UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

HURTADO RUIZ, MONICA ASUNCIÓN
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Representant CIT
 • Coordinador/a d'Estades en Pràctiques
 • Membre
 • Coordinador/a del grup d'investigació CPMB - Protecció de Cultius i Biologia Molecular
 • TC1116DD - (964 728039)
 • mhurtado@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-2678-941X
 • Ressenya Personal

  Mónica Hurtado Ruiz és Professora Titular de Universitat a la Universitat Jaume I de Castelló (àrea de coneixement: Producció Vegetal). Les seves responsabilitats inclouen la investigació, la docència i la gestió universitària. La seua carrera professional ha estat sempre vinculada a la docència i la investigació. Va realitzar la seua tesi doctoral a l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA) sobre marcadors moleculars aplicats al programa de millora genètica de fruiters, conseguint el grau de doctora Enginyera Agrònoma per la Universitat Politècnica de València al 1999. Va completar el seu treball predoctoral amb una estada a la Universitat de Clemson, Carolina del Sud (Estats Units). Va realitzar una estada postdoctoral al CID-CSIC de Barcelona i al INRA de Montpellier. Des de 2001 forma part del professorat de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI). En l'actualitat desenvolupa la seua activitat investigadora en l'aplicació de la biologia molecular al control biològic de plagues agrícolas. Ha participat en 17 projectes de investigació, en 6 dels quals ha sigut Investigadora Principal, així com en 2 contractes de investigació (UJI-INRA i King Faisal University). D’aquesta activitat s’ha derivat la publicación de més de 30 publicacions en revistes cientifiques, capitols de llibre i presentacions a congressos tan nacionals com internacionals. És revisora de revistes incloses en WOS des de 2008 i avaluadora de projectes de investigació en convocatòries nacionals des de 2009.

  En relació a la seua activitat docent, forma a nous enginyers agroalimentaris (graduats), professors (màster de secundària) i investigadors (postgrau i doctorat). És responsable de les assignatures Fructicultura General i Ampliació de Genètica en el Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural. Ha impartit docència en diferents assignatures de màsters universitaris: Genètica Molecular i Enginyeria Genètica del màster Interuniversitari en Biologia Molecular, Cel·lular i Genètica (Universitat de València-Universitat Jaume I) (període 2007-2011); Innovació docent i iniciació a la investigació educativa (Ciències Naturals) del Màster Universitari en Professor / a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes (des de 2009) i Aplicacions Biotecnològiques dels Marcadors Moleculars del Màster Universitari en Investigació i Biotecnologia Agràries (2014-2017). Ha codirigit 4 tesis doctorals i dirigit 36 Treballs Final de Grau i 24 Treballs Final de Màster.

  Des de 2010 fins a 2018 va formar part de l'equip de direcció del Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural, sent durant 4 anys com a Vicedirectora del Grau responsable de la coordinació de les assignatures i dels professors del grau, l'organització acadèmica i del manteniment dels nivells de qualitat que garanteixquen l'adequada adquisició de competències dels estudiants del grau.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AG1036 - Fruticultura General Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
  AG1037 - Ampliación de Genética Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
  AG1836 - Fructicultura General Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  AG1843 - Genètica Molecular Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural (Pla de 2018)
  SAP119 - Treball de Final de Màster (Ciències Experimentals i Tecnologia. Física i Química) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP135 - Innovació Docent i Iniciació a la Investigació Educativa (Ciències Naturals) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP138 - Pràcticum (Ciències Experimentals i Tecnologia. Ciències Naturals) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP139 - Treball de Final de Màster (Ciències Experimentals i Tecnologia. Ciències Naturals) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  Capítols de llibre


  • Diagnostics and Identification of Diseases, Insects and Mites
  • Davide Spadaro, Nuria Agustí, Sara Franco Ortega, Monica Asunción Hurtado Ruiz. Integrated Pest and Disease Management in Greenhouse Crops. Cham (Suïssa). Ed. Springer. 2020. ISBN 9783030223038. Científic.

  • Food Web Engineering to Enhance Biological Control Tetranychus urticae by Phytoseiid Mites (Tetranychidae: Phytoseiidae) in citrus
  • Josep Anton Jaques Miret, Ernestina Aguilar Fenollosa, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Maria Tatiana Pina Desfilis. Prospects for Biological Control of Plant Feeding Mites and Other Harmful Organisms. Switzerland. Ed. Springer. 2015. ISBN 9783319150413. Científic.

  • Coordinació de competències transversals, d'activitats i avaluació, a nivell de titulació, a la titulació d'Enginyeria Tècnica Agrícola: Hortofruticultura i Jardineria
  • Andreu Andrio Balado, Antonio José Vallet Bellmunt, Aurelio Gómez Cadenas, Begonya Vicedo Jover, Belén Altava Benito, Gemma Camañes Querol, Josep Anton Jaques Miret, Juan Pedro Navarro Aviñó, Leonor Lapeña Barrachina, Manuel Muncharaz Pou, María Carmen Campoy Cubillo, María Elena Pitarch Arquimbau, María Purificacion Vindel Cañas, María Victoria Ibáñez Gual, Michael Gould Carlson, Miguel Cerezo García, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Paloma Pérez Díaz, Pilar García Agustín, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, Rosa María Pérez Clemente, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Sergio Chiva Vicent, Teófilo Sanfeliu Montolío, Teresa María Vallet Bellmunt, Vicente Arbona Mengual, Vicente Tejedo Tormo, Víctor Flors Herrero. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Aplicaciones de las técnicas moleculares al control biológico de plagas
  • Monica Asunción Hurtado Ruiz, N. Agustí, B. Sabater-Muñoz. Control Biológico de Plagas Agrícolas (3ª edición). València. Ed. Phytoma España. 2009. ISBN 97884935247. Científic.

  • Balance del proceso de armonización en la titulación de Ingeniería Técnica Agrícola: Hortofruticultura y Jardineria, en la Universitat Jaume I
  • Andreu Andrio Balado, Angela Corró Tormo, Antonio José Vallet Bellmunt, Aurelio Gómez Cadenas, Begonya Vicedo Jover, Belén Altava Benito, Carlos Enrique Castillo Enrich, Diego Monferrer Tirado, Eva Falomir Ventura, Gemma Camañes Querol, José Francisco Albuixech Moliner, Josep Anton Jaques Miret, Juan Pedro Navarro Aviñó, Leonor Lapeña Barrachina, Manuel Muncharaz Pou, María Carmen Campoy Cubillo, María Elena Pitarch Arquimbau, María Purificacion Vindel Cañas, María Victoria Ibáñez Gual, Michael Gould Carlson, Miguel Cerezo García, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Paloma Pérez Díaz, Pilar García Agustín, Ricardo Chalmeta Rosaleñ, Rosa María Pérez Clemente, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Sergio Chiva Vicent, Teófilo Sanfeliu Montolío, Teresa María Vallet Bellmunt, Vicente Tejedo Tormo, Víctor Flors Herrero. Jornada Nacional sobre estudios universitarios: "De los proyectos de convergencia a la realidad de los nuevos títulos". Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2008. ISBN 9788480216791. Docent.

  • Digitalització en l’entorn web dels treballs de l’assignatura adaptada als crèdits europeus “Fruiters Mediterranis” i amb la metodologia docent basada en continguts de l’assignatura d’Olivicultura a la Titulació d’Enginyeria Tècnica Agrícola
  • Monica Asunción Hurtado Ruiz. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Avaluació conjunta dels coneixements adquirits a les assignatures de fruiters mediterranis, agricultura biològica i tecnologia del medi ambient a les eixides al camp de la titulació d’Enginyeria Tècnica Agrícola
  • Aurelio Gómez Cadenas, Josep Anton Jaques Miret, Leonor Lapeña Barrachina, Miguel Cerezo García, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Pilar García Agustín, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Víctor Flors Herrero. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  Ponències a congressos


  • Presence of bacterial endosymbionts in mites of economic importance in Spanish citrus orchards
  • Maria Tatiana Pina Desfilis, Joaquín Cruz Miralles, Marc Cabedo López, Beatriz Sabater- Muñoz, Josep Anton Jaques Miret, Monica Asunción Hurtado Ruiz. Eighth International Symposium on Molecular Insect Science. Sitges (Espanya). 07-07-2019. Científic. 2019.

  • Análisis de los compuestos volátiles orgánicos inducidos en distintos patrones de cítricos por tres ácaros depredadores Euseius stipulatus (Athias-Henriot), Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot y Neoseiulus californicus (McGregor)
  • Marc Cabedo López, Joaquín Cruz Miralles, Meritxell Pérez Hedo, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Víctor Flors Herrero, Josep Anton Jaques Miret. X Congreso Nacional de Entomología Aplicada. XVI Jornadas Científicas de la SEEA. Logroño (Espanya). 16-10-2017. Científic. 2017.

  • Incidencia de endosimbiontes bacterianos en ácaros plaga de importancia económica en cítricos en España
  • Maria Tatiana Pina Desfilis, Joaquín Cruz Miralles, Marc Cabedo López, Beatriz Sabater Muñoz, Josep Anton Jaques Miret, Monica Asunción Hurtado Ruiz. X Congreso Nacional de Entomología Aplicada. XVI Jornadas Científicas de la SEEA. Logroño (Espanya). 16-10-2017. Científic. 2017.

  • Respuesta de Tetranychus urticae Koch y dos de sus depredadores, Euseius stipulatus (Athias-Henriot) y Phytosiulus persimilis Athias-Henriot, a diferentes patrones de cítricos en olfactómetro
  • Joaquín Cruz Miralles, Marc Cabedo López, Meritxell Pérez Hedo, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Víctor Flors Herrero, Josep Anton Jaques Miret. X Congreso Nacional de Entomología Aplicada. XVI Jornadas Científicas de la SEEA. Logroño (Espanya). 16-10-2017. Científic. 2017.

  • Identification of reproductive manipulator bacterial species in pest mites of economic importance for citrius in Spain
  • Maria Tatiana Pina Desfilis, Marc Cabedo López, Joaquín Cruz Miralles, Beatriz Sabater Muñoz, Josep Anton Jaques Miret, Monica Asunción Hurtado Ruiz. 7th Congress of European Microbiologists (FEMS). Valencia (Espanya). 09-07-2017. Científic. 2017.

  • COI or ITS for Acari barcoding and phylogeny: the importance of DNA markers in species identification and delimitation
  • Consuelo Pérez Sayas, B. Sabater Muñoz, Maria Tatiana Pina Desfilis, M.A. Gómez Martínez, Josep Anton Jaques Miret, Monica Asunción Hurtado Ruiz. 8th Symposium of the European Association of Acarologists. Valencia (Espanya). 11-07-2016. Científic. 2016.

  • Nueva PCR múltiplex que incrementa la información sobre las relaciones tróficas de los ácaros fitoseidos
  • María A. Gómez Martínez, Maria Tatiana Pina Desfilis, Josep Anton Jaques Miret, Monica Asunción Hurtado Ruiz. IX Congreso Nacional de Entomologia Aplicada y Xv Jornadas Científicas de la SEEA (SEEA 2015). Valencia (Espanya). 19-10-2015. Científic. 2015.

  • A new molecular tool to broaden our knowledge on mite trophic interactions
  • María A. Gómez Martínez, Maria Tatiana Pina Desfilis, Josep Anton Jaques Miret, Monica Asunción Hurtado Ruiz. Fifth Meeting of the IOBC-WPRS Working Group "Integrated Control of Mite Pests". Castellón (Espanya). 08-09-2015. Científic. 2015.

  • Which predatory species should take credit for the biological of Tetranychus urticae in citrus?
  • Consuelo Pérez Sayas, Maria Tatiana Pina Desfilis, María A. Gómez-Martínez, Gemma Camañes Querol, María Victoria Ibáñez Gual, Josep Anton Jaques Miret, Monica Asunción Hurtado Ruiz. Fifth Meeting of the IOBC-WPRS Working Group "Integrated Control of Mite Pests". Castellón (Espanya). 08-09-2015. Científic. 2015.

  • Evaluación de competencias mediante portafolios reflexivos en el Máster de Profesorado
  • María Mercedes Marqués Andrés, Marcelo Isidro Aguilella Arzo, Joaquim Canales Leiva, Monica Asunción Hurtado Ruiz, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Meseguer Costa, Begonya Vicedo Jover, María Rosario Vidal Nadal, José Antonio Badenes March. V Jornada Nacional sobre Estudios Universitarios. Castellón (Espanya). 12-11-2015. Docent. 2015. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416356379.

  • Has the occurrence of host adaptation any implication for dispersal of Tetranychus urticae?
  • Ernestina Aguilar Fenollosa, Jordi Rey Caballero, José M. Blasco, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Josep Anton Jaques Miret. XIV International Congress of Acarology (ICA 2014). Kyoto (Japó). 14-07-2014. Científic. 2014.

  • Tetranychus urticaeand Citrus: hijacking or effective defense?
  • Blas Agut Capdevila, Jordi Gamir Felip, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Josep Anton Jaques Miret, Víctor Flors Herrero. XIV International Congress of Acarology (ICA 2014). Kyoto (Japó). 14-07-2014. Científic. 2014.

  • Food web engineering to enhance natural regulation of Tetranychus urticae in citrus
  • Josep Anton Jaques Miret, Víctor Flors Herrero, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Ernestina Aguilar Fenollosa, Maria Tatiana Pina Desfilis, Blas Agut Capdevila, Jordi Gamir Felip, Marian Gómez Martinez, Pablo Urbaneja Bernat. XIV International Congress of Acarology (ICA 2014). Kyoto (Japó). 14-07-2014. Científic. 2014.

  • Permanent seminar of Educational innovation of Biochemistry and Biotechnology: Resolution of cases, teamwork and Evaluation of core competencies (Proceedings CD)
  • Miguel Cerezo García, Vicente Arbona Mengual, Pablo Baliño Remiro, Gemma Camañes Querol, María de las Mercedes Correa Sanz, Víctor Flors Herrero, Aurelio Gómez Cadenas, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Leonor Lapeña Barrachina, Eugenio Llorens Vilarrocha, María Fernanda López Climent, Conrado Martínez Cadenas, Marta Asunta Miquel Salgado-Araujo, Lidon Monferrer Sales, Rosa María Pérez Clemente, Maria Tatiana Pina Desfilis, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Begonya Vicedo Jover. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014). València (Espanya). 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Consolidation of a multidisciplinary project for the coordination of different subjects of the bachelors degree in agrifood and rural engineering of Universitat Jaume I
  • Leonor Lapeña Barrachina, Josep Anton Jaques Miret, Ana Isabel Marqués Marzal, María Jesús Máñez Pitarch, Alma María Rodríguez Sánchez, Ernestina Aguilar Fenollosa, Maria Tatiana Pina Desfilis, Eugenio Llorens Vilarrocha, Begonya Vicedo Jover, Carmen Pilar Alapont Asencio, Gemma Camañes Querol, Miguel Cerezo García, Emma Fernández Crespo, Víctor Flors Herrero, Pilar García Agustín, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Q. Meroño, Loredana Maria Scalschi. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED 2014). València (Espanya). 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684120.

  • Consolidation of a Multidisciplinary project for the coordination of different subjets of the bachelors degree in agrifood and rural engineering of Universitat Jaume I
  • Leonor Lapeña Barrachina, Josep Anton Jaques Miret, A. Marqués, María Jesús Máñez Pitarch, A. Rodríguez-Sánchez, Ernestina Aguilar Fenollosa, Maria Tatiana Pina Desfilis, Eugenio Llorens Vilarrocha, Begonya Vicedo Jover, Carmen Pilar Alapont Asencio, Gemma Camañes Querol, Miguel Cerezo García, Emma Fernández Crespo, Víctor Flors Herrero, Pilar García Agustín, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Q. Meroño, Loredana Maria Scalschi. 8th International Technology, Education and Development Conference (INTED2014). Valencia. 10-03-2014. Docent. 2014. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461684113.

  • Spatiotemporal distribution and prey consumtion of Phytoseiulus persimilis and Neoseiulus californicus when released in young citrus plants against Tetranychus urticae
  • Maria Tatiana Pina Desfilis, Pliane Sá Argolo, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Alberto Urbaneja, Josep Anton Jaques Miret. Integrated Control of Plant-Feeding Mites. Paphos (Xipre). 09-09-2013. Científic. 2013.

  • Relevance of the oxyplin pathway and SA-JA crosstalk in citrus respose against spider mite infestation
  • Blas Agut, Jordi Gamir Felip, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Josep Anton Jaques Miret, Víctor Flors Herrero. Integrated Control of Plant-Feeding Mites. Paphos (Xipre). 09-09-2013. Científic. 2013.

  • Effects of crop practices in the genetic structure of Tetranychus urticae in clementine mandarins
  • Mª Antonia Gómez, Sara Pascual, Tommaso Ansaloni, José Gabriel Segarra, Beatriz Sabater, Josep Anton Jaques Miret, Monica Asunción Hurtado Ruiz. Integrated Control of Plant-Feeding Mites. Paphos (Xipre). 09-09-2013. Científic. 2013.

  • Economic threshold for Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) in clementine mandarins
  • Ernestina Aguilar Fenollosa, Sara Pascual, Victoria Ibáñez, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Teresa Martínez, Josep Anton Jaques Miret. Integrated Control of Plant-Feeding Mites. Paphos (Xipre). 09-09-2013. Científic. 2013.

  • Evaluación mediante portafolios reflexivos
  • María Mercedes Marqués Andrés, Joaquim Canales Leiva, Monica Asunción Hurtado Ruiz, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Meseguer Costa, Begonya Vicedo Jover, María Rosario Vidal Nadal. XIX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2013). Castellón. 10-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469580516.

  • Effect of ground cover management on the biological control of spider mites in clementine mandarin orchards
  • Ernestina Aguilar Fenollosa, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Josep Anton Jaques Miret, Mª victoria Ibáñez-gual, Sara Pascual Ruiz. 3rd Meeting of IOBC Working Group "Integrated Control of Plant-Feeding Mites". Cesky Krumlov. 13-09-2011. Científic. 2013. Ed. IOBC/WPRS Bulletin. ISBN 9789290672722.

  • Evaluación mediante portafolios reflexivos
  • María Mercedes Marqués Andrés, Joaquim Canales Leiva, Monica Asunción Hurtado Ruiz, José Enrique Juliá Bolívar, Sergio Meseguer Costa, Begonya Vicedo Jover, María Rosario Vidal Nadal. IV Jornada nacional sobre estudios universitarios. El futuro de los títulos universitarios. Castellón. 08-07-2013. Docent. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219426.

  • Assessment of trophic interactions among citrus mites by DNA-Based gut content analysis
  • Consuelo Pérez Sayas, Maria Tatiana Pina Desfilis, M.A. Gómez-Martínez, Josep Anton Jaques Miret, Monica Asunción Hurtado Ruiz. XII-INTERNATIONAL CITRUS CONGRESS. Valencia (Espanya). 18-11-2012. Científic. 2012.

  • Mite predator-prey relationships in citrus could be disentangled by use of Multiplex PCR
  • Consuelo Pérez Sayas, Maria Tatiana Pina Desfilis, Marian Gómez-Martínez, Josep Anton Jaques Miret, Monica Asunción Hurtado Ruiz. XXIV International Congress of Entomology. Daegu (Corea, República de Corea del Sur). 19-08-2012. Científic. 2012.

  • Spider mite response in citrus rootstocks is mediated by the oxylipin pathway
  • Blas Agut, Josep Anton Jaques Miret, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Víctor Flors Herrero. ANNUAL MAIN MEETIC. Salzburg (Àustria). 30-06-2012. Científic. 2012.

  • Host adaptation of Tetranychus urticae populations in clementine orchards with a Festuca arundinacea cover may contribute to its natural control
  • Ernestina Aguilar Fenollosa, Maria Tatiana Pina Desfilis, Gómez-Martínez M.A., Monica Asunción Hurtado Ruiz, Josep Anton Jaques Miret. XII International Citrus Congress- International Society of Citriculture. Valencia (Espanya). 18-11-2012. Científic. 2012. ISSN 0567-7572.

  • El nuevo grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural en la Universitat Jaume I de Castellón
  • Monica Asunción Hurtado Ruiz, F. Flors, Begonya Vicedo Jover, Salvador Antonio Roselló Ripollés. IX Jornadas sobre la actividad docente e investigadora en Ingeniería Agroforestal. León. 03-09-2012. Docent. 2012. Ed. Universidad de León. ISBN 9788497736275.

  • Molecular detection of Tetranychidae prey in Phytoseiidae predators occurring in citrus by Multiplex PCR
  • Maria Tatiana Pina Desfilis, Josep Anton Jaques Miret, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Consuelo Pérez Sayas, M.A. Gómez Martínez. 3rd Meeting of IOBC Working Group "Integrated Control of Plant-Feeding Mites". Cesky Krumlov, Czech Republic. 13-09-2011. Científic. 2011. Ed. Biology Centre AS CR. ISBN 9788086668208.

  • La evaluación de competencias transversales en las asignaturas Frutales Mediterráneos, Olivicultura y Tecnología de la Postrecolección de la Titulación de Ingeniería Técnica Agrícola
  • Monica Asunción Hurtado Ruiz. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Comparison of the generic structure of two populations of Tetranychus urticae Koch (Acari:Prostigmata) in clementine orchards under integrated and organic crop management
  • Sara Pascual Ruiz, Tommaso Ansaloni, Josep Anton Jaques Miret, Monica Asunción Hurtado Ruiz. Working Group "Integrated Control in Citrus Fruit Crops". Agadir (Marroc). 01-03-2010. Científic. 2010. Ed. IOBC/WPRS Bulletin. ISBN 9789290672364.

  • Ground cover management affects the biological control of Tetranychus urticae Koch (Acari: Postigmata) in clementines orchards
  • Ernestina Aguilar Fenollosa, María Victoria Ibáñez Gual, Sara Pascual Ruiz, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Josep Anton Jaques Miret. Working Group "Integrated Control in Citrus Fruit Crops". Agadir (Marroc). 01-03-2010. Científic. 2010. Ed. IOBC/WPRS Bulletin. ISBN 9789290672364.

  • Optimization of the PCR-Multiplex Techinique for Prey Detection in Citrus Mites
  • Maria Tatiana Pina Desfilis, Consuelo Pérez Sayas, Josep Anton Jaques Miret, Monica Asunción Hurtado Ruiz. IOBC/WPRS Working Group "Integrated control in citrus fruit crops. Agadir (Marroc). 01-03-2010. Científic. 2010. Ed. IOBC/WPRS Bulletin. ISBN 9789290672364.

  • Transversal competence evaluation in three subjets of the degree agronomical engineering (Horticultural crop production and gardening) at the Universat Jaume I of Castellón
  • Monica Asunción Hurtado Ruiz. International Technology, Education and Development Conference (INTED 2010). Valencia (Spain). 08-03-2010. Docent. 2010. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461355389.

  • Estudio de fenómenos de adaptación local en Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae) para la mejora del control biológico por conservación en huertos de clementino con cubierta vegetal de Festu
  • Ernestina Aguilar Fenollosa, Maria Tatiana Pina Desfilis, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Josep Anton Jaques Miret. VII Congreso Nacional de Entomología Aplicada y XIII Jornadas de la SEEA. Baeza (Espanya). 24-10-2011. Científic. 2010. Ed. Joxman Editores. ISBN 9788415364047.

  • Identificación y detección molecular de tetraníquidos plaga y sus fitoseidos depredadores en la acarofauna de cítricos por medio de la técnica PCR-Multiplex
  • Maria Tatiana Pina Desfilis, Josep Anton Jaques Miret, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Consuelo Pérez Sayas, Gómez Martínez M.A.. VII Congreso Nacional de Entomología Aplicada y XIII Jornadas de la SEEA. Baeza (Espanya). 24-10-2011. Científic. 2010. Ed. Joxman Editores. ISBN 9788415364047.

  • Aplicación de la PCR-Multiplex en muestras de campo para el estudio de las relaciones tróficas de la acarofauna de cítricos
  • Monica Asunción Hurtado Ruiz, Josep Anton Jaques Miret, Maria Tatiana Pina Desfilis, Consuelo Pérez Sayas, Gómez Martínez M.A.. VII Congreso Nacional de Entomología Aplicada y XIII Jornadas de la SEEA. Baeza (Espanya). 24-10-2011. Científic. 2010. Ed. Joxman Editores. ISBN 9788415364047.

  • Actividad depredadora de Euseius stipulatus (Athias-Henriot), Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot y Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae en condiciones de laboratorio
  • Consuelo Pérez Sayas, Josep Anton Jaques Miret, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Maria Tatiana Pina Desfilis. VI Congreso Nacional de Entomología Aplicada. Palma de mallorca. 19-10-2009. Científic. 2009.

  • Determinación de las relaciones tróficas de la acarofauna de cítricos por medio de la técnica PCR-Multiplex
  • Consuelo Pérez Sayas, Maria Tatiana Pina Desfilis, Josep Anton Jaques Miret, Monica Asunción Hurtado Ruiz. VI Congreso Nacional de Entomología Aplicada-XII Jornadas científicas de la SEEA. Palma de Mallorca. 19-10-2009. Científic. 2009.

  • Evolución de las poblaciones de Tetranychus urticae Koch (Acari: Prostigmata) en diferentes sistemas de cultivo de clementino (Citrus reticulata Blanco)
  • Sara Pascual Ruiz, T. Ansaloni, Josep Anton Jaques Miret, Monica Asunción Hurtado Ruiz. VI Congreso Nacional de Entomología Aplicada. Palma de mallorca. 19-10-2009. Científic. 2009.

  • Aislamiento y caracterización de nuevos marcadores microsatélites de Tetranychus urticae (Acari: Prostigmata) para su aplicación en el control de ácaros de interés agrícola
  • Sara Pascual Ruiz, Josep Anton Jaques Miret, Monica Asunción Hurtado Ruiz. VI Congreso Nacional de Entomología Aplicada. Palma de Mallorca. 19-10-2009. Científic. 2009.

  • Efecto del manejo de la cubierta vegetal en el control biológico de Tetranychus urticae (Acari:Tetranychidae) en clementino
  • Ernestina Aguilar Fenollosa, Sara Pascual Ruiz, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Josep Anton Jaques Miret. VI Congreso Nacional de Entomología Aplicada. Palma de Mallorca. 19-10-2009. Científic. 2009.

  • How homogeneous are Tetranychus urticae populations in citrus orchards? Premilinary isolation and characterization of polymorphic microsatellite markers for T. urticae (Acari: Prostigmata)
  • B. Sabater-Muñoz, Sara Pascual Ruiz, Josep Anton Jaques Miret, Monica Asunción Hurtado Ruiz. Second meeting of the IOBC Work Group "Integrated control of plant feeding mites". Florencia. 09-03-2009. Científic. 2009.

  • The effect of ground cover management on the biological control of Tetranychus urticae (Acari: Prostigmata) in clementines
  • Ernestina Aguilar Fenollosa, Sara Pascual Ruiz, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Josep Anton Jaques Miret. III International Symposium on Biological Control of Arthropods. Christchurch (New Zealand). 08-02-2009. Científic. 2009.

  • Practical conferences of technical agricultural engineering for secondary students in Universitat Jaume I
  • Gemma Camañes Querol, Begonya Vicedo Jover, Víctor Flors Herrero, Miguel Cerezo García, Salvador Antonio Roselló Ripollés, Rosa María Pérez Clemente, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Pilar García Agustín. International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN09). Barcelona. 06-07-2009. Docent. 2009. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461298020.

  • Conservation of natural enemies of Tetranychus urticae (Acari: Prostigmata) in clementines: the effect of ground cover management
  • E. Aguilar, Sara Pascual Ruiz, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Josep Anton Jaques Miret. 11th International Citrus Congress. Wuhan, China. 26-10-2008. Científic. 2008.

  • Structure of Tetranychus urticae (Acari: Prostigmata) populations occurring in Spanish clementine orchards (Citrus reticulata Blanco) and its relevance for pest management
  • Monica Asunción Hurtado Ruiz, T. Ansaloni, Josep Anton Jaques Miret, M. Navajas. 11th International Citrus Congress. Wuhan. China. 26-10-2008. Científic. 2008.

  • Structure of Tetranychus urticae (Acari: Prostigmata) populations occurring in Spanish clementine orchards (Citrus reticulata Blanco) and its relevance for pest management
  • Monica Asunción Hurtado Ruiz, Josep Anton Jaques Miret, Ansaloni T., Navajas M.. 6th Symposium of european Association of Acarologists. Montpellier. 21-07-2008. Científic. 2008.

  • Economic thresholds for Tetranychus urticae (Acari: Prostigmata) in clementine: the effect of flushing on fruit damage
  • Sara Pascual Ruiz, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Ernestina Aguilar Fenollosa, T. Ansaloni, Josep Anton Jaques Miret. Meeting of the Working Group "Integrated Control in Citrus Fruit Crops". Catania (Itàlia). 05-11-2007. Científic. 2008. Ed. IOBC/WPRS Bulletin. ISBN 9789290672128.

  • Citrus leafminer Phyllocnistis citrella (Lepidoptera: Gracilariidae) and its parasitoids. Ten years after the implementation of Classical Biological Control in Spain
  • Sara Pascual Ruiz, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Ernestina Aguilar Fenollosa, T. Ansaloni, Josep Anton Jaques Miret. Meeting of the Working Group "Integrated Control in Citrus Fruit Crops". Catania (Itàlia). 05-11-2007. Científic. 2008. Ed. IOBC/WPRS Bulletin. ISBN 9789290672128.

  • Structure of Tetranychus urticae (Acari: Prostigmata) populations occurring in Spanish clementine orchards (Citrus Reticulata Blanco) and its relevance for pest management
  • Monica Asunción Hurtado Ruiz, T. Ansaloni, Josep Anton Jaques Miret, M. Navajas. Meeting of the Working Group "Integrated Control in Citrus Fruit Crops". Catania (Itàlia). 05-11-2007. Científic. 2008. Ed. IOBC/WPRS Bulletin. ISBN 9789290672128.

  • Estructura de las poblaciones españolas de Tetranychus urticae (Acari: Prostigmata) en huertos de clementino
  • Monica Asunción Hurtado Ruiz, T. Ansaloni, Josep Anton Jaques Miret, M. Navajas. V Congreso Nacional de Entomología Aplicada. Cartagena. 22-10-2007. Científic. 2007.

  • Influencia de la brotación en los daños ocasionados por Tetranychus urticae (Acari: Postigmata) en clementino
  • Sara Pascual Ruiz, E. Aguilar, T. Ansaloni, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Josep Anton Jaques Miret. V Congreso Nacional de Entomología Aplicada. Cartagena. 22-10-2007. Científic. 2007.

  • Three agriculture study units ects planning and its comparison the traditional programmed teaching framework
  • Monica Asunción Hurtado Ruiz. INTED 2007. Valencia (Espanya). 07-03-2007. Científic. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461145164.

  • European convergence of the degree of agronomical engineering (horticultural crop production and gardering, ita) at the universitat Jaume I of Castellón: positive results?
  • T.León, E. Llorens, I. Guerola, Antonio Díaz Pérez, Begonya Vicedo Jover, Gemma Camañes Querol, Jesús Albuixech Moliner, Andreu Andrio Balado, María Elena Pitarch Arquimbau, Eva Falomir Ventura, José Blasco Pascual, Michael Gould Carlson, María Purificacion Vindel Cañas, Joan Francesc Mira Castera, Teresa María Vallet Bellmunt, A. Corro, Carlos Enrique Castillo Enrich, Aurelio Gómez Cadenas, Josep Anton Jaques Miret, María Victoria Ibáñez Gual, Sergio Chiva Vicent, F. Franch, María Carmen Campoy Cubillo, M. Roger, S. Roselló, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Rosa María Pérez Clemente, Vicente Tejedo Tormo, Juan Pedro Navarro Aviñó, Paloma Pérez Díaz, Manuel Muncharaz Pou, Diego Monferrer Tirado, Leonor Lapeña Barrachina, Pilar García Agustín, Víctor Flors Herrero, Miguel Cerezo García. International Technology, Education and Development conference (INTED 2008). Valencia. 03-03-2008. Docent. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461201921.

  • Modified performance of Tetranychus urticae on NaCI-stressed citrus plants
  • T. Ansaloni, Paloma Pérez Díaz, Sílvia Aucejo Romero, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Aurelio Gómez Cadenas, Josep Anton Jaques Miret. International Conference on Integrated Control in Citrus Fruit Crops. Annual Meeting of the IOBC Working Group. Lisboa. 26-09-2005. Científic. 2006. Ed. Ferran García-Marí (ed). ISBN 9789290671864.

  • Molecular discrimination of Tetranychidae mite species present in citrus orchards in Eastern Spain
  • Monica Asunción Hurtado Ruiz, Sandrine Cros-Arteil, Tommaso Ansaloni, Josep Anton Jaques Miret, María Navajas. International Conference on Integrated Control in Citrus Fruit Crops. Annual Meeting of the IOBC Working Group. Lisboa (PT). 26-09-2005. Científic. 2006. Ed. Ferran García-Marí (ed). ISBN 9789290671864.

  • Influencia de la cubierta vegetal en la acarofauna asociada a cítricos en cultivos ecológicos
  • V. Clemente, T. Ansaloni, S. Aucejo, Monica Asunción Hurtado Ruiz, A. Domínguez, Josep Anton Jaques Miret. IV Congreso Nacional de Entomología Aplicada. X Jornadas Científicas de la Sociedad Española de Entomología Aplicada. I Jornadas Portuguesas de Entomologia Aplicada. Bragança (PT). 17-10-2005. Científic. 2005. Ed. Instituto Politécnico de Bragança. ISBN 9727450857.

  • Caracterización molecular de las especies de tetraníquidos presentes en los cítricos de la Comunidad Valenciana
  • Monica Asunción Hurtado Ruiz, S. Cros-Arteil, T. Ansaloni, Josep Anton Jaques Miret, M. Navajas. IV Congreso Nacional de Entomología Aplicada. X Jornadas Científicas de la Sociedad Española de Entomología Aplicada. I Jornadas Portuguesas de Entomologia Aplicada. Bragança (PT). 17-10-2005. Científic. 2005. Ed. Instituto Politécnico de Bragança. ISBN 9727450857.

  • Efecto de los nitratos sobre Tetranychus urticae Koch en clementino
  • S. Aucejo, Aurelio Gómez Cadenas, Paloma Pérez Díaz, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Josep Anton Jaques Miret. IV Congreso Nacional de Entomología Aplicada. X Jornadas Científicas de la Sociedad Española de Entomología Aplicada. I Jornadas Portuguesas de Entomologia Aplicada. Bragança (PT). 17-10-2005. Científic. 2005. Ed. Instituto Politécnico de Bragança. ISBN 9727450857.

  • Efecto de los cloruros sobre Tetranychus urticae Koch en clementinos
  • T. Ansaloni, S. Aucejo, Aurelio Gómez Cadenas, Paloma Pérez Díaz, Monica Asunción Hurtado Ruiz, Josep Anton Jaques Miret. IV Congreso Nacional de Entomología Aplicada. X Jornadas Científicas de la Sociedad Española de Entomología Aplicada. I Jornadas Portuguesas de Entomologia Aplicada. Bragança (PT). 17-10-2005. Científic. 2005. Ed. Instituto Politécnico de Bragança. ISBN 9727450857.

  • Contribution to apricot genetic analysis with RFLP, RAPD and AFLP markers
  • Monica Asunción Hurtado Ruiz, M.L. Badenes, G. Llácer, A. Westman, E. Beck, G.A. Abbott. International Symposium on Molecular Markers for Characterizing Genotypes and Identifiying Cultivars. Montpellier (France). 06-03-2001. Científic. 2001. Ed. International Society for Horticultural Science (ISHS). ISBN 9066057645.

  • Caracterización de variedades de albaricoquero por medio de marcadores moleculares tipo AFLPs (amplified fragment length polymorphism)
  • Monica Asunción Hurtado Ruiz, M.L. Badenes, G. Llácer, E. Beck, A. Westman, A.G. Abbott. VIII Congreso Nacional de ciencia hortícolas. Murcia. 20-04-1999. Científic. 1999. Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). ISBN 8400077989.

  • Random amplified polymorphic DNA markers as a tool for apricot cultivar identification
  • Monica Asunción Hurtado Ruiz, M.L Badenes, G. Llácer. XI International Symposium on Apricot Culture. Veria-Makedonia (Grècia). 25-05-1997. Científic. 1997. Ed. International Society for Horticultural Science (ISHS). ISBN 9066058919.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Monica Asunción Hurtado Ruiz. 2019 ENVIRONMENTAL ENTOMOLOGY.

  • Monica Asunción Hurtado Ruiz. 2018 FRONTIERS IN PLANT SCIENCE.

  • Monica Asunción Hurtado Ruiz. 2017 ANNALS OF APPLIED BIOLOGY.

  • Monica Asunción Hurtado Ruiz. 2017 JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE.

  • Monica Asunción Hurtado Ruiz. 2017 EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY.

  • Monica Asunción Hurtado Ruiz. 2017 ENTOMOLOGIA EXPERIMENTALIS ET APPLICATA.

  • Monica Asunción Hurtado Ruiz. 2016 FRONTIERS IN ECOLOGY AND THE ENVIRONMENT.

  • Monica Asunción Hurtado Ruiz. 2016 EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY.

  • Monica Asunción Hurtado Ruiz. 2016 ECOLOGY AND EVOLUTION.

  • Monica Asunción Hurtado Ruiz. 2016 SPRINGERPLUS.

  • Monica Asunción Hurtado Ruiz. 2015 EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY.

  • Monica Asunción Hurtado Ruiz. 2013 EXPERIMENTAL AND APPLIED ACAROLOGY.