Préstec d' equips

06/09/2022 | Biblioteca
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Horari de la Biblioteca

 • De dilluns a divendres: de 08:00 a 22:00 h
 • Dissabtes: de 09:00 a 14:00 h

 

Tipus de material:

La biblioteca ofereix el servei de préstec del següent material a tota la comunitat universitària:

 • Ordinadors portàtils | Faristols
 • Cabines de treball en grup
 • Calculadores científiques | Teclats de piano electrònics | Gravadores de veu 
 • Càmeres de vídeo i fotografia digital | Càmeres de videoconferència (manual) 
 • Cabines de treball en grup: més informació en aquesta pàgina web

El préstec i la devolució d'aquest equipament es gestiona en el taulell de préstec (1a Planta, entrada Biblioteca).

 

Condicions de préstec:

 

Tipus d'equipament

Préstec

Cabines de treball en grup per a estudiants de grau i Sauji

 Fins a 6 hores en horari de 8 a  21:00 h

Cabines de treball en grup 110 fins 125 (Planta 1ª)

No es necessari sol·licitar el préstec. Obertes als usuaris fins a les 22:00 h

Cabines de treball en grup per a investigadors, estudiants de màster, estudiants de doctorat, etc.

Des de les 8 fins les 21:00 h ininterrompudament 

Ordinadors portàtils

Termini de préstec des de les 8 fins les 21:00 h

Faristols, calculadores científiques, teclats de piano electrònics, càmeres de vídeo i fotografia digital, càmeres de videoconferència

 

Termini de préstec des de les 8 fins les 21:00 h

 

Condicions d'ús:

 • Per a sol·licitar en préstec aquest tipus de material l'usuari ha de llegir, omplir i firmar una sol·licitud que se li facilitarà en el taulell de préstec (també pots descarregar-ho ací). Aquesta sol·licitud tindrà validesa d'un any acadèmic.
 • El préstec de dispositius mòbils i la resta de material és per a ús personal i amb finalitats estrictament acadèmiques.
 • Els usuaris que tinguen sanció de préstec no podran fer ús d'aquest servei.
 • El termini de préstec d'aquests materials serà de 8:00 a 21:00 h   
 • El material s'ha de prestar i tornar en el taulell de préstec dins de l'horari establert.
 • Els materials es prestaran en perfectes condicions de funcionament. En el cas que l'usuari detectés qualsevol mal funcionament en els equips o material prestat, s'haurà d'informar el personal de la biblioteca i omplir un full d'incidències. Si es torna un equip que no funciona correctament i aquest mal funcionament no ha sigut comunicat, s’aplicarà la sanció corresponent a l’última persona que haja tret l’equip en préstec.

Per a la connexió a internet dels dispositius mòbils consulteu les instruccions d'aquest enllaç


A més, per al préstec de càmeres digitals o de videoconferència haurà de tindre's en compte:

 • Poden fer ús d'aquest servei els estudiants d'aquelles assignatures que prèviament han sol·licitat aquest servei.
 • Abans de demanar el material en préstec, el professor o professora de l'assignatura haurà de posar-se en contacte amb la Biblioteca i facilitar la llista d'estudiants autoritzats i les dates d'inici i finalització de l'activitat per a la qual necessiten la càmera.
 • L'usuari ha de portar la seua pròpia targeta de memòria, DVD o qualsevol material consumible a utilitzar.
 • L'usuari que vulga sol·licitar el préstec, ha de llegir, omplir i firmar una sol·licitud que se li facilitarà en el taulell de préstec. A més haurà de deixar en custòdia el seu carnet de la Universitat Jaume I.

 

Devolucions:

Els usuaris han de tornar els equips personalment al taulell de préstec en el termini establit i en perfecte estat.

Supòsits

Penalitzacions

Si es torna el material amb retard o amb canvis en la configuració en el cas de dispositius mòbils.

S'aplicarà un bloqueig del servei de préstec (general) durant 10 dies. Si es reincideix s'aplicarà un bloqueig d'un mes. La tercera vegada s'aplicarà una suspensió del servei de préstec d'un any acadèmic.

Si s'ocasionen desperfectes en l'equip/material derivats d'un mal ús.

Se suspendrà el servei de préstec durant el curs acadèmic.

Si no es torna el material o s'ocasionen desperfectes greus en el mateix derivats d'un mal ús.

L'usuari haurà de reposar un equip/material de les mateixes característiques.