UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

MARMANEU NAVARRO, RAFAEL JUAN
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Dret Públic - Dret Financer i Tributari
 • JC2214DD - (964 728681)
 • rmarmane@uji.es
 • Ressenya Personal

  Llicenciat en Dret per la Universitat de València, Màster en Tributació/Assessoría Fiscal pel Centro de Estudios Financieros de Madrid i Màster en Tributació pel I.U.G.E. de la Universitat de València. Advocat.

  Links


  Horari Actual


  Horari de tutories de Rafael Juan Marmaneu Navarro


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 10:00 11:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dilluns 14:00 15:00 09-09-2019 22-01-2020
  Dimarts 17:00 18:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 17:30 19:00 23-01-2020 31-07-2020
  Dimecres 17:30 19:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Rafael Juan Marmaneu Navarro


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  GA1233 - PR1 Dilluns 18:00 20:00 16-09-2019 09-12-2019
  GA1233 - PR1 Dilluns 18:01 19:00 16-12-2019 16-12-2019
  GA1233 - TE1 Dilluns 18:00 20:00 09-09-2019 09-09-2019
  GA1233 - TE1 Dimarts 18:00 20:00 10-09-2019 10-12-2019
  RL0936 - PR1 Dilluns 11:00 14:00 07-10-2019 16-12-2019
  RL0936 - TE1 Dilluns 11:00 14:00 09-09-2019 30-09-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  FC1047 - PR3 Dimecres 19:00 21:00 26-02-2020 13-05-2020
  FC1047 - TE2 Dimarts 19:00 21:00 28-01-2020 19-05-2020
  FC1047 - TE2 Dimecres 19:00 21:00 29-01-2020 19-02-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  FC1047 - Fiscalitat Empresarial Grau en Finances i Comptabilitat
  GA1233 - Hisendes Territorials Grau en Gestió i Administració Pública
  RL0936 - Règim Fiscal de les Relacions Laborals Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans