Daniel Aparicio Perez

Daniel Aparicio Perez

Personal investigador predoctoral en formació (Projectes i altres programes)
Àrea: Economia Financera i Comptabilitat
On pots trobar-me?
JC1133DD - (964 728587)