UJI

Informació personal

BLASCO DÍAZ, JOSÉ LUIS
 • Catedràtic/a d'Universitat
 • Dep. de Dret Públic - Dret Administratiu
 • Representant CIT
 • Vocal
 • Degà/ana de facultat
 • Membre del Consell de Govern
 • Membre del Claustre
 • Coordinador/a del grup d'investigació INNOVAP - Dret Públic i Innovació
 • JC2215DD - (964 728682)
 • JAA212FD - (964 728524)
 • blasco@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-3316-5296
 • Ressenya Personal

  Catedràtic de Dret Administratiu. Autor de diversos llibres i publicacions científiques en diferents matèries de la disciplina (autonomia local, costes, dret sancionador, administració electrònica, transparència, etc.), ha realitzat estades de recerca en universitats espanyoles (Barcelona) i estrangeres (Florència i Edimburg). Les seues actuals línies de recerca són l’administració local, el dret urbanístic i ambiental, el dret públic econòmic, la innovació, l’actuació administrativa i els drets dels ciutadans. A més de la seua labor docent en la universitat en assignatures de grau, postgrau i doctorat, ha impartit classes en diferents màsters i cursos de postgrau, i intervingut com a ponent o conferenciant en diverses jornades, congressos, seminaris, etc.

  Links


  Horari Actual


  Horari de tutories de José Luis Blasco Díaz


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 11:00 13:00 10-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 12:00 14:00 24-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de José Luis Blasco Díaz


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DA0110 - TE1 Dijous 09:00 10:00 12-09-2019 19-12-2019
  DA0110 - TE1 Dimecres 09:00 11:00 11-09-2019 18-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DA0110 - TE1 Dilluns 11:00 13:00 27-01-2020 18-05-2020
  DA0110 - TE1 Dimecres 09:00 10:00 29-01-2020 20-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DA0110 - Dret Administratiu. Part General (Dret) Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret