UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MAS MARZÁ, ELENA
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Secretari/ària d'institut universitari
 • Membre del grup d'investigació GAME - Grup d'Energia i Materials Avançats
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT UNIVERSITARI DE MATERIALS AVANÇATS
 • NA1315DD - (964 387553)
 • emas@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-2308-0635
 • Ressenya Personal

  Elena Mas Marzá es va llicenciar en Ciències Químiques per la Universitat Jaume I (Castelló-Espanya) el 2002, on també va rebre el seu doctorat en Química a 2006 (beca FPU), sota la supervisió del Prof. Eduardo Peris. La seva investigació va ser enfocada en el disseny de catalitzadors amb lligands carbè N-heterocíclic (NHC) amb noves topologies i les seves aplicacions catalítiques. El 2007, es va unir al grup del Prof. Antoni Llobet a l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) com a investigadora postdoctoral, on va treballar en l'estudi de complexos de ruteni per processos d'oxidació de l'aigua. Durant 2008-2009, va treballar com investigadora postdoctoral (beca postdoctoral MICINN) en el grup del Prof. Mike Whittlesey a la Universitat de Bath, treballant en la coordinació i l'activació de molècules petites mitjançant complexos de ruteni. Al gener de 2010, es va traslladar a la Universitat de Castelló amb el Prof. Eduardo Peris, com a investigadora Juan de la Cierva, on va estudiar els processos catalítics hydrogen-borrowing per a l'activació de CO2 i NH3 per obtenir molècules orgàniques amb valor afegit. Al juny de 2012, es va unir al grup de la Prof. Rosario Fernández i el Prof. José Mª Lassaletta a la Universitat de Sevilla, com a investigadora Ramón i Cajal, on es va especialitzar en el disseny i síntesi de lligands per a la catàlisi enantioselectiva. Al novembre 2013 es va incorporar a l'Institut de Materials Avançats a la Universitat Jaume I, com Ramón i Cajal. Elena ha publicat 37 articles en revistes internacionals revisada per experts, i dos capítols de llibres d'investigació. Ha rebut 1433 cites. Índex h = 20 (Web of Science, de Thomson Reuters, 2015.09.15). Elena ha dirigit una tesi doctoral. Elena té experiència docent a la Universitat, en matèries de Física i Química, incloent laboratori i teoria en llicenciatura, graus i màsters.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  DI2001 - Física I Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes (Pla de 2020)
  ED2052 - Física I Grau en Arquitectura Tècnica (Pla de 2020)
  QU0902 - Física I Grau en Química
  SJH020 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Química Sostenible (Pla de 2020)
  SJH052 - Tècniques Avançades en Química Màster Universitari en Química Sostenible (Pla de 2020)
  VJ1201 - Física Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Capítols de llibre


  • Carbene-Promoted Multicomponent Reactions
  • David Monge, Javier Iglesias Sigüenza, Elena Mas Marzá. Multicomponent Reactions: Concepts and Applications for Design and Synthesis. Ed. John Wiley & Sons. 2015. ISBN 9781118016008. Científic.

  • N-Heterocyclic Carbene Complexes in Dehalogenation Reactions
  • Elena Mas Marzá, Michael J. Page, Michael K. Whittlesey. N-Heterocyclic Carbenes in Transition Metal Catalysis and Organocatalysis. (826) (Regne Unit). Ed. Springer. 2011. ISBN 9789048128655. Científic.

  • Millora de les noves eines de treball desenvolupades en l’assignatura IA27: laboratori avançat en química i. Part química inorgànica.
  • Elena Mas Marzá, Eloísa Cordoncillo Cordoncillo, Héctor Beltrán Mir, José Antonio Mata Martínez, Mónica Viciano Miralles. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  Ponències a congressos


  • Kahoot! Como herramienta de dinamización en clases de física universitaria
  • Antonio Guerrero Castillejo, Elena Mas Marzá, Francisco Fabregat Santiago, Sixto Giménez Juliá. IV Jornada D’experiències D’innovació Educativa. ESTCE, Universitat Jaume I (Espanya). 12-07-2018. Docent. 2018.

  • Kahoot! en la dinamización de clases de física universitaria
  • Antonio Guerrero Castillejo, Elena Mas Marzá, Francisco Fabregat Santiago. VI Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. FCJE, Universitat Jaume I (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Alternative applications for lead halide perovskites
  • Elena Mas Marzá, Juan Bisquert Mascarell. NEXTGEN 2017: Nanotechnology and Next Generation High Efficiency Photovoltaics . Palma de Mallorca (Espanya). 12-09-2017. Científic. 2017.

  • Light-induced crystal phase transition of lead halide perovskite: implications in the photovoltaic performance
  • Elena Mas Marzá, Valero Gimeno Alfonso, Rafael Sánchez Sánchez. The International Conference on Perovskite Thin Film Photovoltaics (ABXPV17). Valencia (Espanya). 01-03-2017. Científic. 2017.

  • Ionic charging and reactivity at interfaces in hybrid lead halide perovskites
  • Germán García Belmonte, Juan Bisquert Mascarell, Antonio Guerrero Castillejo, Elena Mas Marzá, Isaac Zarazúa Macías, Osbel Almora Rodríguez. Perovskite Thin Film Photovoltaics – ABXPV. Barcelona, Spain. 03-03-2016. Científic. 2016.

  • Synthetic Approaches for Light Emitting Diodes Based on Hybrid Halide Perovskites
  • S. Cuesta, Elena Mas Marzá, Rafael Sánchez Sánchez, Iván Mora Seró. International Conference on Solution Processed Innovative Solar Cells (SPINS 2015). Santiago de Compostela (Espanya). 09-09-2015. Científic. 2015.

  • Doping profile of lead halide perovskites solar cells
  • Osbel Almora Rodríguez, I Zarazua, Elena Mas Marzá, Juan Bisquert Mascarell, Germán García Belmonte. Spring International School & Workshop Nanotechnology for Next Generation High Efficiency (NEXTGEN NANO PV 2015). Mahón, Menorca (Espanya). 20-04-2015. Científic. 2015.

  • Lead Precursors for the Preparation of Perovskite Solar Cells and Stabiltiy Studies
  • F. K Aldibaja, Elena Mas Marzá, Iván Mora Seró, Juan Bisquert Mascarell. International Conference: Solution processed Semiconductor Solar Cells (SSSC 14). Oxford (Regne Unit). 10-09-2014. Científic. 2014.

  • Diseño de catalizadores quirales basados en heterociclos 2,5-Diferrocenil sustituidos
  • Elena Mas Marzá, R. Martín-Parra, M. Espina, R. Fernández, J.M. Lassaletta. XXXIV Reunión bienal de la real sociedad española de química (RSEQ). España (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469585115.

  • Tribenzotriquinacene-based tris-NHC and its coordination to Rh and Au
  • Maria de la Candelaria Segarra Almela, Elena Mas Marzá, J. Linke, D. Kuck, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXXIV Reunión bienal de la real sociedad española de química (RSEQ 2013). Santander (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Cantabria. ISBN 9788469585115.

  • New metal complexes with imidazolylidene-pyrazolylidene chelating ligands
  • Maria de la Candelaria Segarra Almela, Miriam Benitez Serra, Elena Mas Marzá, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXX Reunión Grupo Especializado en Química Organometálica. Castellón (Espanya). 12-06-2012. Científic. 2012. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480218597.

  • Oxidación intramolecular de alcoholes en compuestos de tipo Cp*M(NHC)
  • Miriam Benitez Serra, Elena Mas Marzá, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXXIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química. Valencia (Espanya). 25-07-2011. Científic. 2011.

  • Síntesis de aminas terciarias a partir de la alquilación de sales de amonio con alcoholes primarios
  • Elena Mas Marzá, Maria de la Candelaria Segarra Almela, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXXIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química. Valencia (Espanya). 25-07-2011. Científic. 2011.

  • Síntesis y Coordinación de Ligandos Carbeno N-Heterocíclico Derivados de Piridina
  • Maria de la Candelaria Segarra Almela, Elena Mas Marzá, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXXIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Química. Valencia (Espanya). 25-07-2011. Científic. 2011.

  • Multialkylation of Ammonium Salts with Alcohols Catalyzed by Shvo's Catalyst and [IrCp*Cl2(amidine)]
  • Elena Mas Marzá, Maria de la Candelaria Segarra Almela, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. EUCOMC CONGRESS 2011. Toulouse (França). 03-07-2011. Científic. 2011.

  • Synthesis of formamidine-based Ir(III) catalyst and its activity toward activation of ammonia
  • Maria de la Candelaria Segarra Almela, Elena Mas Marzá, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. 2nd China-Spain bilateral symposium on catalysis. Tarragona (Espanya). 22-11-2010. Científic. 2010.

  • Metallo-organocatalytic processes implying NHC-based complexes
  • Elena Mas Marzá, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. 24th INTERNATIONAL CONFERENCE ON ORGANOMETALLIC CHEMISTRY (ICOMC). Taipei (Taiwan). 18-07-2010. Científic. 2010.

  • Síntesis y reactividad de compuestos [Ru(NHC)4H]+
  • Elena Mas Marzá, S. Burling, M. F. Mahon, M.K. Whittlesey. XXVIII Reunión del Grupo Especializado de Química Organometálica. Huelva (Espanya). 07-09-2010. Científic. 2010. Ed. Universidad de Huelva. ISBN 9788492944163.

  • Coordination of N-Heterocyclic carbene ligands to dioxomolybdenum (VI) complexes
  • Elena Mas Marzá, P. Reis, Eduardo Víctor Peris Fajarnés, B. Royo. XXII ICOMC. Zaragoza. 23-07-2006. Científic. 2006.

  • Preparation of Ir(III) NHC complexes by C-H oxidative addition of imidazolium salts
  • Elena Mas Marzá, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. RENACOM 2005. Marrakech (Marroc). 04-05-2005. Científic. 2005.

  • Preparation of Ir(III) Complexes by C-H Oxidative Addition of Imidazolium Salts
  • Elena Mas Marzá, M. Sanaú, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. RENACOM 2005. Marrakech (Marroc). 04-05-2005. Científic. 2005.

  • Síntesis y coordinación de nuevos ligandos tripodales de tipo biscarbeno N-Heterocíclico
  • Elena Mas Marzá, Macarena Poyatos de Lorenzo, Mónica Viciano Miralles, M. Sanaú, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXII REUNIÓN DEL GRUPO ESPECIALIZADO DE QUÍMICA ORGANOMETÁLICA (GECO). Ciudad Real (Espanya). 12-07-2004. Científic. 2004.

  • Síntesis y coordinación de nuevos ligandos tripodales de tipo biscarbeno N-Heterocíclico
  • Elena Mas Marzá, Macarena Poyatos de Lorenzo, Mónica Viciano Miralles, M. Sanaú, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XXI Reunión Anual de Química Organometálica. Ciudad Real (Espanya). 12-07-2004. Científic. 2004.

  • Nous complexos amb lligands carbens en coordinació tripodal
  • Elena Mas Marzá, Macarena Poyatos de Lorenzo. Tercera Trobada de Joves Investigadors dels Païssos Catalans. Tarragona. 26-01-2004. Científic. 2004.

  • Nous complexos amb lligands carbens en coordinació tripodal
  • Elena Mas Marzá, Macarena Poyatos de Lorenzo. Tercera Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans. Tarragona. 26-01-2004. Científic. 2004.

  • New Rh(I) and Rh(III) bisimidazolium-carbene complexes
  • Macarena Poyatos de Lorenzo, Elena Mas Marzá, M. Sanaú, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. 7th FIGIPS CONFERENCE IN INORGANIC CHEMISTRY. Lisboa (Portugal). 11-06-2003. Científic. 2003.

  • New Rh and Ir complexes with a trisimidazolylidene Tp ligand
  • Elena Mas Marzá, Macarena Poyatos de Lorenzo, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. 7th FIGIPS CONFERENCE IN INORGANIC CHEMISTRY. Lisboa (Portugal). 11-06-2003. Científic. 2003.

  • Síntesis, estructura y reactividad de nuevos carbenos heterocíclicos pinza de Rh y Ru
  • Macarena Poyatos de Lorenzo, Elena Mas Marzá, José Antonio Mata Martínez, Eduardo Víctor Peris Fajarnés. XX REUNIÓN ANUAL DE QUÍMICA ORGANOMETÁLICA (GECO). S. Sebastian. 17-07-2002. Científic. 2002.