UJI

Informació personal

BARREDA VAYÀ, MARIA
 • Personal investigador postdoctoral (Programa propi UJI)
 • Dep. d'Enginyeria i Ciència dels Computadors - Arquitectura i Tecnologia de Computadors
 • Becari/ària de la Universitat Jaume I de continuïtat investigadora
 • High-Performance Computing and Architectures
 • TI1123DD - (964 728272)
 • mvaya@uji.es
 • Ressenya Personal

  Maria Barreda Vayà és Enginyera en Informàtica per la Universitat Jaume I. A més, poseeix el títol propi de Matemàtica Computacional i el Màster en Sistemes Intel·ligents per la matexa universitat. Actualment és personal investigador en formació, amb una beca FPU del Ministeri d'Educació Cultura i Esports. Es va incorporar al grup d'investigació High Performance Computing (HPC&A) del departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors en 2011, on està exercint la seua labor investigadora. Les seues línies d'investigació es centren en l'anàlisi de consum d'energia en aplicacions de computació d'alt rendiment i l'obtenció de tècniques de computació conscients de l'energia, així com en l'anàlisi i optimització d'algoritmes i resolutors d'algebra lineal densa en diferents processadors. Durant el desenvolupament de la seua tesi doctoral ha realitzat una estada de dos mesos a la Technise Universität Braunschweig (Alemanya).

  En relació a les seves tasques docents, ha impartit docència a la Universitat Jaume I el curs 2014/2015 en l'assignatura de Sistemes Operatius, assignatura obligatòra de segon curs dels graus d'Enginyeria Informàtica i de Matemàtica Computacional. El curs 2015/2016 impartirà docència en l'assignatura Estructura de Computadors, de primer curs dels graus d'Enginyeria Informàtica i de Matemàtica Computacional.

   

   

   

   

   


  Horari Actual


  Horari de tutories de Maria Barreda Vayà


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 15:00 17:00 09-09-2019 22-01-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dilluns 15:00 17:00 23-01-2020 31-07-2020

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Maria Barreda Vayà


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  EI1004 - LA3 Dimarts 11:30 13:30 24-09-2019 17-12-2019
  EI1004 - LA6 Dimecres 11:30 13:30 25-09-2019 18-12-2019
  EI1014 - LA4 Dijous 12:30 15:00 19-09-2019 12-12-2019
  EI1014 - LA5 Dilluns 17:00 19:30 16-09-2019 09-12-2019
  MT1004 - LA3 Dimarts 11:30 13:30 24-09-2019 17-12-2019
  MT1004 - LA6 Dimecres 11:30 13:30 25-09-2019 18-12-2019
  MT1014 - LA4 Dijous 12:30 15:00 19-09-2019 12-12-2019
  MT1014 - LA5 Dilluns 17:00 19:30 16-09-2019 09-12-2019

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  EI1004 - Estructura de Computadors Grau en Enginyeria Informàtica
  EI1014 - Sistemes Operatius Grau en Enginyeria Informàtica
  MT1004 - Estructura de Computadors Grau en Matemàtica Computacional
  MT1014 - Sistemes Operatius Grau en Matemàtica Computacional

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  Ponències a congressos


  • Un enfoque unificado para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales explotando paralelismo de tareas
  • José Ignacio Aliaga Estellés, Maria Barreda Vayà, Rocío Carratalá Sáez, Sandra Catalán Pallarés, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXVIII Jornadas de Paralelismo (JP2017) y las II Jornadas de Computación Empotrada y Reconfigurable (JCER2017) (SARTECO). Málaga (Espanya). 19-09-2017. Científic. 2017. Ed. Sarteco. ISBN 9788469748350.

  • Harvesting Energy in ILUPACK via Slack Elimination
  • José Ignacio Aliaga Estellés, Maria Barreda Vayà, María Asuncion Castaño Álvarez. 2nd Workshop on Power-Aware Computing (PACO 2017). Magdeburg (Alemanya). 05-07-2017. Científic. 2017.

  • Characterization of Multicore Architectures using Task-Parallel ILU-type Preconditioned CG Solvers
  • José Ignacio Aliaga Estellés, Maria Barreda Vayà, Enrique Salvador Quintana Ortí. 2nd Workshop on Power-Aware Computing (PACO 2017). Magdeburg (Alemanya). 05-07-2017. Científic. 2017.

  • A Unified Task-Parallel Approach for Dense, Hierarchical and Sparse Linear Systems
  • José Ignacio Aliaga Estellés, Maria Barreda Vayà, Rocío Carratalá Sáez, Sandra Catalán Pallarés, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXV Congreso de ecuaciones diferenciales y aplicaciones / XV Congreso de matemática aplicada (CEDYA + CMA 2017). Cartagena (Espanya). 26-06-2017. Científic. 2017. Ed. Autoeditado por Comité congreso. ISBN 9788494440212.

  • Energy consumption of Stencil-Based MPDATA algorithm
  • Rojek Krzysztof, Maria Barreda Vayà, Enrique Salvador Quintana Ortí, Roman Wyrzykowski. 16th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Scicence and Engineering(CMMSE). Rota,Cádiz (Espanya). 04-07-2016. Científic. 2016. Ed. Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE). ISBN 9788460860822.

  • Exploiting task-parallelism in message-passing sparse linear system solvers usig ompss
  • José Ignacio Aliaga Estellés, Maria Barreda Vayà, Mathias Bollhofer, Enrique Salvador Quintana Ortí. 22nd International Conference on Parallel and Distributed Computing, Euro-Par 2016. Grenoble (França). 24-08-2016. Científic. 2016. ISSN 0302-9743.

  • Are our dense linear algebra libraries energy-friendly?
  • José Ignacio Aliaga Estellés, Maria Barreda Vayà, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Enrique Salvador Quintana Ortí. Fifth International Conference on Energy-Aware High Performance Computing - EnA-HPC 2014. Dresden (Alemanya). 01-09-2014. Científic. 2015. ISSN 1865-2034.

  • Strategies for Adapting Concurrency Throttlin and Voltage-Frequency Scaling for Dense Eigensolvers
  • José Ignacio Aliaga Estellés, Maria Barreda Vayà, María Asuncion Castaño Álvarez, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Enrique Salvador Quintana Ortí. 15th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2015). Costa Ballena (Rota), Cádiz (Espanya). 06-07-2015. Científic. 2015. Ed. Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE). ISBN 9788461722303.

  • Leveraging Task-Parallelism with OmpSs in ILUPACK's Preconditioned CG Method
  • José Ignacio Aliaga Estellés, R.M. Badia, Maria Barreda Vayà, M. Bollhöfer, Enrique Salvador Quintana Ortí. 26th International Symposium on Computer Architecture and High Performance Computing (SBAC-PAC 2014). University Pierre et Marie Curie, Paris (França). 22-10-2014. Científic. 2014. Ed. IEEE. ISBN 9781479969050.

  • Automatic detection of power bottlenecks in parallel scientific applications
  • Maria Barreda Vayà, Sandra Catalán Pallarés, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. Fourth International Conference on Energy-Aware High Performance Computing (ENA-HPC 2013). Dresden (Alemanya). 02-09-2013. Científic. 2014. ISSN 1865-2034.

  • An Integrated Framework for Power-Performance Analysis of Parallel Scientific Workloads
  • Sergio Barrachina Mir, Maria Barreda Vayà, Sandra Catalán Pallarés, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Germán Fabregat Llueca, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. The Third International Conference on Smart Grids, Green Communications and IT Energy-aware Technologies. Lisboa (Portugal). 24-03-2013. Científic. 2013. Ed. International Academy, Research and Industry Association (IARIA). ISBN 9781612082592.

  • Detección Automática de Cuellos de Botella de Potencia en Aplicaciones Científicas Paralelas
  • Maria Barreda Vayà, Sandra Catalán Pallarés, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXIV Jornadas de Paralelismo (JP2013). Madrid (Espanya). 17-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad Complutense de Madrid. ISBN 9788469583302.

  • Tools for Power-Energy Modelling and Analysis of Parallel Scientific Applicaions
  • P. Alonso, R.M. Badia, J. Labarta, Maria Barreda Vayà, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Ruyman Reyes Castro. The 41st International Conferene on Parallel Processing. Pittsburgh, Pennsylvania (Estats Units de l'Amèrica del Nord). 10-09-2012. Científic. 2012. Ed. IEEE. ISBN 9781467325080.

  • Binding Performance and Power of Dense Linear Algebra Operations
  • Maria Barreda Vayà, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí, Ruyman Reyes Castro. 2012 10th IEEE International Symposium on Parallel and Distributed Processing with Applications. Madrid (Espanya). 10-06-2012. Científic. 2012. Ed. IEEE. ISBN 9780769547015.

  • Tracing the Power and Energy Consumption of the QR Factorization on Multicores Processors
  • Maria Barreda Vayà, S. Catalán, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. 12th International Conference on Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE 2012). La Manga, Murcia (Espanya). 02-07-2012. Científic. 2012. Ed. Computational and Mathematical Methods in Science and Engineering (CMMSE). ISBN 9788461553921.

  • Un Entorno de Análisis del Consumo de Aplicaciones Paralelas
  • Maria Barreda Vayà, Manuel Francisco Dolz Zaragozá, Rafael Mayo Gual, Enrique Salvador Quintana Ortí. XXIII Jornadas de Paralelismo. Elche (Alicante) (Espanya). 19-09-2012. Científic. 2012. Ed. Universidad Miguel Hernández. ISBN 9788469544716.

  Comités de congresos


  • Maria Barreda Vayà, Sandra Catalán Pallarés, Rafael Mayo Gual. International Workshop on Theoretical Approaches to Performance Evaluation, Modeling and Simulation. Madrid (Espanya). 14-05-2017. Científic.

  • Maria Barreda Vayà, Sandra Catalán Pallarés, Rafael Mayo Gual. International Workshop on Theoretical Approaches to Performance Evaluation, Modeling and Simulation. Granada (Espanya). 14-12-2016. Científic.