UJI
Última modificació: 25/03/2015 | Font: COM

Informació personal

RABASSA VAQUER, CARLES ALFRED
 • Professor/a Titular d'Universitat
 • Dep. d'Història, Geografia i Art - Història Medieval
 • Representant CIT
 • Coordinador/a d'Estades en Pràctiques
 • Membre
 • Membre del grup d'investigació GREMI - Grup d’Investigació d’Estudis Medievals Interdisciplinaris
 • Membre del grup d'investigació FORVAL - Història i Dret Forals Valencians
 • HC1403DD - (964 729630)
 • rabassa@uji.es
 • ORCID: 0000-0003-4843-3609
 • Ressenya Personal

  Professor titular d’Història Medieval de la Universitat Jaume I, adscrit al departament d’Història, Geografia i Art.  Doctor en Geografia i Història (especialitat Història Medieval) per la Universitat de València amb la tesi Conjuntura econòmica i desenvolupament comercial als Ports de Morella, segles XIV-XV, dirigida pel professor Paulino Iradiel (1996). Ha estat director de la revista Millars. Espai i Història publicada pel Departament d’Història, Geografia i Art de la Universitat Jaume I. Membre fundador i secretari del Grup Europeu d’investigació històrica d'investigació Potestas “Religió, Poder i Monarquia”, constituït per investigadors de la Universität Potsdam (Alemanya) i la Universitat Jaume I. Ha participat en una dotzena de projectes d'investigació sobre comerç, manufactura, fiscalitat i món rural en l’àmbit mediterrani (particularment la Corona d’Aragó) durant la baixa edat mitjana. Actualment és vicedegà del grau en Història i Patrimoni de la Universitat Jaume I.

  Investigació

   AFEGIR UNA PUBLICACIÓ. PROVA

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  HP1521 - Història Medieval d'Europa Grau en Història i Patrimoni (Pla de 2015)
  HP1535 - Prácticas externas Grado en Historia y Patrimonio (Plan de 2015)
  HP1536 - Trabajo de Final de Grado Grado en Historia y Patrimonio (Plan de 2015)
  HP1539 - Patrimoni Medieval Cristià i Islàmic Grau en Història i Patrimoni (Pla de 2015)
  HP1545 - Documentació Medieval i Construcció del Coneixement Històric Grau en Història i Patrimoni (Pla de 2015)
  HU1521 - Història Medieval d'Europa Grau en Humanitats: Estudis Interculturals (Pla de 2015)
  HU1535 - Prácticas externas Grado en Humanidades: Estudios Interculturales (Plan de 2015)  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • Les eleccions de Mestres de Montesa durant el segle XIV
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA. Num. Tomo 95. Vol. 1. pp. 393-441. 2019. Científic.

  • Ensenyar i aprendre. La formació professional a través dels contractes d'afermament dels segles XIV i XV als Maestrat i Els Ports de Morella (Castelló)
  • Joaquín Aparici Martí, Carles Alfred Rabassa Vaquer. MILLARS. ESPAI I HISTÒRIA. Num. 46. pp. 73-113. 2019. Científic.

  • El mundo rural y el patrimonio medieval: recursos didácticos. Massata quod dicitur de les Alberedes (Castelló)
  • Joaquín Aparici Martí, Carles Alfred Rabassa Vaquer. BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA. Num. 94. pp. 339-361. 2018. Científic.

  • Més enllà de la senyoria: Mercat i impostos a la Plana de Castelló, Pau Viciano
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. HISTORIA AGRARIA. Num. 76. pp. 286-290. 2018. Científic.

  • "El rei en Jaume I i els orígens de Castelló"
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. PLAÇA MAJOR. Num. 38. pp. 9-11. 2008. Científic.

  • PRESENTACIÓ
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. MILLARS. ESPAI I HISTÒRIA. Num. XXIX. pp. 69-70. 2006. Científic.

  • La manufactura tèxtil en l'ambit rural dels Ports de Morella ( segles XIV-XV)
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. MILLARS. ESPAI I HISTÒRIA. Num. XXIX. pp. 151-173. 2006. Científic.

  • Estructura agrària de Culla, 1431-1504
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA. Num. LXXXI. pp. 485-518. 2005. Científic.

  • L'extensió del regadiu de Castelló durant la baixa edad mitjana
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA. Num. LXXV. pp. 617-649. 1999. Científic.

  • La historia medieval: continuïtats i renovacions
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. MILLARS. ESPAI I HISTÒRIA. Num. 20. pp. 71-120. 1997. Científic.

  Llibres


  • Els llibres de Consells de la vila de Castelló I (1374-1383). Vol I
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer, Elena Sánchez Almela. 2017. Edició. Científic. ISBN 9788491341383. València (Espanya). Ed. Universitat de València.

  • Imperios Sacros. Monarquías Divinas / Heilige Herrscher, Göttliche Monarchien( I Coloquio Internacional del Grupo Europeo de Investigación Histórica "Religión, Poder y Monarquía")
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. 2002. Autoria. Docent. ISBN 8480214074. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • Imperios Sacros. Monarquías Divinas / Heilige Herrscher, Göttliche Monarchien( I Coloquio Internacional del Grupo Europeo de Investigación Histórica "Religión, Poder y Monarquía")
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer, Ruth Stepper. 2002. Edició. Científic. ISBN 8480214074. Castelló de la Plana. Ed. Universitat Jaume I.

  • La ciudad y su gente: Vecindario y propiedad urbana en Castelló según los padrones de riqueza (siglos XIV-XVIII) - Tomo I
  • C. Díaz de Rábago, J. Doménech, Mª C. Joli, Carles Alfred Rabassa Vaquer. 1998. Autoria. Científic. ISBN 8492169877. Castelló. Ed. Fundación Dávalos-Fletcher.

  Capítols de llibre


  • De electione Magistri Muntesie
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. SALVE LUCRUM. Homenaje al profesor Juan José Ferrer Maestro. Valencia (Espanya). Ed. Calambur. 2021. ISBN 9788483594988. Científic.

  • Representació política i consells generals als nuclis rurals dels Ports de Morella (1350-1450)
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. El poder entra la ciutat i la regió. Lleida (Espanya). Ed. Pagès editors. 2018. ISBN 9788499759586. Científic.

  • Si res avets mester en aquesta terra els origens de l'agència datiniana de la vila de San Mateu 1393-1397
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. El País Valenciano en la Baja Edad Media. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València. 2018. ISBN 9788491342229. Científic.

  • La plana de Castelló: Escenari de creació de ciutats en el segle XIII
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. Jaume I i els seu temps. 800 anys despres. Valencia (Espanya). Ed. Universitat de València; Fundació Jaume II el Just. 2012. ISBN 9788437089294. Científic.

  • Borriol durant la baixa edat mitjana (segles XIII-XV)
  • Joaquín Aparici Martí, Carles Alfred Rabassa Vaquer. Borriol II. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217088. Científic.

  • El naiximent de la vida
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. Castilgone... a la riba del mar. Valencia. Ed. Associació Cultural Colla Rebombori. 2009. ISBN 9788469189665. Científic.

  • Jaume I i la villa de Castelló
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. El rei Jaume I. Fets, actes i paraules. Castelló-Barcelona. Ed. Fundació Germà Colón Domènech. 2008. ISBN 9788484159254. Científic.

  • El auge del comercio de la lana de els Ports-Maestrat
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. Ocho siglos de histo ria medieval. Valencia. Ed. Editorial Prensa Valenciana. 2007. ISBN 9788487502897. Científic.

  • L’Ensenyament de la història en el nou marc europeu
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. El camí a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l'UJI. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2005. ISBN 8480215348. Docent.

  • Las ordenes mendicantes y el proyecto de conversón de los musulmanes
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. Europa und die Wetlt in der Geschichte. Bochum. Ed. Verlag Dr. Dieter Winkler. 2004. ISBN 3899110242. Científic.

  • Entrades "Arxiu Municipal de Castelló" (pp. 139-140); "Cacho i Roca, Vicent del" (p. 269); "Centre d'Estudis de la Plana" (p. 326); "Centre d'Estudis del Maestrat" (pp. 326-327); "Centre d'Estudis Mun
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. Diccionari d'Historiografia Catalana. Barcelona. Ed. Enciclopèdia Catalana. 2003. ISBN 8441209073. Científic.

  • El Castelló rural: De la expansión a la crisis
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. La ciudad de Castellón de la Plana. Castelló de la Plana. Ed. Ajuntament de Castelló. 1999. ISBN 848866480X. Científic.

  Ponències a congressos


  • La introducció de la fiscalitat d'estat en la frontera septentrional valenciana: els gestors locals de les generalitatats
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. La Veu del Regne. Representació política, recursos públics i construcció de l'Estat. 600 Anys de la Generalitat Valenciana. Morella (Espanya). 21-10-2018. Científic. 2018.

  • La riqueza y el poder. Estrategias de expasión de las compañías mercantiles durante la baja edad Media
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. XIV Congrés Col·loqui Potestas: Discursos de Poder. Universitat Jaume I (Espanya). 26-10-2015. Científic. 2015.

  • El context històric de les terres del Maestrat al moment de la vinguda del papa Luna
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. I Simposio sobre Benedicto XIII, el Papa Luna; la religiosidad de Benedicto XIII y el conciliarismo. Entorno sociocultural y religioso. Peñíscola (Espanya). 26-09-2015. Científic. 2015.

  • Relaciones, intercambios y migraciones. Las zonas fronterizas entre Aragón y Valencia a través de protocols notariales de Morella
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. Bajar al reino. Relaciones sociales, económicas y comerciales entre Aragón y Valencia: siglos XIII-XIV. Zaragoza (Espanya). 07-05-2015. Científic. 2015.

  • Conflictivitat política a les comarques sptentrionals valencianes durant l'iterregne de Casp
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. El Compromiso de Caspe (1412), cambios dinásticos y Constitucionalismo en la Corona de Aragón (XIX Congreso de Historia de la Corona de Aragón). Zaragoza (Espanya). 26-06-2012. Científic. 2013. Ed. Obra Social de Ibercaja. ISBN 9788483803158.

  • Els pobles del Maestrat i Ports de Morella durant l'interregne de Casp
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. Congreso del VI Centenario de las reuniones previas al Compromiso de Caspe. Vinaròs. 23-09-2011. Científic. 2011.

  • Agricultura i irrigació. La construcció medieval del paisatge agrari a la Plana de Castelló
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. El regadiu(XII Jornades de cultura popular. L'agricultura tradicional (I)). Castelló de la Plana. 13-11-2009. Científic. 2011. Ed. Ajuntament de Castelló. ISBN 9788496983649.

  • El espacio monástico en la pugna entre el rey y la nobleza por el control del territorio
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. IX Coloquio Internacional del Grupo Europeo de Investigación Histórica Potestas - Espacios de poder / Räume der Macht,. Castelló de la Plana i Vinaròs. 08-11-2010. Científic. 2010.

  • Resticciones en el acceso al poder y proceso de oligarquización en la ciudades medievales
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. VIII Coloquio Internacional POTESTAS: "La transmisión del poder. Cambios y transiciones". Castelló. 02-11-2009. Científic. 2009.

  • Crónicas y registros al servicio de la monarquía: la custodia de la memoria en el siglo XIII
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. VII Coloquio Internacional del Grupo Europeo de Investigación Histórica Potestas - Escritura e imagen al servicio del poder. Castelló de la Plana i Vinaròs. 27-10-2008. Científic. 2008.

  • Les noves fundacions monástiques: l'exemple de Benifassà
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. Simposi l'Esglesia en temps de Jaume I. Lleida. 16-09-2008. Científic. 2008.

  • Comerç Mediterrani i Mercaders Locals. Una perspectiva de les comarques septentrionals valencianes (segles XV)
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. I Congreso Internacional:"EUROPA: HISOTRIA, IMAGEN Y MITO". CAstelló. 23-10-2006. Científic. 2008. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216531.

  • El derecho de conquista y las justificaciones de la guerra en la Edad Media
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. Génesis y Legitimación del Pôder: del Mundo Antiguo al Moderno. Castelló y Vinaròs. 29-10-2007. Científic. 2007.

  • Comercio mediterráneo y linajes mercantiles durante la Baja Edad Media
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. I Congreso Internacional y V Coloquio del Grupo Europeo de Investigación Histórica "Potestas". Europa: Historia, Imagen y Mito. Castellón y Vinaroz. 23-10-2006. Científic. 2006.

  • L'ensenyament de la Història en el nou marc europeu
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. El camí cap a la convergència educativa a Europa: una oportunitat per a la millora educativa en l’UJI. Actes de la IV Jornada de millora educativa i III Jornada d’harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castelló de la Plana (Espanya). 24-10-2003. Docent. 2005. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480215348.

  • Funciones econòmiques del port de Peñíscola durant la baixa edat mitjana
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. XVIII Congrés Internacional de la Corona D'Aragó. València. 09-09-2004. Científic. 2005. Ed. Universitat de València. ISBN 8437063035.

  • Restauraciones, herencias y rupturas con el pasado: la inauguración de un tiempo nuevo tras la conquista cristiana en el País Valenciano
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. IV Coloquio Internacional del Grupo Europeo de Investigación Histórica "POTESTAS": Memoria y Olvido de la Historia.. Castellon y Vinaroz. 08-11-2004. Científic. 2004.

  • L'ensenyament de la Història en el nou marc europeu
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. I Jornades: el procés d'harmonització europea en la titulació d'Humanitats de la UJI. Castelló de la Plana. 24-10-2003. Científic. 2003.

  • Sobre fundamentalismos y Edad Media. Un marco conceptual
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. Fundamentalismo político y religioso: de la antigüedad a la Edad Moderna. Vinaróz, Castellón (Espanya). 11-11-2002. Científic. 2003. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214457.

  • Iglesia y Monarquia en la expansión cristiana del siglo XIII: La actitud frente al Islam en la creación del Reino de Valencia
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. Imperios sacros, monarquías divinas: I Coloquio Internacional del Grupo Europeo de Investigación Histórica "Religión, Poder y Monarquía". Vinaròs,Castelló. 19-11-2001. Científic. 2002. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 8480214074.

  Participació en programes de doctorat extern


  • Dottorato di Storia Medievale
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. Carles Alfred Rabassa Vaquer. 16-06-2008.Bologna-Paleografia e Medievistica.

  Conferències invitades en altres centres d'investigació


  • Conquista y colonización del reino de Valencia, Siglo XIII
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. Instituto de Historia Antigua y Medieval, Universidad de Buenos Aires. 12-11-2014.

  • Corresponsals i factors de les companyies mercantils italianes en el marc local: relacions económiques i entramat humá
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. Universitat de València-Seminari d´estudis Medievals (Espanya). 11-11-2013.

  • La consolidació del poder dels mercaders durant el darrer quart del segle XIV. Repercusions polítiques i socials als pobles del Maestrat i els Ports de Morella
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. Universitat de Lleida. 11-11-2009.

  • Il regno de Valencia nel sec. XIII: conquista, colonizzazione e rapporti con i musulmani
  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. Università degli Studi di Palermo. 24-04-2007.

  Comités de congresos


  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. IX Coloquio Internacional del Grupo Europeo de Investigación Histórica Potestas - Espacios de poder / Räume der Macht. Vinaroz. 08-11-2010. Científic.

  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. VIII Coloquio Internacional POTESTAS: "La transmisión del poder. Cambios y transiciones". Castellón y Vinaroz. 02-11-2009. Científic.

  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. VII Coloquio Internacional del Grupo Europeo de Investigación Histórica Potestas - Escritura e imagen al servicio del poder. Castelló de la Plana i Vinaròs. 27-10-2008. Científic.

  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. La corona d'Aragó a l'època de Jaume I. Fundació Germà Colón Domènech. 16-04-2008. Científic.

  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. Génesis y Legitimación del Poder: del Mundo Antiguo al Moderno. Castelló-Vinaròs. 29-10-2007. Científic.

  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. I Congreso Internacional y V Coloquio del Grupo Europeo de Investigación Histórica /Potestas/: “Europa: Historia, Imagen y Mito. Castellón y Vinaroz. 23-10-2006. Científic.

  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. VIIIè Congrés d'Història i Filologia de la Plana. Nules. 26-11-2004. Científic.

  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. IV Coloquio Internacional del Grupo Europeo de Investigación Histórica "POTESTAS": Memoria y Olvido de la Historia / IV. Internationales Kolloquium der Europäischen Forschungsgruppe "POTESTAS": Erinne. Castelló de la Plana – Vinaròs. 08-11-2004. Científic.

  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. III Coloquio Internacional del Grupo Europeo de Investigación Histórica Religión, Poder y Monarquía: "Ceremoniales, Ritos y Representación del Poder. Castelló de la Plana, Vinarós. 10-11-2003. Científic.

  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. I Jornades: el procés d'harmonització europea en la titulació d'Humanitats de la UJI. Castelló de la Plana. 24-10-2003. Científic.

  • Víctor Manuel Mínguez Cornelles, Carles Alfred Rabassa Vaquer, Juan José Ferrer Maestro. II Coloquio Internacional del grupo europeo de investigación histórica "Religión, Poder y Monarquía": Fundamentalismo político y religioso: De la Antigüedad a la Edad Moderna. Castelló de la Plana i Vinarós. 11-11-2002. Científic.

  • Carles Alfred Rabassa Vaquer, Juan José Ferrer Maestro. Primer Coloquio del Grupo hispano-alemán de Investigación histórica Religión, Poder y Monarquía: "Del mundo clásico al mundo moderno". Castelló de la Plana - Vinaròs. 19-11-2001. Científic.

  • María Luisa Burguera Nadal, María Dolores Burdeus Pérez, Joan Manuel Verdegal Cerezo, Carles Alfred Rabassa Vaquer, Arcadio García Sanz, Vicent García Edo. Congreso Internacional Las Órdenes Militares: Realidad e Imaginario. Universitat Jaume I. 25-11-1998. Científic.

  Referee de publicacions periòdiques


  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. 2021 ARAGÓN EN LA EDAD MEDIA.

  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. 2020 POTESTAS.

  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. 2019 REVISTA DE HUMANIDADES.

  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. 2018 POTESTAS.

  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. 2017 POTESTAS.

  • Carles Alfred Rabassa Vaquer. 2013 SAITABI.

  Comité revistes científiques


  • Consejo de Redacción
  • Juan José Ferrer Maestro, Víctor Manuel Mínguez Cornelles, Carles Alfred Rabassa Vaquer. POTESTAS. 2017. Comité editorial-Consell redacció. ISSN 1888-9867.

  • Consell de redacció
  • Juan Manuel Marín Torres, Manuel Chust Calero, María del Carmen Corona Marzol, Juan José Ferrer Maestro, Víctor Manuel Mínguez Cornelles, Francisco Javier Soriano Martí, Enrique Montón Chiva, Carles Alfred Rabassa Vaquer. MILLARS. ESPAI I HISTÒRIA. 2017. Comité editorial-Consell redacció. ISSN 1132-9823.