UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

MARTÍ CONTRERAS, JORGE
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Dep. de Filologia i Cultures Europees - Llengua Espanyola
 • Responsables de matèria (PAU majors de 25 anys)
 • Vocal
 • Vicedegà/ana de facultat
 • Membre del grup d'investigació Sociolingüística
 • HC1352DD - (964 729628)
 • jmarti@uji.es
 • ORCID: 0000-0002-1619-1839
 • - http://www.fue.uji.es/ele

  Ressenya Personal

  Jorge Martí Contreras és Doctor en Llengua Espanyola (enlaç a la Tesi doctoral) per la Universitat de València (UV), llicenciat en Filologia Hispànica i llicenciat en Comunicació Audiovisual.

  Actualment és professor Ajudant Doctor a la Universitat Jaume I (UJI) on imparteix classes en màsters i és codirector del Curs de postgrau de Formació de professorat d'Espanyol com a Llengua Estrangera (enlaç), i en graus, ensenyament de Llengua Espanyola per a mestres i Espanyol com a Llengua Estrangera (E/LE). Ha treballat com a professor associat a la Universitat de València durant sis anys.

  Posseeix una àmplia experiència com a docent d'Espanyol com a Llengua Estrangera tant a l'UJI  com a la UV (més de 10 anys), ha sigut tècnic Assessor Lingüístic d'Espanyol i Català com Llengües Estrangeres en el Servei de Llengües i Terminologia de l'UJI.  Anteriorment ha impartit classes a la University of Virginia-HSP, a la Universitat Estatal Lomonosov de Moscou (Rússia), a l'Institut Cervantes de Moscou, a la Universitat Internacional Menéndez Pelayo (curs de formació de professors d'E/LE a les Illes Filipines, al Brasil i a Santander) on col·labora actualment en el màster (enllaç).

  Gràcies a la beca Erasmus + Docentia ha impartit classes en la Universitat Pedagògica de Cracòvia (Polònia), Leuphana Universität Lüneburg (Alemanya), University of Strathclyde (Reino Unido, Glasgow), i amb al programa d'Estades docents del VIC ha donat classes a Shawnee State University (Ohio, EUA) i Monash University (Australia, Clayton); també  en la Universidade do Porto (Portugal). D'altra banda, ha impartit conferències a la Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Brasil) i Macquarie University de Sidney (Australia). Ha realitzat estades de recerca a la Università degli Studi di Salerno (Itàlia) mitjançant la beca E- 2017-49 de l'OCIT i una altra estada a la Universitat de Porto (Portugal) (E-2018-09 de l'OCIT).

  Com a activitats R + D es pot destacar que actualment és director de dos congresos, el primer Congrés Internacional de Professorat d'Espanyol com a Llengua Estrangera que es realitza a l'UJI (enllaç) i el Fòrum de Professors d'Espanyol (enllaç) que se celebra anualment a la Universitat de València. Anteriorment ja havia organitzat congressos tant per la University of Virginia-HSP com per la Universitat Catòlica de València.

  Pel que fa a la difusió del coneixement, és co-director de dues revistes: Cultura, Lenguaje y Representación  que editen el Departament. Filologia i Cultures Europees i el Dpt. Estudis Anglesos de l'UJI i Revista Foro de profesores de Español (de la UV), revistes indexades en diverses bases de dades gràcies a la seua qualitat.

  Forma part de projectes d'investigació de l'UJI i de MINECO. És investigador principal de Disponibilidad léxica en niños de 6 a 12 años y adaptación del léxico en el ámbito de la enseñanza de Español como lengua extranjera para niños (DILE, UJI-A2020-22); i de  Dimensions estructurals, socials i idiolectales del canvi lingüístic: noves aportacions des de la sociolingüística històrica a l'estudi de l'espanyol (UJI-B2017-01 i FFI2017-86194-P, dirigit pel Dr. José Luis Blas). Així com del projecte de recerca de la Universitat de València L'atenuació pragmàtica en la seva variació genèrica: gèneres discursius escrits i orals en l'espanyol d'Espanya i Amèrica (FFI2016-75249-P, dirigit per Dra. Marta Albelda i Dra. Maria Estellés).

  Ha publicat nombrosos articles tant en revistes especialitzades en el camp d'E/LE (ELUA), com en Fraseologia. És membre de diversos grups de recerca, Es.Var.Atenuación (centrat en l'atenuació pragmàtica en l'espanyol parlat: la seva variació diafàsica i diatòpica (enllaç), dirigit per M. Albelda i el Sr. Estellés), Val.Es.Co (l'objectiu és estudiar l'Espanyol Col·loquial que es parla a València, dirigit per A. Briz) i sociolingüística (dirigit per J.L. Blas).

  Links


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EA0954 - L'Espanyol com a Llengua Estrangera Grau en Estudis Anglesos
  MI1802 - Llengua Espanyola Grau en Mestre o Mestra d'Educació Infantil (Pla de 2018)
  SAP429 - Treball de Final de Màster (Llengua i Literatura i Ensenyament de l'Espanyol) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SBC023 - Llengua Italiana (Iniciació) Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC026 - Paradigmes en l'Ensenyament/Aprenentatge de Llengües Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC041 - Pràctiques Externes Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)
  SBC042 - Treball de Final de Màster Màster Universitari en Comunicació Intercultural i Ensenyament de Llengües (Pla de 2013)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Llibres


  • Lengua española para magisterio
  • Jorge Martí Contreras, Francisco Javier Vellón Lahoz, José Luis Blas Arroyo, Margarita Porcar Miralles, Mónica Velando Casanova, Manuela Casanova Ávalos, Lidia Ramírez Helbling, Cristina Villalba Ibañez, Pedro Tejada Tello. 2020. Autoria. Docent. ISBN 9788417900229. Castelló (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Español y Catalán para Extranjeros, nivel A1-A2. Espanyol i Català per a Estrangers, nivell A1-A2
  • Enric Pasqual Portalés Llop, Jorge Martí Contreras. 2019. Autoria. Docent. ISBN 9788417429638. (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Español para los negocios
  • Jorge Martí Contreras. 2018. Autoria. Docent. ISBN 9788417069919. València (Espanya). Ed. Tirant Humanidades.

  • El español como lengua extranjera
  • Jorge Martí Contreras. 2017. Autoria. Docent. ISBN 9788416546640. Castelló de la Plana (Espanya). Ed. Universitat Jaume I.

  • Estudio contranstivo gramatical de campo en español como lengua extrajera
  • Jorge Martí Contreras. 2016. Autoria. Científic. ISBN 9788437099286. València (Espanya). Ed. Universitat de València.

  Ponències a congressos


  • Orientació Professional i Inserció Laboral dels Graus de Mestre/a d’Educació Infantil i Primària
  • Jorge Martí Contreras. IV Jornades d’Orientació Professional i Inserció Laboral dels Graus de Mestre/a d’Educació Infantil i Primària. Castelló (Espanya). 03-02-2021. Docent. 2021.

  • Expresión, comprensión e interacción oral en enseñanza de segundas lenguas
  • Jorge Martí Contreras. I Congreso Internacional de Docentes. Interdisciplinariedad y sostenibilidad a través de las artes. Castelló (Espanya). 06-11-2018. Científic. 2018.

  • El lenguaje vago en expresiones de tiempo
  • Jorge Martí Contreras. II Congreso internacional del español hablado. València (Espanya). 17-10-2018. Científic. 2018.

  • el español para los negocios: el reto de la creación de una franquicia
  • Jorge Martí Contreras. XVI° Encuentro Internacional del GERES:La comunicación especializada en el aula de español /XVIème Rencontre Internationale Groupe d'étude et de recherche en Espagnol de Spécialité. Comillas (Espanya). 21-06-2018. Científic. 2018.

  • Estudio comparativo de los rasgos atenuadores en español de España, de Argentina, de Chile, de Colombia, de Cuba y de México
  • Jorge Martí Contreras. XLVII Simposio de la Sociedad Española de Lingüística . Alacant (Espanya). 23-01-2018. Científic. 2018.

  • Una propuesta didáctica para el desarrollo de la atenuación en el ámbito del español para negocios
  • Amanda Pulido, Jorge Martí Contreras. Congreso internacional de atenuación lingüística: perspectivas semánticas y pragmáticas. València (Espanya). 15-06-2016. Científic. 2016.

  • Didáctica de las estrategias de atenuación en niveles intermedios del español para los negocios
  • Jorge Martí Contreras. XXVI CONGRESO INTERNACIONAL ASELE. Granada (Espanya). 16-09-2015. Científic. 2015.

  • El enfoque comunicativo mediante tareas
  • Jorge Martí Contreras. I Encuentro de profesores y profesionales del español. València (Espanya). 04-03-2011. Docent. 2011.

  • Enunciados fraseológicos en La Celestina
  • Jorge Martí Contreras. III CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LENGUA Y SOCIEDAD. Castelló de la Plana (Espanya). 19-09-2006. Científic. 2006.

  • La programación de unidades didácticas para ELE mediante Tareas en la UJI
  • Jorge Martí Contreras. I Foro de profesores de Español como Lengua Extranjera. València (Espanya). 18-02-2005. Docent. 2005.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Español para Fines Específicos: del mundo de los negocios al aula
  • Jorge Martí Contreras. Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Espanya). 20-07-2020.

  • Actualización didáctica de profesorado de lenguas / Didactic update of language teachers
  • Jorge Martí Contreras. Macquarie University (Austràlia). 23-08-2019.

  • Enseñanza de lenguas: motivación a través de actividades y dinámicas
  • Jorge Martí Contreras. Faculdade de Letras Universidade do Porto (Portugal). 21-03-2019.

  • La atenuación en español
  • Jorge Martí Contreras. Università degli Studi di Salerno (Itàlia). 26-04-2018.

  • Actualización didàctica y recursos E/LE
  • Jorge Martí Contreras. Instituto de Neofilologïa de la Uniwersytet Pedagogicziny de Cracovia (Polonia) (Polònia). 14-03-2018.

  • El mundo universitario: el bilingüismo en las universidades españolas
  • Jorge Martí Contreras. Leuphana - Universität Lüneburg (Alemanya). 22-05-2017.

  Comités de congresos


  • Jorge Martí Contreras. IV Jornades d’Orientació Professional i Inserció Laboral dels Graus de Mestre/a d’Educació Infantil i Primària. Castelló (Espanya). 03-02-2021. Docent.

  • Andreu Casero Ripollés, Francisco Javier Vellón Lahoz, Carmen María Fernández Nadal, Roberto Arnau Roselló, Esther Monzó Nebot, Hugo Doménech Fabregat, Jorge Martí Contreras, Kim Schulte, María Carmen Campoy Cubillo, Susana Miquel Segarra, Patricia Salazar Campillo, Jesús Gil Gómez, Mónica Velando Casanova. XXV Jornadas de Fomento de la Investigación en Ciencias Humanas y Sociales / XXIV Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Castelló de la Plana (Espanya). 08-05-2020. Científic.

  • Jorge Martí Contreras, Griselda Vilar Sastre, Ignasi Navarro Ferrando. II Congreso Internacional de Estudios Culturales Interdisciplinares. Madrid (Espanya). 01-04-2020. Científic.

  • Jorge Martí Contreras. XVI Foro de profesores de Español como lengua Extranjera (E/LE). València (Espanya). 28-02-2020. Científic.

  • Óscar Chiva Bartoll, Inmaculada Fortanet Gómez, Jorge Martí Contreras, Juan Carlos Palmer Silveira, Marina Pavan, Miguel F. Ruiz Garrido, María Noelia Ruiz Madrid, Mercedes Sanz Gil, Amparo Soler Domínguez, Francisco Javier Vellón Lahoz. 6th Conference Multilingualism and multimodality in higher education (ICLHE 2019). Castelló de la Plana (Espanya). 18-10-2019. Científic.

  • Francisco Javier Vellón Lahoz, Kim Schulte, Carmen María Fernández Nadal, Jorge Martí Contreras. XXIV Jornadas de Fomento de la investigación en Ciencias Humanas y Sociales / XXIV Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Castelló (Espanya). 24-05-2019. Científic.

  • Jorge Martí Contreras. XV Foro de profesores E/LE. València (Espanya). 01-03-2019. Científic.

  • Francisco Javier Vellón Lahoz, Carmen María Fernández Nadal, Kim Schulte, Jorge Martí Contreras. XXIII Jornadas de Fomento de la Investigación en Ciencias Humanas y Sociales / XXIII Jornades de Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Castelló (Espanya). 23-11-2018. Científic.

  • Jorge Martí Contreras, Ana Mercedes Vernia Carrasco. I Congreso Internacional de Docentes: interdisciplinariedad y sostenibilidad a través de las artes. Castelló (Espanya). 06-11-2018. Docent.

  • Jorge Martí Contreras. XIV Foro de profesores E/LE. València (Espanya). 09-03-2018. Docent.

  • Jorge Martí Contreras. XIII Foro de profesores E/LE. València (Espanya). 10-03-2017. Docent.

  • Jorge Martí Contreras. XII Foro de profesores E/LE. València (Espanya). 11-03-2016. Docent.

  • Jorge Martí Contreras. XI Foro de profesores E/LE. València (Espanya). 06-03-2015. Docent.

  • Jorge Martí Contreras. II CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUA, LITERATURA Y CULTURA DE E/LE: TEORÍA Y PRÁCTICA DOCENTE. València (Espanya). 15-05-2008. Docent.

  • Jorge Martí Contreras. I Congreso Internacional de Literatura Infantil y Juvenil. València (Espanya). 23-04-2008. Científic.

  • Jorge Martí Contreras. I CONGRESO INTERNACIONAL DE LENGUA, LITERATURA Y CULTURA ESPAÑOLA: DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA PARA EXTRANJEROS. València (Espanya). 17-05-2007. Docent.

  • Jorge Martí Contreras. XIX Encuentro de la Asociación de Jóvenes Lingüistas. València (Espanya). 10-03-2004. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Jorge Martí Contreras. 2020 Revista Signos.

  • Jorge Martí Contreras. 2020 FORO DE PROFESORES DE E-LE.

  • Jorge Martí Contreras. 2019 CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN FILOLÓGICA.

  • Jorge Martí Contreras. 2019 FORO DE PROFESORES DE E/LE.

  • Jorge Martí Contreras. 2019 RILCE-REVISTA DE FILOLOGIA HISPANICA.

  • Jorge Martí Contreras. 2018 ESTUDIOS DE LINGÜISTICA.

  • Jorge Martí Contreras. 2018 FORO DE PROFESORES DE E/LE.

  • Jorge Martí Contreras. 2018 TESTI E LINGUAGGI.

  • Jorge Martí Contreras. 2018 CUADERNOS DE ALDEEU.

  • Jorge Martí Contreras. 2017 FORO DE PROFESORES DE E/LE.

  • Jorge Martí Contreras. 2017 NORMAS.

  • Jorge Martí Contreras. 2016 FORO DE PROFESORES DE E/LE.

  • Jorge Martí Contreras. 2016 CONTEXTOS EDUCATIVOS.

  • Jorge Martí Contreras. 2014 FORO DE PROFESORES DE E/LE.

  • Jorge Martí Contreras. 2014 CADERNOS DE FRASEOLOXIA GALEGA.

  • Jorge Martí Contreras. 2013 FORO DE PROFESORES DE E/LE.

  • Jorge Martí Contreras. 2012 FORO DE PROFESORES DE E/LE.

  Comité revistes científiques


  • Comité científic
  • Roberto Arnau Roselló, María Carmen Campoy Cubillo, Carmen María Fernández Nadal, Jesús Gil Gómez, Pablo López Rabadán, Jorge Martí Contreras, Susana Miquel Segarra, María Pallarés Renau, Patricia Salazar Campillo, Kim Schulte, Mónica Velando Casanova, Francisco Javier Vellón Lahoz, Esther Monzó Nebot. FORUM DE RECERCA. 2021. Comité científic-Consell assesor. ISSN 1139-5486.

  • Dirección/ Editors
  • Ignasi Navarro Ferrando, Jorge Martí Contreras. CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACION: REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES Y FILOLOGICOS. 2020. Direcció. ISSN 1697-7750.

  • Dirección
  • Jorge Martí Contreras. FORO DE PROFESORES DE E/LE. 2020. Direcció. ISSN 1998-337X.

  • Comité científic
  • Roberto Arnau Roselló, María Carmen Campoy Cubillo, Hugo Doménech Fabregat, Carmen María Fernández Nadal, Jesús Gil Gómez, Jorge Martí Contreras, Susana Miquel Segarra, Patricia Salazar Campillo, Kim Schulte, Mónica Velando Casanova, Francisco Javier Vellón Lahoz, Esther Monzó Nebot. FORUM DE RECERCA. 2020. Comité científic-Consell assesor. ISSN 1139-5486.

  • Dirección/ Editors
  • Ignasi Navarro Ferrando, Jorge Martí Contreras. CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACION: REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES Y FILOLOGICOS. 2019. Direcció. ISSN 1697-7750.

  • Dirección
  • Jorge Martí Contreras. FORO DE PROFESORES DE E/LE. 2019. Direcció. ISSN 1998-337X.

  • Comité científic
  • Roberto Arnau Roselló, María Carmen Campoy Cubillo, Hugo Doménech Fabregat, Carmen María Fernández Nadal, Jorge Martí Contreras, Susana Miquel Segarra, Patricia Salazar Campillo, Kim Schulte, Mónica Velando Casanova, Francisco Javier Vellón Lahoz, Esther Monzó Nebot. FORUM DE RECERCA. 2019. Comité científic-Consell assesor. ISSN 1139-5486.

  • Comité científic
  • Roberto Arnau Roselló, María Carmen Campoy Cubillo, Hugo Doménech Fabregat, Carmen María Fernández Nadal, Ramón Andrés Feenstra, Jorge Martí Contreras, Susana Miquel Segarra, Patricia Salazar Campillo, Kim Schulte, Mónica Velando Casanova, Francisco Javier Vellón Lahoz, Ana Mercedes Vernia Carrasco, Esther Monzó Nebot. FORUM DE RECERCA. 2018. Comité científic-Consell assesor. ISSN 1139-5486.

  • Dirección
  • Jorge Martí Contreras. FORO DE PROFESORES DE E/LE. 2018. Direcció. ISSN 1998-337X.

  • Cultura, Lenguaje y Representación
  • Ignasi Navarro Ferrando, Jorge Martí Contreras. CULTURA, LENGUAJE Y REPRESENTACION: REVISTA DE ESTUDIOS CULTURALES Y FILOLOGICOS. 2018. Direcció. ISSN 1697-7750.

  • Dirección
  • Jorge Martí Contreras. FORO DE PROFESORES DE E/LE. 2017. Direcció. ISSN 1998-337X.

  • Director
  • Jorge Martí Contreras. FORO DE PROFESORES DE E/LE. 2016. Direcció. ISSN 1998-337X.

  • Director
  • Jorge Martí Contreras. FORO DE PROFESORES DE E/LE. 2015. Direcció. ISSN 1998-337X.