UJI

Informació personal

GIMENO NAVARRO, MIGUEL ÁNGEL
 • Professor/a Contractat/da Doctor/a
 • Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting - Organització d'Empreses
 • Coordinador/a per al seguiment de la qualitat de grau
 • Vocal
 • Coordinador/a de Màsters Oficials de Postgrau
 • Membre del grup d'investigació GLOBCONS - Consciència Global i Organitzacions Atentes / IIDL
 • Membre de l'institut d'investigació INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
 • JC1011DD - (964 728540)
 • ngimeno@uji.es
 • Ressenya Personal

  La meua formació acadèmica abarca tres branques generalistes: la Psicologia, la Salut Laboral, i l'Organització d'Empreses. La primera la vaig encetar al 1989; la segona al 1997; i la tercera al 2008. Darrere d'aquestes tres es troba el meu interés per l'esser humà i el seu sistema social.

  Durant gairebé 10 anys –de 1999 a 2008- vaig compaginar la docència universitària –en la UJI i en la UNED – amb l'activitat professional en l'àmbit de la qualitat de vida, la salut i la seguretat laboral.

  L'any 2008 vaig entrar a formar part del Departament d'Administració d'empreses i Màrqueting, en la UJI, on sóc professor contractat doctor. També sóc professor-tutor en la UNED.

  Forme part de l'equip de recerca GlobCons (Consciència Global). Les meves línies de recerca giren al voltant de la salut en les organitzacions, la creativitat, el treball en equip, i la consciència global.

  He sigut actor, director i co-autor de diferents obres teatrals, al món amateur.


  Horari Actual


  Consultar Tutories
  Consultar Horari Docència

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1028 - Direcció de Recursos Humans Grau en Administració d'Empreses
  AE1042 - Dinamització de Recursos Humans Grau en Administració d'Empreses
  DA0228 - Direcció de Recursos Humans Doble Grau en Administració d'Empreses i Dret
  RL0904 - Organització d'Empreses (Empresa) Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
  SAX001 - El Factor Humà: Les Persones, els Equips i la Comunitat Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària
  SAX003 - Habilitats Bàsiques Metodològiques (1): Tècniques d'Avaluació/Planificació de la Intervenció i de la Motivació Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària
  SAX012 - Metodologia de la Investigació i Lectura Crítica Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària
  SAX013 - Treball de Final de Màster (Orientació Professional) Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària
  SAX014 - Treball de Final de Màster (Orientació Investigadora) Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària
  SRO006 - Direcció de Recursos Humans i Comportament Organitzatiu / Human Resource Management and Organizational Behaviour Màster Universitari en Direcció d'Empreses / Master in Management
  SRP512 - Desenvolupament Social i Humà (E-Learning) Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament (Pla de 2015) (A distància)

  Publicacions


  Publicacions periòdiques amb comitè de selecció


  • El cambiante mundo de las organizaciones. Hacia una organización saludable
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Ana Isabel Marqués Marzal. REVISTA INTERNACIONAL DE ORGANIZACIONES. Num. 10. pp. 41-63. 2013. Científic.

  • Impacto de la Violencia Laboral en la Construcción de Organizaciones Saludables. Estudio Comparativo de la Calidad Productiva y del Potencia Humano Entre las Regiones de Euskadi y Comunicad Valenciana
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Ana Isabel Marqués Marzal, Antonio Grandío Botella. INVESTIGACION EN CIENCIA REGIONAL. Num. 1. Vol. 3 . pp. 27-43. 2012. Científic.

  • Prácticas organizativas saludables frente a la violencia en el trabajo. Estudio de su incidencia
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Ana Isabel Marqués Marzal. CONTABILIDAD Y NEGOCIOS. Num. 13. Vol. 7 . pp. 43-58. 2012. Científic.

  • Aceptación de sistemas operativos de producción cuando la conducta de uso es inevitable
  • Daniel Pinazo Calatayud, Sonia Agut Nieto, Miguel Ángel Gimeno Navarro. REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL. Num. 17. Vol. 1 . pp. 19-34. 2002. Científic.

  • Identificación del rol directivo y su influencia en el rendimiento auto-percibido
  • Virginia Elena Carrero Planes, Daniel Pinazo Calatayud, Miguel Ángel Gimeno Navarro. PSICOTHEMA. Num. 14,2. pp. 191-198. 2002. Científic.

  • Online chat rooms: virtual spaces of interaction for socially oriented people
  • Rosa Ana Peris Pichastor, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Daniel Pinazo Calatayud, Generós Ortet Fabregat, Virginia Elena Carrero Planes, M. Sanchiz, Manuel Ignacio Ibáñez Ribes. CYBERPSYCHOLOGY & BEHAVIOR . Num. 1. Vol. 5 . pp. 43-51. 2002. Científic.

  • El cartel en la comunicación interna para la calidad
  • Daniel Pinazo Calatayud, M. J. Gámez, Miguel Ángel Gimeno Navarro. CEFGESTION. REVISTA DE ACTUALIZACIÓN EMPRESARIAL. Num. 26. pp. 45-56. 2000. Científic.

  • El significado del trabajo y la innovación tecnológica: aportaciones metodologicas
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, María Luisa Salanova Soria. REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL. Num. 13.3. pp. 445-452. 1998. Científic.

  Llibres


  • Protocolos sobre acoso laboral - Procedimiento de solución autónoma de los conflictos de violencia laboral
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Ana Mejías García, Enrique José Carbonell Vayá. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9788498765069. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch.

  • II Encuesta de condiciones de trabajo en la Comunidad Valenciana
  • Jose Mª Sempere Aleixandre, Heriberto Hernandez Gonzalez, Valentín Esteban Buedo, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Isabel Mut Torres, Tatiana Sapena Escriva, Francisco Javier Soria Quiles. 2009. Autoria. Científic. ISBN 9788469196083. Valencia. Ed. Fundación de la Comunidad Valenciana para la Prevención de Riesgos Laborales.

  • Evaluación de las Organizaciones Saludables. Una Propuesta Metodológica
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Daniel Pinazo Calatayud, T.García, A.García. 2008. Autoria. Científic. ISBN 9788495295101. Valencia. Ed. Diseñarte-Goaprint.

  • El acoso laboral, antes llamado mobbing - Un enfoque integrador de los aspectos pericial, psicológico, preventivo y jurídico
  • Enrique José Carbonell Vayá, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Ana Mejías García. 2008. Autoria. Científic. ISBN 9788498760439. Valencia. Ed. Tirant Lo Blanch.

  • Guía para el Técnico Intermedio en Pevención de Riesgo Laborales
  • Nestor Martí Felis, Oscar Mesas Caballero, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Juan Francisco Richarte Moya. 2002. Autoria. Docent. ISBN 8495409321. Barcelona. Ed. Fenema Editores.

  Capítols de llibre


  • Herramientas frente a la violencia: procedimiento preventivo en el marco de organizaciones saludables
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro. Acoso moral, sexual y por razón de sexo en el trabajo: un tratamiento integral. Albacete (Espanya). Ed. Bomarzo. 2012. ISBN 9788415000792. Científic.

  • Utilitzant la impressió que causem als demés mitjançant una autopresentació hipermedia en un entorn virtual de e-learning
  • Rosa Ana Peris Pichastor, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Sonia Agut Nieto, Daniel Pinazo Calatayud, Antonio Grandío Botella. Mejora e innovación educativa en el Espacio Europeo de Educación Superior. Castellón. Ed. Universitat Jaume I. 2009. ISBN 9788480217248. Docent.

  • Manejo de las Dimensiones del Self y Motivación Intrínseca a Través de una Autopresentación Hipermedia
  • Rosa Ana Peris Pichastor, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Sonia Agut Nieto, Daniel Pinazo Calatayud, Antonio Grandío Botella. Psicología Social: Un Encuentro de Perspectivas. Cádiz. Ed. Asociación de Profesionales de Psicología Social. 2007. ISBN 9788460806165. Científic.

  • Desenvolupament d’estratègies de comunicació i formació en programes d’entrenament en habilitats socials: una experiència de transferència curricular
  • Daniel Pinazo Calatayud, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Rosa Ana Peris Pichastor, Virginia Elena Carrero Planes. Qualitat educativa i millora docent a l'Espai Europeu d'Educació Superior. Castelló. Ed. Universitat Jaume I. 2006. ISBN 9788480216234. Docent.

  • Entornos virtuales de aprendizaje: El papel del valor del entorno virtual y la auto-eficacia en los resultados de los estudiantes
  • Rosa Ana Peris Pichastor, Sonia Agut Nieto, Miguel Ángel Gimeno Navarro. Current Developments in Technology-Assisted Education (2006). -. Ed. Formatex. 2006. ISBN 846902471X. Científic.

  • Teorías implícitas: ¿qué son las ONG para la gente de la calle?
  • Grisela Soto, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Rosa Ana Peris Pichastor, Teodora Lungu. Psicología Social y Problemas Sociales Vol. V. Madrid. Ed. Biblioteca Nueva. 2005. ISBN 8497424549. Científic.

  • Intención de cambiar de organización: efectos sobre la conducta proactiva en la organización
  • Daniel Pinazo Calatayud, Miguel Ángel Gimeno Navarro. Psicología Social y Problemas Sociales Vol. IV. Madrid. Ed. Biblioteca Nueva. 2005. ISBN 8497424530. Científic.

  • Actitudes hacia las tecnologías asistidas por ordenadores: un estudio comparativo en función del sexo.
  • Sonia Agut Nieto, Daniel Pinazo Calatayud, Miguel Ángel Gimeno Navarro. Psicología del trabajo, de las organizaciones y de los recursos humanos. Nuevas aproximaciones. Madrid. Ed. Biblioteca Nueva. 2000. ISBN 8470308335. Científic.

  Ponències a congressos


  • Hacia el desarrollo integral de personas a través de la salud en la organización
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Ana Isabel Marqués Marzal. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic. 2014.

  • Configurando organizaciones saludables desde el sharismo: Un reto para el desarrollo sostenible
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Ana Isabel Marqués Marzal. XXIII Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2013). Málaga (Espanya). 15-09-2013. Científic. 2013. Ed. Universidad de Málaga. ISBN 9788461656547.

  • La emergencia del patrón de salud en el cambiante mundo de las organizaciones
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Daniel Pinazo Calatayud, Ana Isabel Marqués Marzal. El cambiante mundo de las organizaciones. Teoría, metodología e investigación (IV Jornadas de profesores de sociología y de las organizaciones). Castelló (Espanya). 08-06-2012. Científic. 2013. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480219679.

  • Building healthy environments of work: towards the personal growth in the workplace
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro. EAWOP conference. Liège (56). 25-05-2011. Científic. 2011.

  • Hacia la construcción de organizaciones saludables
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Ana Isabel Marqués Marzal. XXI Congreso Barcelona - CREATIVIDAD. EL FUTURO DE LA EMPRESA. Barcelona (Espanya). 04-09-2011. Científic. 2011. Ed. Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE). ISBN 9788461535316.

  • La intermediación como estrategia integradora en la mejora de la salud laboral: Un análisis preliminar
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Ana Isabel Marqués Marzal, Antonio Grandío Botella. VII Congreso Iberoamericano de Psicología. Oviedo. 20-07-2010. Científic. 2010.

  • Riesgos psicosociales y recursos humanos: ¿Dos problemas, dos soluciones?
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro. VIII International Conference on Occupational Risk Prevention. Valencia. 05-05-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Politècnica de Catalunya. ISBN 9788493425685.

  • Impacto diferencial del daño laboral en la conducta de seguridad del trabajo
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro. VIII International Conference on Occupational Risk Prevention. Valencia. 05-05-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Politècnica de Catalunya. ISBN 9788493425685.

  • Estrategias de integración efectivas en el ámbito de la prevención
  • Ana Isabel Marqués Marzal, Antonio Grandío Botella, Miguel Ángel Gimeno Navarro. VIII International Conference on Occupational Risk Prevention. Valencia. 05-05-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Politècnica de Catalunya. ISBN 9788493425685.

  • Actuaciones frente a los conflictos de acoso y violencia laboral: procedimientos de solución
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro. VIII International Conference on Occupational Risk Prevention. Valencia. 05-05-2010. Científic. 2010. Ed. Universitat Politècnica de Catalunya. ISBN 9788493425685.

  • Percepción psicosocial de la responsabilidad social en materia de salud en Castellón
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro. VI Congreso Internacional de Prevención de riesgos laborales. A Coruña. 14-05-2008. Científic. 2008. Ed. International Conference on Occupational Risk Prevention (ORP). ISBN 8493425656.

  • Clima X: Estrategias innovadoras de participación y creación de cultura preventiva
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Ana Isabel Alvarez Antón, Juan Manuel Coso Cana. ORP´2008 - VI Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales. A Coruña. 14-05-2008. Científic. 2008. Ed. International Conference on Occupational Risk Prevention (ORP). ISBN 8493425656.

  • Hypermedia self-presenting: learning through the impression management process
  • Rosa Ana Peris Pichastor, Sonia Agut Nieto, Daniel Pinazo Calatayud, Antonio Grandío Botella, Miguel Ángel Gimeno Navarro. International technology education and development conference. Valencia. 07-03-2007. Científic. 2007. Ed. International Academy of Technology, Education and Development (IATED). ISBN 9788461145171.

  • Emerging patterns within "blended learning strategies" in education
  • Antonio Grandío Botella, Daniel Pinazo Calatayud, Miguel Ángel Gimeno Navarro. 26th International Congress of Ap Psychology. Athens (Grècia). 16-07-2006. Científic. 2006.

  • Las Empresas de Telépolis
  • Rosa Ana Peris Pichastor, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Sonia Agut Nieto, Daniel Pinazo Calatayud. VI Congreso Internacional Virtual de Educación. Virtual. 06-02-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat de les Illes Balears; Govern de les Illes Balears. ISBN 8476329784.

  • Desarrollo de estrategias de comunicación y formación en programas de entrenamiento en habilidades sociales: una experiencia de transferencia curricular
  • Rosa Ana Peris Pichastor, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Daniel Pinazo Calatayud, Virginia Elena Carrero Planes. Actes de la VI Jornada de millora educativa i V Jornada d'harmonització europea de la Universitat Jaume I. Castellón. 08-05-2006. Científic. 2006. Ed. Universitat Jaume I. ISBN 9788480216234.

  • Intención de cambiar de organización: Efectos sobre la conducta proactiva en la organización
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Daniel Pinazo Calatayud. IX Congreso de Psicoloxia Social. A Coruña. 20-09-2005. Científic. 2005.

  • Teorías implícitas:¿Qué son las ONG para la gente de la calle?
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Rosa Ana Peris Pichastor, Grisela Soto, Teodora Lungo. IX Congreso de Psicoloxia Social. A Coruña. 20-09-2005. Científic. 2005.

  • Relaciones sociolaborales y seguridad y salud laboral
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro. II Congrso Salud Laboral. Valencia. 20-05-2004. Científic. 2004.

  • La cultura Internet en la microempresa: un proceso motivacional de aculturación
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Rosa Ana Peris Pichastor, Josefina Lacueva Lacueva. 8º Congreso Nacional de Psicología Social. Málaga (Espanya). 09-04-2003. Científic. 2003. ISSN 1697-0489.

  • Actitudes hacias las tecnologías asistidas por ordenadores: un estudio comparativo en función del sexo
  • Sonia Agut, Daniel Pinazo, Miguel Ángel Gimeno Navarro. VII Congreso Nacional de Psicología Social. Oviedo. 29-09-2000. Científic. 2000.

  • Las Ciberrelaciones: acercamiento psicosocial a l@s internautas
  • Rosa Ana Peris Pichastor, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Virginia Elena Carrero Planes, M Sanchiz. La mirada psicosociológica: Grupos, procesos, lenguajes y culturas. Madrid. 01-01-2000. Científic. 2000. Ed. Biblioteca Nueva. ISBN 8470308319.

  • Radical innovations as an organization's opportunity for learning
  • Virginia Elena Carrero Planes, Daniel Pinazo Calatayud, Miguel Ángel Gimeno Navarro, María Luisa Salanova Soria. 9th European Congress on Work and Organizational Psychology. Espoo, Helsinki (Finlàndia). 12-05-1999. Científic. 1999. Ed. Ministry of Labour and Academy of Finland. ISBN 9518022895.

  • Relaciones entre ética protestante en el trabajo y bienestar psicológico en un contexto innovación tecnológica
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro. IV Congreso Nacional de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Valladolid. 06-06-1998. Científic. 1998.

  • Influencia de los valores y creencias en la autopercepción de los estilos de liderazgo
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro. IV Congreso Nacional de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Valladolid. 03-06-1998. Científic. 1998.

  • Validación de un instrumento de medición de las actitudes hacia la formación
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro. IV Congreso Nacional de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Valladolid. 03-06-1998. Científic. 1998.

  • Nacional de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro. IV Congreso Nacional de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Valladolid. 03-06-1998. Científic. 1998.

  • Significado del trabajo y valores laborales en un contexto de innovación tecnológica: estudio de caso
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro. IV Congreso Nacional de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. San Sebastián. 29-09-1997. Científic. 1997.

  • La influencia de la innovación tecnológica sobre el significado del trabajo en trabajadores del sector cerámico
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro. Primeres Jornades per la Foment de la Investigació en Ciències Humanes i Socials. Castelló de la Plana. 22-04-1996. Científic. 1996. ISSN 1139-5486.

  Comités de congresos


  • Francesc Xavier Molina Morales, Juan Carlos Bou Llusar, Marta Estrada Guillén, Vicente Aragó Manzana, María Consuelo Pucheta Martínez, Inmaculada Beltrán Martín, Diego Monferrer Tirado, Andreu Blesa Pérez, Luis Jose Callarisa Fiol, Víctor del Corte Lora, Ricardo Chiva Gómez, Montserrat Boronat Navarro, Ana Belén Escrig Tena, Juan Carlos Fandos Roig, María Luisa Flor Peris, Beatriz Forés Julián, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Antonio Grandío Botella, Jacob Guinot Reinders, Manuel Illueca Muñoz, Rafael Lapiedra Alcamí, Jaume Llorens Monzonís, Francisco Fermín Mallén Broch, Ana Isabel Marqués Marzal, Juan Carlos Matallín Sáez, Sandra Miralles Armenteros, Miguel Angel Moliner Tena, María José Oltra Mestre, Alba Puig Denia, María Ripollés Meliá, Vicente Roca Puig, Rosa María Rodríguez Artola, Alma María Rodríguez Sánchez, Javier Sánchez García, María de las Mercedes Segarra Ciprés, Sandra Tena Monferrer, Vicente Tortosa Edo, Teresa María Vallet Bellmunt. XXIV Congreso Nacional de la Asociación Científica de Economía y Dirección de la Empresa (ACEDE 2014). Universitat Jaume I, Castelló (Espanya). 07-09-2014. Científic.

  • Miguel Ángel Gimeno Navarro. I Congreso Internacional Online de Psicología Aplicada (CIOPA). Granada. 11-11-2001. Científic.

  Apunts docents


  • Condiciones de trabajo y riesgos psicosociales relacionados con las adicciones: Prevalencias de consumo y acciones preventivas en el entorno laboral
  • Cristóbal Molina Navarrete, Margarita Miñarro Yanini, María Dolores Escarabajal Arrieta, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Estefanía González Cobaleda. 2016. Ref. M-22234-2016. UGT.

  • Guía de buenas prácticas empresariales en gestión de estrés laboral
  • María Dolores Vallellano Pérez, Miguel Ángel Gimeno Navarro, Susana Rubio Valdehita, Eva Díaz Ramiro, Inmaculada López Núñez, Diego Climent Gas. 2016. Ref. M-39655-2016. UGT.

  • Guía de análisis multisectorial sobre la incidencia de los riesgos psicosociales en los trabajadores
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Ana Isabel Marqués Marzal, Diego Climent Gas. 2016. Ref. M-41017-2016. UGT.

  • Prevención de Riesgos Psicosociales en Trabajadores del Sector Centros de Reforma Juvenil y Protección de Menores
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Ana Isabel Marqués Marzal, Diego Climent Gas. 2014. Ref. M-36129-2014. UGT.

  • Guía Prevención de Riesgos Psicosociales en el Sector Elevadores Mecánicos y Ascensores
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro, Ana Isabel Marqués Marzal, Diego Climent Gas. 2014. Ref. M-36130-2014. UGT.

  • Guía Prevención de Riesgos Psicosociales Estrés en Agencia de Viajes
  • Miguel Ángel Gimeno Navarro. 2013. Ref. M-31038-2013. UGT.