UJI

Informació personal

SISTERO RÓDENAS, SARA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Dret Públic - Dret Administratiu
 • Coordinador/a de curs
 • Vocal
 • Tutor/a d'intercanvi
 • JC2307DD - (964 729211)
 • sistero@uji.es
 • Ressenya Personal

  Sara Sistero Ródenas és professora e investigadora de Dret administratiu a la Facultat de Dret de l'UJI. Des de que va estar llicenciada per aquesta mateixa universitat ha desenvolupat la seua tasca jurídica a l'Administració pública, primer al Servei de Medi Ambient, de la D.T. de la Conselleria en Castelló, i més recentment a la Secretaria General de l'Ajuntament de Castelló. En l'actualitat també presta serveis d'asessoria juridica a l'àmbit privat.

  En el mòn acadèmic la seua tasca ha estat sempre vinculada al Grup d'Investigació sobre la Reforma del Dret Administratiu, siguent membre de diversos projectes en matèria de transparència econòmica i Governança. En la seva tesi s'ocupa del nou paradigma regulatori a la Societat del coneixement i, en particular, de les noves relacions que s'estableixen entre l'Estat i la societat.

  Ha gaudit de beques per part del Ministeri d'Educació (FPU) i de la Generalitat Valenciana (VAL I+D). Així mateix, resulta resenyable el trasllat temporal que per temps d'un any li va permetre desenvolupar la seua recerca a l'Escola Alemanya de Ciències de l'Administració (Deutsche Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer). 

  Finalment, pel que fa a la docència, dirigeix el Grup d'Innovació Docent NOVESMET (Noves Metodologies Docents del Dret Administratiu).  Baix eixe marc es va formar com a professorat novell, i ara fa una recerca activa en temes d'aprenentatge cooperatiu, noves tecnologies, aixi com en el desenvolupament d'una cultura admininistrativa avançada com a part de la Responsabilitat Social Univeristaria.

   

  Investigació


  Horari Actual


  Horari de tutories de Sara Sistero Ródenas


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 13:00 15:00 10-09-2018 23-01-2019
  Dimarts 10:00 11:00 10-09-2018 23-01-2019

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 13:00 15:00 24-01-2019 31-07-2019
  Dimarts 12:00 13:00 24-01-2019 31-07-2019

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Sara Sistero Ródenas


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DA0110 - TE1 Dijous 09:00 10:00 13-09-2018 20-12-2018
  DA0110 - TE1 Dimecres 09:00 11:00 12-09-2018 19-12-2018
  DR1010 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 10-09-2018 17-12-2018
  DR1010 - TE1 Dimarts 13:00 14:00 11-09-2018 18-12-2018
  DR1019 - TE1 Dilluns 11:00 13:00 10-09-2018 26-11-2018
  DR1019 - TE1 Dimarts 11:00 13:00 11-09-2018 20-11-2018

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  DA0110 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 28-01-2019 20-05-2019
  DA0110 - TE1 Dimecres 09:00 10:00 30-01-2019 22-05-2019
  DR1010 - TE1 Dilluns 11:00 13:00 28-01-2019 13-05-2019
  DR1010 - TE1 Dimarts 13:00 14:00 29-01-2019 21-05-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DA0110 - Dret Administratiu. Part General (Dret) Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  DR1010 - Dret Administratiu. Part General (Dret) Grau en Dret
  DR1019 - Dret Administratiu. Part Especial Grau en Dret
  DR1052 - Trabajo de Final de Grado Grado en Derecho

  Publicacions


  Capítols de llibre


  • El modelo normativo valenciano de buena administración y su impacto en la cultura administrativa valenciana
  • Sara Sistero Ródenas. Ética, transparencia, buen gobierno y sistema electoral. Propuestas de mejora de la normativa valenciana. Valencia (Espanya). Ed. Tirant Lo Blanch. 2019. ISBN 9788413134239. Científic.

  Ponències a congressos


  • The role of universities in the public procurement of innovation
  • Sara Sistero Ródenas, Marta Oller Rubert. XVI Triple Helix Conference 2018. Manchester (Regne Unit). 05-09-2018. Científic. 2018.

  • La mejora de la cultura administrativa a través de la RSU
  • Sara Sistero Ródenas. II Jornadas RSU. Un diseño univesitario para la responsabilidad social. Castelló (Espanya). 29-11-2017. Científic. 2017.

  • Kahoot y otras Apps: claves para monitorizar el aprendizaje del derecho administrativo
  • Marta Oller Rubert, Sara Sistero Ródenas. VI Jornada Nacional de Estudis Universitaris i II Taller d'Innovació Educativa "Competències: Formació i Avaluació" . Castelló (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • El profesor asociado ante el reto de la innovación docente
  • Sara Sistero Ródenas. VI Jornada Nacional sobre Estudis Universitaris i II Taller d'Innovació Educativa "Competències: Formació i Avaluació". Castelló de la Plana (Espanya). 10-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Aprendizaje regulatorio y cultura de la movilidad sostenible
  • Sara Sistero Ródenas. La regulación del tranporte colaborativo. Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (Espanya). 14-11-2016. Científic. 2016.

  • Aplicación de la ley de transparencia y colaboración público-privada: su incidencia en la mejora de la cultura administrativa
  • Sara Sistero Ródenas. III Congreso Internacional del avance del Gobierno Abierto. Universidad de Valencia (Espanya). 08-09-2016. Científic. 2016.

  • The implementation of 2013 Spanish FOIA and application criteria as endorsed by Transparency Council
  • Sara Sistero Ródenas. 2016 EGPA Annual Conference. Utrecht (Països Baixos). 24-08-2016. Científic. 2016.

  • La enseñanza del Derecho Administrativo y la buena administración bajo un nuevo modelo de comunicación docente a través del Smartphone
  • Sara Sistero Ródenas. VII Jornada de Docencia del Derecho y TIC. Barcelona. 03-06-2016. Docent. 2016. Ed. Huygens Editorial. ISBN 9788415663553.

  • Administrative democracy as a matter of principles
  • Sara Sistero Ródenas. 9th Trans-European Dialogue Conference: TED9 Openess, transparency and ethics in public administration: do they support each other?. Ljubljana, Slovenia (Eslovènia). 04-02-2016. Científic. 2016. Ed. Fakulteta za upravo. ISBN 9789612620851.

  • The e-Administration as Regarded by the Spanish New Law on common Administrative Procedure
  • Sara Sistero Ródenas, José Luis Blasco Díaz. The 24th NISPAcee Annual Conference "Spreading Santandards. Building Capacities: European Administrative Space in Progress". Zagreb (Croàcia). 18-05-2016. Científic. 2016. Ed. NISPAcee PRESS. ISBN 9788089013813.

  • The Reform of Administrative Law Teaching and the Construction of a European Administrative Culture
  • Sara Sistero Ródenas. The 24th NISPAcee Annual Conference "Spreading Santandards. Building Capacities: European Administrative Space in Progress". Zagreb (Croàcia). 18-05-2016. Científic. 2016. Ed. NISPAcee PRESS. ISBN 9788089013813.

  • El aprendizaje cooperativo en la enseñanza del derecho de buena administración
  • Sara Sistero Ródenas. Jornada de Experiencias de Innovación Educativa de la Universitat Jaume I. Castellón (Espanya). 17-07-2015. Docent. 2015.

  • El aprendizaje cooperativo en la enseñanza del Derecho Administrativo: una propuesta para la renovación de la cultura administrativa
  • Sara Sistero Ródenas, Marta Oller Rubert. V Jornada Nacional sobre estudios universitarios y I Taller de Innovación Educativa. Castellón (Espanya). 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • El Derecho Administrativo de la Comunicación
  • Sara Sistero Ródenas. Actas Congreso Internacional de Comunicación, Sociedad Civil y Cambio Social (#comunicambio 2015). Univeristat Jaume I de Castelló (Espanya). 20-05-2015. Científic. 2015. Ed. Fragua Editorial. ISBN 9788470746949.

  • Redefinición de las metodologías docentes adaptables al EEES y de los recursos necesarios para el aprendizaje activo en las partes general y especial del Derecho Administrativo
  • José Luis Blasco Díaz, Marta Oller Rubert, Sara Sistero Ródenas. XIV Jornada sobre Aprendizaje Cooperativo. Tarragona. 04-07-2014. Docent. 2014.

  Comités de congresos


  • Marta Oller Rubert, Beatriz Susana Tomás Mallén, Sara Sistero Ródenas, Jorge Agustín Viguri Cordero. Jornada sobre transparencia, Buen Gobierno y participación: ¿Qué hay del buen gobierno? . Castellón de la Plana (Espanya). 02-10-2018. Científic.