Noticias de la Economia Pública Social i Cooperativa, nº43, 2004.

   DADES ACADÈMICS

  • Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (Universitat de València, 1994)
  • Doctor en Economia (Universitat de València, 2003). Tesi presentada: “Análisis de las posibilidades de empleo en zonas rurales desfavorecidas. El caso del País Valenciano”. Qualificació: excel·lent cum laude.

   

  CONEIXEMENTS D’IDIOMES

  • Cicle Superior d’Anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes (5 cursos complets)
  • Certificate in Advanced English (University of Cambridge)
  • Coneixement mitjà de Valencià (Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià)

   

   

  EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

  • He participat en l’elaboració d’estudis de caràcter laboral per a la Generalitat Valenciana, des de 1.997 fins 2.003, mitjançant conveni entre la Conselleria d’Ocupació, Indústria i Comerç i entitas socials. Els estudis en què he participat són els següents:

   

  • “Análisis de la problemática del empleo rural y evaluación de las acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo a través de los Planes de Acción en el Medio Rural (PAMER)” (1.997)
  • “Evolución del paro y la contratación en la Comunidad Valenciana” (1.998)
  • “El sector turístico valenciano” (1.999)
  • “Empleo informal y economía sumergida en áreas urbanas marginales” (2.000)
  • “Estudio de los mercados de trabajo comarcales para los orientadores laborales del Servicio Valenciano de Empleo y Formación” (2.001)
  • “Evaluación de las medidas del Acuerdo Valenciano para el Empleo y la Formación” (2.001)
  • “Eficacia de los pactos territoriales a favor del empleo en España y en la Unión Europea” (2002)
  • “Sociedad de la información, nueva economía y teletrabajo” (2003)

   

   

  EXPERIÈNCIA DOCENT

  Des del curs 2006-2007 soc professor associat del Departament d’Economia de la Universitat Jaume I, amb docència a les següents assignatures:

   

  Curs 2006-2007

  Introducció a la Economia

  Economia Industrial

  Cursos 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 y 2001-2012:

  Economia del Treball

  Curs 2012-2013:

  Macroeconomia

  Curs 2013-2014:

  Introducció a la Macroeconomia

  Macroeconomia

  Curs 2014-2015:

  Macroeconomia

   

   

   

   

  PUBLICACIONS

  Sóc coautor del programa d’intervenció en educació secundària “Las maquilas: un fenómeno de la globalización”, publicat per la fundació Pau i Solidaritat, València, 2.003

   

  “Cal fer quelqom front a la globalització?”, article en col·laboració, en Noticias de la Economia Pública Social i Cooperativa, nº43, 2004.

   

   


  Horari Actual


  Horari de tutories de Luis Jurado Yanini


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Divendres 16:15 19:15 09-09-2019 29-09-2019
  Dijous 16:15 19:15 30-09-2019 13-10-2019
  Dijous 12:00 15:00 14-10-2019 20-11-2019
  Divendres 16:30 19:30 21-11-2019 28-11-2019
  Dijous 12:00 15:00 29-11-2019 08-12-2019
  Dijous 16:15 19:15 09-12-2019 22-01-2020

  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 16:00 19:00 23-01-2020 31-07-2020

  Horari de docència de Luis Jurado Yanini


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1015 - LA10 Dijous 19:00 21:00 17-10-2019 05-12-2019
  AE1015 - LA11 Dijous 15:00 17:00 17-10-2019 05-12-2019
  AE1015 - LA12 Dijous 17:00 19:00 17-10-2019 05-12-2019
  AE1015 - LA13 Dimarts 15:00 17:00 15-10-2019 03-12-2019
  AE1015 - LA14 Dimarts 17:00 19:00 15-10-2019 03-12-2019
  AE1015 - PR8 Divendres 17:00 19:00 04-10-2019 20-12-2019
  AE1015 - PR9 Dilluns 17:00 19:00 23-09-2019 16-12-2019
  EC1015 - LA10 Dijous 19:00 21:00 17-10-2019 05-12-2019
  EC1015 - LA11 Dijous 15:00 17:00 17-10-2019 05-12-2019
  EC1015 - LA12 Dijous 17:00 19:00 17-10-2019 05-12-2019
  EC1015 - LA13 Dimarts 15:00 17:00 15-10-2019 03-12-2019
  EC1015 - LA14 Dimarts 17:00 19:00 15-10-2019 03-12-2019
  EC1015 - PR8 Divendres 17:00 19:00 04-10-2019 20-12-2019
  EC1015 - PR9 Dilluns 17:00 19:00 23-09-2019 16-12-2019
  FC1015 - LA10 Dijous 19:00 21:00 17-10-2019 05-12-2019
  FC1015 - LA11 Dijous 15:00 17:00 17-10-2019 05-12-2019
  FC1015 - LA12 Dijous 17:00 19:00 17-10-2019 05-12-2019
  FC1015 - LA13 Dimarts 15:00 17:00 15-10-2019 03-12-2019
  FC1015 - LA14 Dimarts 17:00 19:00 15-10-2019 03-12-2019
  FC1015 - PR8 Divendres 17:00 19:00 04-10-2019 20-12-2019
  FC1015 - PR9 Dilluns 17:00 19:00 23-09-2019 16-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1015 - Macroeconomia Grau en Administració d'Empreses
  EC1015 - Macroeconomia Grau en Economia
  FC1015 - Macroeconomia Grau en Finances i Comptabilitat