UJI

Informació personal

CERISUELO GARCÍA, ALBA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • TC1320DD - (964 729400)
 • acerisue@uji.es

 • Horari Actual


  Horari de tutories de Alba Cerisuelo García


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 18:30 20:30 10-09-2019 23-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dijous 18:30 20:30 24-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Alba Cerisuelo García


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AG1022 - LA1 Dimecres 16:00 19:15 20-11-2019 20-11-2019
  AG1022 - LA2 Dimecres 16:00 19:15 23-10-2019 27-11-2019
  AG1022 - PR1 Dimecres 16:00 18:00 25-09-2019 11-12-2019
  AG1022 - TE1 Dijous 16:00 18:30 12-09-2019 19-12-2019
  AG1022 - TU1 Dimecres 16:00 18:00 18-09-2019 18-09-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AG1022 - Zootècnia Grau en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural