Gestors de contrasenyes

14/03/2022 | Test
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els gestors de contrasenyes són aplicacions que serveixen per emmagatzemar totes les credencials (usuaris, contrasenyes i llocs web d’accés) en una base de dades xifrada mitjançant una contrasenya mestra. En els següents recursos podeu ampliar la informació: