UJI

Informació personal

BESER HERNÁNDEZ, JOSÉ MARIA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Comercialització i Investigació de Mercats
 • JC1025DD - (964 728550)
 • beserj@uji.es
 • Ressenya Personal

  Jose Mª Beser és Professor Associat en el Departament d'Administració d'empreses i Màrqueting de la Universitat Jaume I (Castelló) . Impartix assignatures relacionades amb el màrqueting en els Graus d'Administració d'Empreses, Economia i Finances i Comptabilitat. Una constant en la seua trajectòria com a docent ha sigut la millora de la docència, materialitzat en cursos i seminaris de perfeccionament pedagògic.

  Fora de la Universitat Jaume I és Professor Tècnic de Formació professional dins de l'especialitat "Procesos Comerciales", en l'IES El Caminàs de Castelló de la Plana.


  Horari Actual


  Horari de tutories de José Maria Beser Hernández


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 17:30 20:00 28-09-2020 03-02-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimecres 17:30 20:00 04-02-2021 31-07-2021

  El professor/a té tutories virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de José Maria Beser Hernández


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1002 - PR9 Divendres 17:00 19:00 16-10-2020 15-01-2021
  AE1002 - TE5 Divendres 17:00 19:00 02-10-2020 02-10-2020
  AE1002 - TE5 Divendres 15:00 17:00 02-10-2020 08-01-2021
  AE1002 - TU5 Divendres 15:00 17:00 15-01-2021 15-01-2021
  EC1002 - PR9 Divendres 17:00 19:00 16-10-2020 15-01-2021
  EC1002 - TE5 Divendres 17:00 19:00 02-10-2020 02-10-2020
  EC1002 - TE5 Divendres 15:00 17:00 02-10-2020 08-01-2021
  EC1002 - TU5 Divendres 15:00 17:00 15-01-2021 15-01-2021
  FC1002 - PR9 Divendres 17:00 19:00 16-10-2020 15-01-2021
  FC1002 - TE5 Divendres 15:00 17:00 02-10-2020 08-01-2021
  FC1002 - TE5 Divendres 17:00 19:00 02-10-2020 02-10-2020
  FC1002 - TU5 Divendres 15:00 17:00 15-01-2021 15-01-2021

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1018 - PR8 Divendres 17:15 19:15 19-02-2021 21-05-2021
  AE1018 - TE4 Dijous 17:15 19:15 04-02-2021 27-05-2021
  AE1018 - TE4 Divendres 15:15 17:15 05-02-2021 12-02-2021
  EC1018 - PR8 Divendres 17:15 19:15 19-02-2021 21-05-2021
  EC1018 - TE4 Dijous 17:15 19:15 04-02-2021 27-05-2021
  EC1018 - TE4 Divendres 15:15 17:15 05-02-2021 12-02-2021
  FC1018 - PR8 Divendres 17:15 19:15 19-02-2021 21-05-2021
  FC1018 - TE4 Dijous 17:15 19:15 04-02-2021 27-05-2021
  FC1018 - TE4 Divendres 15:15 17:15 05-02-2021 12-02-2021

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  AE1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Administració d'Empreses
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Economia
  EC1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Economia
  FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Finances i Comptabilitat
  SAP228 - Pràcticum (Formació Professional. Branca Administrativa) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes
  SAP229 - Treball de Final de Màster (Formació Professional. Branca Administrativa) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes