Arquitectura de navegació del nou disseny

28/01/2022 |
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Característiques generals

Una arquitectura clara i senzilla és clau per a aconseguir una bona navegació. La nova pàgina web de l’UJI vol projectar una nova filosofia, un nou canvi d’imatge i de contingut. És un nou disseny pensat per a facilitar la relació amb la persona usuària. Per tant, l’estructura de la informació, el contingut i el llenguatge s’han d’ajustar a la persona a la qual us adreceu. Es tracta d’un canvi de plantejament, on qui rep la informació és el punt de partida per a estructurar la informació. El web es converteix en un canal de comunicació actiu, on l’usuari o l'usuària troba la informació que busca i, per tant, vosaltres com a editors de contingut heu de proporcionar aquesta informació de la manera més fàcil i atractiva possible. 

En plena era digital, on la cultura visual adquireix cada vegada més importància, la part gràfica i visual pren més protagonisme en aquest nou disseny. Tots aquests elements s’han de tindre en compte per tal que la comunicació siga efectiva. 

El web corporatiu i totes les pàgines web en línia, han de tindre un disseny intuïtiu, fàcil de navegar i que no done peu al fet que els usuaris o usuàries es perden per les diferents pàgines. És molt important que cadascuna de les pàgines complisca molt bé la funció o objectius per als quals ha sigut creada i que continga la informació que el públic usuari busca. 

És convenient que aprofiteu aquest nou canvi d’enfocament del nou web de l’UJI per a fer una revisió de continguts i estructura que, de segur, beneficiarà a tots.

Menú de navegació

Amb el nou disseny la navegació passa de tindre una estructura horitzontal a una de vertical, de manera que un dels canvis més importants respecte de l’antic disseny és l’eliminació del menú lateral. En moltes ocasions, aquest s’utilitzava de forma incorrecta per a incorporar continguts de la pàgina. Actualment, aquest menú s’ha traslladat a la part de sota de la pàgina per a facilitar la navegació pel servei o unitat on es trobe l’usuari, però no pels continguts que es mostren en la mateixa pàgina web on estiga l'usuari. És convenient que reviseu els menús de les pàgines antigues i si incorporen contingut, el convertiu utilitzant les noves plantilles en grans blocs de nodes, de manera que l’estructura siga molt més fàcil i àgil.

Fil d'Ariadna

Tingueu en compte que el portal web permet configurar i incloure el fil d’Ariadna. És el sistema d’enllaços que facilita la navegació per les diferents pàgines web de l’estructura de nodes, indicant la ubicació actual. D’aquesta manera, en la part superior de la pàgina es pot indicar el camí de nodes fins a arribar a la pàgina on es trobe l’usuari i, així, poder tornar a la portada de la pàgina de la unitat o servei corresponent de forma fàcil i ràpida. Podeu consultar Com configurar el camí de navegació en el manual de Portal (UPO).