UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

VICIANO ROMERO, JUAN JOSE
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • JC1106DD - (964 728562)
 • jviciano@uji.es
 • Ressenya Personal

  FORMACIÓ ACADÈMICA


             

             Diplomat en Ciències Empresarials, Universitat de València, especialitat Comptabilitat.

   

             Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de València, branca d'Empresa i especialitat Finances.

   

             Màster en Direcció Financera, Escola Superior d'Estudis Empresarials de València.

   

             Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP), Universitat de Múrcia.

   

   

  FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA


            

             Cursos d'anglés general i comercial, amb estades d'estudi en l'estranger. Titulació: B2.2 Upper Mitjança't.

   

             “Grau Mitjà” de la Junta Qualificadora de Coneiximents de Valencià.

   

             Amplis coneixements d'informàtica: Internet i correu electrònic, Ofimàtica (Word, Excel, Acces, Power Point), diversos programes de gestió comptable i financera.

   

             Cursos de formació contínua i assistència a jornades sobre aspectes comptables, fiscals, financers, de Comerç exterior i organització, impartits en el COEV, la Cambra de Comerç i per diverses entitats financeres i institucions acadèmiques.

   

             Formació diversa en matèria concursal, pericial, LOPD i prevenció del blanqueig de capitals

   

   

  ACTIVITAT PROFESSIONAL


   

           

            Economista, Assessor i Consultor d'empreses, exercint funcions d'outsourcing de la direcció financera i control de gestió, així com l'assessorament fiscal i comptable d'empreses.


             Professor Associat Laboral del Departament de Finances i Comptabilitat de la Universitat Jaume I de Castelló (des de 2005).

   

            Consultor DIAPEX i del Programa d'Implantació d'Empreses en l'Exterior  homologat per la Cambra de Comerç de Castelló.

   

            Economista Pèrit Judicial dels jutjats, Pèrit Tercer per a taxacions pericials contradictòries de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i Administrador Concursal dels Jutjats Mercantils.

   

            Expert Docent del SERVEF.

   

  EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL ANTERIOR


   

             Director financer  d'un grup d'empreses del sector de la construcció. Consultor d'empreses en assesoria local, Cap d'administració en empresa dedicada a l'exportació de cítrics, Cap de comptabilitat en empresa dedicada a la confecció i comercialització de vestimenta, Administratiu d'exportació en empresa dedicada a la comercialització de productes ceràmics, Vicepresident econòmic de AJE Castelló  (Associació de Jóvens Empresaris).

   

  UNA ALTRA EXPERIÈNCIA


   

    Professor en diversos cursos: Formació contínua per a la Banca (promoguts pel Fons Social Europeu), Nou Pla General de Comptabilitat  (formació contínua ocupacional), Tècnic de Comerç Exterior (dins dels programes de formació ocupacional desenrotllats pel Ministeri de Treball a través de l'INEM) i altres.


   


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Economia
  FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
  GA1201 - Introducció a la Comptabilitat Grau en Gestió i Administració Pública
  RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • ¿Contribuyen los cuestionarios online a mejorar el rendimiento en una evaluación sumativa? Una experiencia en el área de Contabilidad
  • Iluminada Fuertes Fuertes, Belén Gill de Albornoz Noguer, Juan Jose Viciano Romero. EDUCADE-REVISTA DE EDUCACION EN CONTABILIDAD FINANZAS Y ADMINISTRACION DE EMPRESAS. Num. 6. pp. 35-57. 2015. Científic.