Karen Valls Val

Karen Valls Val

Personal investigador en formació (Programa FPU Pla Estatal)
Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció
Projectes d'Enginyeria
On pots trobar-me?
TC2303DD - (964 728107)