Silvia Franch Ventura

Tècnic Mitjà d'Investigació
Àrea: Ciència dels Materials i Enginyeria Metal.lúrgica
On pots trobar-me?
UA1023SD - (964 387606)