UJI
 • UJI
 • Universitat Jaume I

Informació personal

FERNÁNDEZ REDONDO, MERCEDES
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors - Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • TI1121DD - (964 728270)
 • redondo@uji.es - http://www3.uji.es/~redondo
 • Links


  Horari Actual


  Horari de tutories de Mercedes Fernández Redondo


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:30 12:00 10-09-2019 21-01-2020
  Dimecres 10:30 12:00 11-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 10:30 12:30 28-01-2020 31-07-2020
  Dimecres 10:30 11:30 29-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Mercedes Fernández Redondo


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  VJ1202 - LA2 Dimarts 15:00 17:00 10-09-2019 17-12-2019
  VJ1202 - LA3 Dimecres 15:00 17:00 11-09-2019 18-12-2019

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EI1019 - AV2 Dilluns 08:00 12:00 27-01-2020 18-05-2020
  EI1019 - LA1 Dimarts 12:30 14:30 28-01-2020 19-05-2020
  EI1019 - PR2 Dimecres 12:00 13:00 13-05-2020 20-05-2020
  EI1019 - PR2 Divendres 13:30 14:30 31-01-2020 22-05-2020
  EI1019 - PR3 Dilluns 17:00 18:00 27-01-2020 18-05-2020
  EI1019 - PR3 Dilluns 16:00 17:00 11-05-2020 18-05-2020
  EI1019 - TE2 Dilluns 15:30 17:00 27-01-2020 04-05-2020
  MT1019 - AV2 Dilluns 08:00 12:00 27-01-2020 18-05-2020
  MT1019 - LA1 Dimarts 12:30 14:30 28-01-2020 19-05-2020
  MT1019 - PR2 Dimecres 12:00 13:00 13-05-2020 20-05-2020
  MT1019 - PR2 Divendres 13:30 14:30 31-01-2020 22-05-2020
  MT1019 - PR3 Dilluns 17:00 18:00 27-01-2020 18-05-2020
  MT1019 - PR3 Dilluns 16:00 17:00 11-05-2020 18-05-2020
  MT1019 - TE2 Dilluns 15:30 17:00 27-01-2020 04-05-2020
  VJ1228 - AV1 Dimecres 19:00 19:30 29-01-2020 20-05-2020
  VJ1228 - LA1 Dimecres 15:00 17:00 29-01-2020 20-05-2020
  VJ1228 - TE1 Dimecres 17:00 19:00 29-01-2020 20-05-2020
  VJ1240 - TU1 Dilluns 13:00 13:30 27-01-2020 18-05-2020

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EI1019 - Administració i Configuració de Xarxes Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1054 - Prácticas Externas y Proyecto de Final de Grado (Trabajo de Final de Grado) Grado en Ingeniería Informática
  MT1019 - Administració i Configuració de Xarxes Grau en Matemàtica Computacional
  VJ1202 - Informàtica Bàsica (Informàtica) Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
  VJ1228 - Xarxes i Sistemes Multijugador Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs
  VJ1240 - Pràctiques Externes Grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Averaged Conservative Boosting: Introducing a New Method to Build Ensembles of Neural Networks
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 4668. pp. 309-318. 2007. Científic.

  • Improving Adaptative Boosting with a Relaxed Equation to Update the Sampling Distribution
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 4507. pp. 119-126. 2007. Científic.

  • Stacking MF Networks to Combine the Outputs Provided by RBF Networks
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 4668. pp. 450-459. 2007. Científic.

  • Improving Adaptive Boosting with k-Cross-Fold Validation
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 4113. pp. 397-402. 2006. Científic.

  • The Mixture of Neural Networks Adapted to Multilayer Feedforward Architecture
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 4113. pp. 488-493. 2006. Científic.

  • Gradient Descent and Radial Basis Functions
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 4113. pp. 391-396. 2006. Científic.

  • Adaptive Boosting: Dividing the Learning Set to Increase the Diversity and Performance of the Ensemble
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 4232. pp. 688-697. 2006. Científic.

  • Mixture of Neural Networks: Some Experiments with the Multilayer Feedforward Architecture
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 4232. pp. 616-625. 2006. Científic.

  • Training RBFs Networks: A Comparison among supervised and not supervised Algorithms
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 4232. pp. 477-486. 2006. Científic.

  • Combining MF Networks: A Comparison Among Statistical Methods and Stacked Generalization
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 4087. pp. 210-220. 2006. Científic.

  • An Experimental Study on Training Radial Basis Functions by Gradient Descent
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 4087. pp. 81-92. 2006. Científic.

  • Improving the Expert Networks of a Modular Multi-Net System for Pattern Recognition
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 4131. pp. 293-302. 2006. Científic.

  • Improving the Combination Module with a Neural Network
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, Joaquín Torres Sospedra, María de las Mercedes Fernández Redondo. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 4113. pp. 146-155. 2006. Científic.

  • Combination Methods for Ensembles of MF
  • Joaquín Torres Sospedra, María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3697. pp. 133-138. 2005. Científic.

  • Combination Methods for Ensembles of RBFs
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, Joaquín Torres Sospedra, María de las Mercedes Fernández Redondo. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3697. pp. 121-126. 2005. Científic.

  • New Results on Ensembles of Multilayer Feedforward
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3697. pp. 139-144. 2005. Científic.

  • New Experiments on Ensembles of MF
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, Joaquín Torres Sospedra, María de las Mercedes Fernández Redondo. INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING . Num. 6. Vol. 11 . pp. 10-19. 2005. Científic.

  • Combination Methods for Ensembles of RBF Networks
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, Joaquín Torres Sospedra, María de las Mercedes Fernández Redondo. WSEAS TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS. Num. 4. Vol. 4 . pp. 389-394. 2005. Científic.

  • Combination Methods for Ensembles of Multilayer Feedforward
  • Joaquín Torres Sospedra, María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. WSEAS TRANSACTIONS ON SYSTEMS. Num. 4. Vol. 4 . pp. 474-479. 2005. Científic.

  • Ensembles of Multilayer Feedforward: A New Comparison
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. WSEAS TRANSACTIONS ON SYSTEMS. Num. 4. Vol. 4 . pp. 468-473. 2005. Científic.

  • Ensembles of Multilayer Feedforward: Some New Results
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3512. pp. 604-611. 2005. Científic.

  • First Experiments on Ensembles of Radial Basis Functions
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo, Joaquín Torres Sospedra. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3077. pp. 253-262. 2004. Científic.

  • Multilayer Feedforward Ensembles for Classification Problems
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo, Joaquín Torres Sospedra. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3316. pp. 744-749. 2004. Científic.

  • Ensembles of RBFs Trained by Gradient Descent
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo, Joaquín Torres Sospedra. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3173. pp. 223-228. 2004. Científic.

  • Experiments on Ensembles of Radial Basis Functions
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo, Joaquín Torres Sospedra. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3070. pp. 197-202. 2004. Científic.

  • Training Radial Basis Functions by Gradient Descend
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa, Maria del Carmen Ortiz Gomez, Joaquín Torres Sospedra. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3070. pp. 184-189. 2004. Científic.

  • Some Experiments on Training Radial Basis Functions by Gradient Descent
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa, Maria del Carmen Ortiz Gomez, Joaquín Torres Sospedra. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3316. pp. 428-433. 2004. Científic.

  • Gradient Descent Training of Radial Basis Functions
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa, Maria del Carmen Ortiz Gomez, Joaquín Torres Sospedra. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3173. pp. 229-234. 2004. Científic.

  • Some Experiments on Ensembles of Neural Networks for Hyperspectral Image Classification
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo, Joaquín Torres Sospedra. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3316. pp. 677-684. 2004. Científic.

  • Some Experiments with Ensembles of Neural Networks for Classification of Hyperspectral Images
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo, Joaquín Torres Sospedra. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3173. pp. 912-917. 2004. Científic.

  • Classification by Multilayer Feedforward Ensembles
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa, Joaquín Torres Sospedra. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 3173. pp. 852-856. 2004. Científic.

  • "Emsemble Methods for Multilayer Feedforward: An Experimental Study"
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo, Maria del Carmen Ortiz Gomez. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 2687. pp. 133-144. 2003. Científic.

  • "An Empirical Comparison of Training Algoritms for Radial Basis Functions"
  • Maria del Carmen Ortiz Gomez, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 2687. pp. 129-136. 2003. Científic.

  • "Inversion of a Neural Network via Interval Arithmetic for Rule Extraction"
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo, Maria del Carmen Ortiz Gomez. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 2714. pp. 670-677. 2003. Científic.

  • "Rule Extraction from a Multilayer Feedforward Trained Network via Interval Arithmetic Inversion"
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo, Maria del Carmen Ortiz Gomez. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE (SUBSERS LECTURE NOTES IN ARTIF. INTELLIGENCE. LECTURE NOTES IN BIOINFORMAT.). Num. 2686. pp. 622-629. 2003. Científic.

  • Analysis of Input Selection Methods for Multilayer Feedforward network
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. Neural Network World . Num. 3. Vol. 10 . pp. 389-406. 2000. Científic.

  • On the Effect of Weight-Decay in Input Selection
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. Neural Network World . Num. 4. Vol. 10 . pp. 575-588. 2000. Científic.

  Llibres


  • Hacia un diseño óptimo de la arquitectura multiplayer feedforward
  • María de las Mercedes Fernández Redondo. 2001. Autoria. Tesi doctoral. ISBN 8480214120. Universitat Jaume I (Castellón). Ed. Universitat Jaume I.

  Capítols de llibre


  • Creació d'eines d'aprenentatge i autoavaluació per a l'assignatura Sistemes Operatius (IS11) de l'Enginyeria Técnica en Informàtica de Sistemes
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, Joaquín Torres Sospedra, María de las Mercedes Fernández Redondo. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Eines d'avaluació per a l'Harmonització Europea de l'assignatura sistemes operatius II (IS22) d'ITIS
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, Joaquín Torres Sospedra, María de las Mercedes Fernández Redondo. Metodologías centradas en el estudiante en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217255. Docent.

  • Elaboració de pràctiques de xarxes de computadores amb la utilització del simulador boson per a routers i switches de cisco.
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, Joaquín Torres Sospedra, María de las Mercedes Fernández Redondo. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Elaboració d’un llibre de problemes per a les dues assignatures de sistemes operatius de l’enginyeria tècnica en informàtica de sistemes (ITIS).
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, Joaquín Torres Sospedra, María de las Mercedes Fernández Redondo. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • A constructive algorithm for multilayer feedforward
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. Recent Advances in Computers, Computing and Communications. Electrical and Computer Engineering Series (WSEAS, 2002 ). Creta. Ed. WEAS Press. 2002. ISBN 9608052629. Científic.

  Ponències a congressos


  • Adquisición de competencias genéricas con el apoyo de proyectos: Una experiencia práctica
  • Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa, Raúl Marín Prades, Jorge Sales Gil. V Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Cooperación (CINAIC) 2019. Madrid (Espanya). 09-10-2019. Docent. 2019.

  • Enseñanzas basadas en proyectos para el aprendizaje de redes en videojuegos
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa, Jorge Sales Gil. VI Jornada Nacional sobre estudios universitarios. II Taller de innovación educativa. Competencias: formación y evaluación. Castellón de la Plana (Espanya). 09-11-2017. Docent. 2017. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788416546800.

  • Aprendizaje de redes de computadores mediante el uso de proyectos en una titulación de videojuegos
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa, Jorge Sales Gil. IV Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innovación y Competitividad CINAIC 2017. Zaragoza (Espanya). 04-10-2017. Docent. 2017.

  • Autoaprendizaje basado en problemas y proyectos usando bloques temáticos
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa, Gabriel Recatalá Ballester, Jorge Sales Gil. Simposio-Taller Comparte tu manera de innovar: aprendemos juntos. Cáceres (Espanya). 04-07-2017. Docent. 2017. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788469742679.

  • Estrategia de resolución de problemas y trabajo en grupo para la mejora de la participación activaº
  • Gabriel Recatalá Ballester, Jorge Sales Gil, María de las Mercedes Fernández Redondo, José Vicente Martí Avilés, Carlos Antonio Hernández Espinosa. XX Jornadas sobre la Enseñanza Universitaria de la Informática (JENUI 2014). Oviedo (España). 09-07-2014. Docent. 2014. Ed. IEEE. ISBN 9788469707753.

  • Desarrollo de actividades de Autoaprendizaje y Cambio de Metodología Docene en asignaturas no presenciales o presenciales en problemas y proyectos
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa, Gabriel Recatalá Ballester, Jorge Sales Gil. II Congreso Internacional sobre Aprendizaje, Innocación y Competitividad (CINAIC 2013). Madrid. 06-11-2013. Docent. 2013. Ed. Fundación General de la Universidad Politécnica de Madrid. ISBN 9788469589274.

  • Using Bagging and Cross-Validation to Improve Ensembles Based on Penalty Terms
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. 18th International Conference on Neural Information Processing, ICONIP 2011. Shanghai (Hong Kong). 13-11-2011. Científic. 2011. ISSN 0302-9743.

  • Improving Boosting Methods by Generating Specific Training and Validation Sets
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. 8th International Conference on Neural Information Processing, ICONIP 2011. Shanghai (Hong Kong). 13-11-2011. Científic. 2011. ISSN 0302-9743.

  • Introducing Reordering Algorithms to Classic Well-Known Ensembles to Improve Their Performance
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. 18th International Conference on Neural Information Processing, ICONIP 2011. Shanghai (Hong Kong). 13-11-2011. Científic. 2011. ISSN 0302-9743.

  • Diseño de sistemas de autoevaluación para adecuación a los créditos ECTS de la asignatura Redes (IS20) de la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa, Joaquín Torres Sospedra, María Pilar Ramo Alegre. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Herramientas para la Armonización Europea de la Asignatura Redes de Área Extensa (II74) de II
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo, Joaquín Torres Sospedra. Experiències de millora i innovació educativa de la Universitat Jaume I (curs 2008/09). Actas de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469502990.

  • Diseño de nuevas prácticas de laboratorio para la adaptación a la actual asignatura armonizada de Redes (IS20) de la Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa, Joaquín Torres Sospedra, María Pilar Ramo Alegre. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • Herramientas para la armonización europea de la asignatura Transmisión de Datos (II54) de cuarto curso de II
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo, Joaquín Torres Sospedra, María Pilar Ramo Alegre. Projectes d'innovació educativa de la convocatòria 2009/10. Actes de la IX Jornada de Millora Educativa de l'UJI i XI Jornada sobre aprenentatge cooperatiu.. Castellón. 27-06-2011. Docent. 2011. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788469503003.

  • New Results on Combination Methods for Boosting Ensembles
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. 18th International Conference, Artificial Neural Networks - ICANN 2008. Praga. 03-09-2008. Científic. 2008. ISSN 0302-9743.

  • Researching on Combining Boosting Ensembles
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. 2008 IEEE World Congress on computational Intelligence. Hong Kong (China). 01-06-2008. Científic. 2008. Ed. IEEE. ISBN 9781424418213.

  • Adding Diversity in Ensembles of Neural Networks by Reordering the Training Set
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. 18th International Conference, Artificial Neural Networks - ICANN 2008. Praga. 03-09-2008. Científic. 2008. ISSN 0302-9743.

  • Researching on Multi-net Systems Based on Stacked Generalization
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, Joaquín Torres Sospedra, María de las Mercedes Fernández Redondo. 3rd IAPR TC3 Workshop on Artificial Neural Networks in Pattern Recognition, ANNPR 2008. París. 02-07-2008. Científic. 2008. ISSN 0302-9743.

  • The Mixture of Neural Networks as Ensemble Combiner
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa. Third IAPR Workshop, ANNPR, Artificial Neural Networks in Pattern Recognition 2008. París. 02-07-2008. Científic. 2008. ISSN 0302-9743.

  • Decision Fusion on Boosting Ensembles
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. Third IAPR Workshop, ANNPR 2008. Paris. 02-07-2008. Científic. 2008. ISSN 0302-9743.

  • Designing a Multilayer Feedforward Ensemble with the Weighted Conservative Boosting Algorithm
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. International Conference on Neural Networks,IJCNN 2007. Orlando, FL (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 12-08-2007. Científic. 2007. Ed. IEEE. ISBN 142441380X.

  • Mixing Aveboost and Conserboost to Improve Boosting Methods
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. International Conference on Neural Networks,IJCNN 2007. Orlando,FL (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 12-08-2007. Científic. 2007. Ed. IEEE. ISBN 142441380X.

  • Designing a New Multilayer Feedforward Modular Network for Classification Problems
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. International Conference on Neural Networks, IJCNN 2006. Vancouver, Canada. 16-07-2006. Científic. 2006. Ed. Omnipress. ISBN 0780394909.

  • Designing a Multilayer Feedforward Ensembles with Cross Validated Boosting Algorithm
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. International Conference on Neural Networks, IJCNN 2006. Vancouver, Canada. 16-07-2006. Científic. 2006. Ed. Omnipress. ISBN 0780394909.

  • Training Radial Basis Functions by Gradient Descent
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa. International Conference on Neural Networks, IJCNN 2006. Vancouver, Canada. 16-07-2006. Científic. 2006. Ed. Omnipress. ISBN 0780394909.

  • A Comparison of Combination Methods for Ensembles of RBF Networks
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN. Montreal (Canada). 31-07-2005. Científic. 2005. Ed. IEEE. ISBN 0780390490.

  • A Research on Combination Methods for Ensembles of Multilayer Feedforward
  • Joaquín Torres Sospedra, María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN. Montreal (Canada). 31-07-2005. Científic. 2005. Ed. IEEE. ISBN 0780390490.

  • New Experiments on Ensembles of Multilayer Feedforward for Classification Problems
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, Joaquín Torres Sospedra, María de las Mercedes Fernández Redondo. International Joint Conference on Neural Networks, IJCNN. Montreal (Canada). 31-07-2005. Científic. 2005. Ed. IEEE. ISBN 0780390490.

  • Combination Methods for Ensembles of RBF Networks
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, Joaquín Torres Sospedra, María de las Mercedes Fernández Redondo. 6th WSEAS International Conference on Neural Networks,. Lisboa (Portugal). 16-06-2005. Científic. 2005. Ed. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS). ISBN 9608457246.

  • Combination Methods for Ensembles of Multilayer Feedforward
  • Joaquín Torres Sospedra, María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. 6th WSEAS International Conference on Neural Networks. Lisboa (Portugal). 16-06-2005. Científic. 2005. Ed. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS). ISBN 9608457246.

  • Ensembles of Multilayer Feedforward: A New Comparison
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. 6th WSEAS International Conference on Neural Networks,. Lisboa (Portugal). 16-06-2005. Científic. 2005. Ed. World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS). ISBN 9608457246.

  • Combinación de Conjuntos de Redes Radial Basis Functions
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa. I Congreso Español De Informática, CEDI. I Simposio de Inteligencia Computacional. Granada (España).. 13-09-2005. Científic. 2005. Ed. Thomson-Ediciones Paraninfo. ISBN 8497324447.

  • Nuevos experimentos sobre Conjuntos de RNAs
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo, Joaquín Torres Sospedra. I Congreso Español De Informática, CEDI. I Simposio de Inteligencia Computacional. Granada (España).. 13-09-2005. Científic. 2005. Ed. Thomson-Ediciones Paraninfo. ISBN 8497324447.

  • Combinación de Conjuntos de Redes Multilayer Feedforward
  • Joaquín Torres Sospedra, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. I Congreso Español De Informática, CEDI. I Simposio de Inteligencia Computacional. Granada (España). 13-09-2005. Científic. 2005. Ed. Thomson-Ediciones Paraninfo. ISBN 8497324447.

  • Hyperspectral Image Classification by Ensembles of Multilayer Feedforward Networks
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa, Joaquín Torres Sospedra. International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN'2004). Budapest. 25-07-2004. Científic. 2004. Ed. IEEE. ISBN 0780383591.

  • "Emsemble Methods for Multilayer Feedforward"
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo, Maria del Carmen Ortiz Gomez. Proc.~of European Simposium on Artificial Neural Networks (ESANN'2003). Brujas (Belgica). 23-04-2003. Científic. 2003. Ed. D-Facto. ISBN 293030703X.

  • A comparison of ensemble methods for Multilayer Feedforward networks
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo, Maria del Carmen Ortiz Gomez. Proc.~of International Joint Conference On Neural Networks (IJCNN'2003). (840) (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 20-07-2004. Científic. 2003. Ed. IEEE. ISBN 0780378989.

  • "Interval arithmetic inversion: A new rule extraction algorithm"
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo, Maria del Carmen Ortiz Gomez. Proc.~of International Joint Conference On Neural Networks (IJCNN'2003). (840) (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 20-07-2004. Científic. 2003. Ed. IEEE. ISBN 0780378989.

  • "A New Rule Extraction Algorithm based on Interval Arithmetic"
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo, Maria del Carmen Ortiz Gomez. Proc.~of European Simposium on Artificial Neural Networks (ESANN'2003). Brujas (Belgica). 23-04-2003. Científic. 2003. Ed. D-Facto. ISBN 293030703X.

  • "Ensemble Methods for Multilayer Feedforward: A Empirical Comparison"
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo, Maria del Carmen Ortiz Gomez. Proc.~of International Conference On Artificial Neural Networks and Neural Information Processing (ICANN/ICONIP'2003). Estambul (Turkia). 26-06-2003. Científic. 2003. Ed. InTech. ISBN 9755182098.

  • "A Comparison of Training Algoritms for Radial Basis Functions"
  • Maria del Carmen Ortiz Gomez, Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. Proc.~of International Conference On Artificial Neural Networks and Neural Information Processing (ICANN/ICONIP'2003). Estambul (Turkia). 26-06-2003. Científic. 2003. Ed. InTech. ISBN 9755182098.

  • A constructive algorithm for multilayer feedforward
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. Proc. of 6th WSEAS International Multiconference on Circuits, Communications and Computers (CSCC 2002). Creta (Grècia). 07-07-2002. Científic. 2002. Ed. IEEE. ISBN 9608052637.

  • On the Design of Constructive Training Algorithms for Multilayer Feedforward
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN'02). Honolulu (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 12-05-2002. Científic. 2002. Ed. IEEE. ISBN 0780372786.

  • Multilayer feedforward inicialization methods
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. 9th. Spanish Symposium on Pattern Recognition and Image Analysis. Benicasim (Spain). 16-05-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213515.

  • Coding the outputs of multilayer feedforward
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. Proc.~of European Symposium on Artificial Neural Networks. ESANN'2001. Bruges (Belgium). 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. D-Facto. ISBN 2930307013.

  • Weight initialization methods for multilayer feedforward
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. Proc.~of European Symposium on Artificial Neural Networks. ESANN'2001. Bruges (Belgium). 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. D-Facto. ISBN 2930307013.

  • A Comparison among output codification schemes
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. Proc.~of International Joint Conference on Neural Networks. IJCNN'2001. Washington (USA). 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. IEEE. ISBN 0780370465.

  • Coding schemes for the outputs of multilayer feedforward
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. 9th. Spanish Symposium on Pattern Recognition and Image Analysis. Benicasim (Spain). 16-05-2001. Científic. 2001. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480213515.

  • Multilayer Feedforward weight initialization
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. Proc.~of International Joint Conference on Neural Networks. IJCNN'2001. Washington (USA). 01-01-2001. Científic. 2001. Ed. IEEE. ISBN 0780370465.

  • A Comparison among Weight Inicialization Methods for Multilayer Feedforward Networks
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN'2000). Como (Italia). 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. IEEE. ISBN 0769506194.

  • Influence of Weight-Decay Training in Input Selection Methods
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. European Symposium on Artificial Neural Networks (ESANN'2000). Bruges (Bèlgica). 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. D-Facto. ISBN 2930307005.

  • On the Combination of Weight-Decay and Input Selection Methods
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN'2000). Como (Italia). 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. IEEE. ISBN 0769506194.

  • Diagnosis of Vocal and Voice Disorders by the Speech Signal
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo, P. Gomez, J.I. Godino, S. Aguilera. International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN'2000). Como (Italia). 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. IEEE. ISBN 0769506194.

  • On the selection of meaningful speech parameters used by a pathologic/non Pathologic voice register classifier
  • Carlos Antonio Hernández Espinosa, María de las Mercedes Fernández Redondo. 6th European conference on Speech Communication and Technology, EuroSpeech'99. Budapest (Hongria). 05-09-1999. Científic. 1999.

  • Input selection by Multilayer Feedforward trained networks
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN'99). USA. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. IEEE. ISBN 0780355326.

  • A Comparison among feature selection methods based on trained networks
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. Neural Networks for Signal Processing IX. New York (USA). 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. IEEE. ISBN 078035673X.

  • How to select the inputs for a Multilayer Feedforward Network by using the training set
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. Engineering Applications of Bio-Inspired Artificial Neural Networks, Lecture Notes in Computer Science. Berlin. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Springer. ISBN 3540660682.

  • Optimal use of a trained neural network for input selection
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. Engineering Applications of Bio-Inspired Artificial Neural Networks, Lecture Notes in Computer Science. Berlin. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. Springer. ISBN 3540660682.

  • A Comparison between interval arithmetic learning algorithms
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN'99). USA. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. IEEE. ISBN 0780355326.

  • Neural networks input selection by using the training set
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN'99). USA. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. IEEE. ISBN 0780355326.

  • Generalization capability of one and two hidden layers
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN'99). USA. 01-01-1999. Científic. 1999. Ed. IEEE. ISBN 0780355326.

  • How to Handle Unknown Inputs
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. Proceedings of the 1998 International Computer Symposium, (ICS'98). Tainan (Taiwan). 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. IEEE. ISBN 2960123081.

  • An Experimental Evaluation of Different Methods for Handling Missing Inputs
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. IEEE World Congress on Computational Intelligence, (WCCI' 98). Alaska. 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. IEEE. ISBN 0780348621.

  • An Experimental Evaluation of Different Methods for Handling Missing Inputs
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. International Joint Conference on Neural Networks, (IJCNN'98). Anchorage (Alaska). 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. IEEE. ISBN 0780348591.

  • One or Two Hidden Layers Perceptrons
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. Proceedings of the European Symposium on Artificial Neural Networks (ESANN'98). Bruges (Bèlgica). 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. D. Facto (Michael Verleysen). ISBN 2960004981.

  • On the Error Function of Interval Arithmetic Backpropagation
  • María de las Mercedes Fernández Redondo, Carlos Antonio Hernández Espinosa. Proceedings of the European Symposium on Artificial Neural Networks (ESANN'98). Bruges (Bèlgica). 01-01-1998. Científic. 1998. Ed. D. Facto (Michael Verleysen). ISBN 2960004981.

  Referee de publicacions periòdiques