UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

BESER HERNÁNDEZ, JOSÉ MARIA
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Comercialització i Investigació de Mercats
 • JC1025DD - (964 728550)
 • beserj@uji.es
 • Ressenya Personal

  Jose Mª Beser és Professor Associat en el Departament d'Administració d'empreses i Màrqueting de la Universitat Jaume I (Castelló) . Impartix assignatures relacionades amb el màrqueting en els Graus d'Administració d'Empreses, Economia i Finances i Comptabilitat. Una constant en la seua trajectòria com a docent ha sigut la millora de la docència, materialitzat en cursos i seminaris de perfeccionament pedagògic.

  Fora de la Universitat Jaume I és Professor Tècnic de Formació professional dins de l'especialitat "Procesos Comerciales", en l'IES El Caminàs de Castelló de la Plana.


  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  AE1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Administració d'Empreses
  AE1048 - Prácticas Externas Grado en Administración de Empresas
  AE1049 - Trabajo de Final de Grado Grado en Administración de Empresas
  EC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Economia
  EC1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Economia
  FC1002 - Introducció a l'Administració d'Empreses (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
  FC1018 - Fonaments de Màrqueting Grau en Finances i Comptabilitat
  SAP229 - Treball de Final de Màster (Formació Professional. Branca Administrativa) Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes