Glossari de termes TI

Glossari de termes clau

Document que recopila, per ordre alfabètic, les definicions de les paraules i termes clau que apareixen en els manuals d'usuari de les diverses aplicacions.