Espais cedits

Els departaments, centres, instituts, grups de recerca i altres entitats vinculades poden sol·licitar un espai cedit als servidors centrals de l'UJI per a albergar les seues pàgines web.

Filezilla per a connexió via FTP

Aplicació disponible en diferents plataformes i sistemes operatius per a connectar-se a qualsevol servidor FTP per tal de transferir fitxers.