Última modificació: 06/04/2016 | Font: Departament de Finances i Comptabilitat

Informació personal

VICIANO ROMERO, JUAN JOSE
 • Professor/a Associat/da Laboral
 • Dep. de Finances i Comptabilitat - Economia Financera i Comptabilitat
 • JC1106DD - (964 728562)
 • jviciano@uji.es
 • Ressenya Personal

  FORMACIÓ ACADÈMICA


             

             Diplomat en Ciències Empresarials, Universitat de València, especialitat Comptabilitat.

   

             Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials, Universitat de València, branca d'Empresa i especialitat Finances.

   

             Màster en Direcció Financera, Escola Superior d'Estudis Empresarials de València.

   

             Certificat d'Aptitud Pedagògica (CAP), Universitat de Múrcia.

   

   

  FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA


            

             Cursos d'anglés general i comercial, amb estades d'estudi en l'estranger. Titulació: B2.2 Upper Mitjança't.

   

             “Grau Mitjà” de la Junta Qualificadora de Coneiximents de Valencià.

   

             Amplis coneixements d'informàtica: Internet i correu electrònic, Ofimàtica (Word, Excel, Acces, Power Point), diversos programes de gestió comptable i financera.

   

             Cursos de formació contínua i assistència a jornades sobre aspectes comptables, fiscals, financers, de Comerç exterior i organització, impartits en el COEV, la Cambra de Comerç i per diverses entitats financeres i institucions acadèmiques.

   

             Formació diversa en matèria concursal, pericial, LOPD i prevenció del blanqueig de capitals

   

   

  ACTIVITAT PROFESSIONAL


   

           

            Economista, Assessor i Consultor d'empreses, exercint funcions d'outsourcing de la direcció financera i control de gestió, així com l'assessorament fiscal i comptable d'empreses.


             Professor Associat Laboral del Departament de Finances i Comptabilitat de la Universitat Jaume I de Castelló (des de 2005).

   

            Consultor DIAPEX i del Programa d'Implantació d'Empreses en l'Exterior  homologat per la Cambra de Comerç de Castelló.

   

            Economista Pèrit Judicial dels jutjats, Pèrit Tercer per a taxacions pericials contradictòries de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació i Administrador Concursal dels Jutjats Mercantils.

   

            Expert Docent del SERVEF.

   

  EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL ANTERIOR


   

             Director financer  d'un grup d'empreses del sector de la construcció. Consultor d'empreses en assesoria local, Cap d'administració en empresa dedicada a l'exportació de cítrics, Cap de comptabilitat en empresa dedicada a la confecció i comercialització de vestimenta, Administratiu d'exportació en empresa dedicada a la comercialització de productes ceràmics, Vicepresident econòmic de AJE Castelló  (Associació de Jóvens Empresaris).

   

  UNA ALTRA EXPERIÈNCIA


   

    Professor en diversos cursos: Formació contínua per a la Banca (promoguts pel Fons Social Europeu), Nou Pla General de Comptabilitat  (formació contínua ocupacional), Tècnic de Comerç Exterior (dins dels programes de formació ocupacional desenrotllats pel Ministeri de Treball a través de l'INEM) i altres.


   

  Horari Actual



  Horari de tutories de Juan Jose Viciano Romero


  Primer semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:00 12:30 11-09-2017 24-01-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el primer semestre


  Segon semestre


  Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  Dimarts 11:00 12:30 25-01-2018 31-07-2018

  El professor/a té tutoríes virtuals en el segon semestre


  Horari de docència de Juan Jose Viciano Romero


  Primer semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final
  AE1001 - PR8 Dilluns 11:00 13:00 11-09-2017 18-12-2017
  EC1001 - PR8 Dilluns 11:00 13:00 11-09-2017 18-12-2017
  FC1001 - PR8 Dilluns 11:00 13:00 11-09-2017 18-12-2017
  RL0901 - PR1 Dilluns 09:00 11:00 20-11-2017 18-12-2017
  RL0901 - PR1 Dimarts 09:00 11:00 14-11-2017 12-12-2017
  RL0901 - TE1 Dilluns 09:00 11:00 11-09-2017 13-11-2017
  RL0901 - TE1 Dimarts 09:00 11:00 12-09-2017 07-11-2017
  RL0901 - TU1 Dimarts 09:00 10:00 19-12-2017 19-12-2017

  Segon semestre


  Assignatura Dia Hora Inicial Hora Final Data Inicial Data Final

  Assignatures amb docència


  Assignatures Titulació
  AE1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Administració d'Empreses
  EC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Economia
  FC1001 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Finances i Comptabilitat
  RL0901 - Introducció a la Comptabilitat (Empresa) Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

  Publicacions


  Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
  Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16